Sumala kan Lucas 5:1-39

  • Milagroso nga pakadakop hin mga isda; siyahan nga mga disipulo (1-11)

  • Tawo nga may liprosi gintambal (12-16)

  • Gintambal ni Jesus an paralisado (17-26)

  • Gintawag ni Jesus hi Levi (27-32)

  • Pakiana ha pagpuasa (33-39)

5  Usa ka adlaw han ginsusuok hiya han mga tawo ngan namamati hira ha pulong han Dios, natindog hiya ha ligid han linaw han Genesaret.*+  Ngan may nakita hiya nga duha nga sakayan nga iginsanglad ha ligid han linaw, pero an mga parapangisda nagkahaw-as na ngan naghuhugas han ira mga pukot.+  Pagsakay niya ha usa han mga sakayan, nga gintatag-iya ni Simon, ginhangyo niya hiya nga ighurohirayo ito ha baybayon. Katapos liningkod hiya, ngan nagtikang hiya pagtutdo ha mga tawo tikang ha sakayan.  Pag-undang* niya ha pagyakan, ginsidngan niya hi Simon: “Pakadto ha lawod, ngan ihulog an iyo mga pukot basi makadakop.”  Pero binaton hi Simon: “Magturutdo, nagpinaniguro kami ha bug-os nga gab-i ngan waray kami nadakop,+ pero sugad han imo iginsugo, ihuhulog ko an mga pukot.”  Han ginbuhat nira ini, nakadakop hira hin damu gud nga isda. Ngani, nagtikang magisi an ira mga pukot.+  Salit nagsinyas hira ha ira mga kaupod ha usa pa nga sakayan nga kumadto ha ira basi buligan hira, ngan kinadto hira ngan napuno hin isda an duha nga sakayan, salit nagtikalunod ito.  Han nakita ini ni Simon Pedro, linuhod hiya ha atubangan ni Jesus ngan nagsiring: “Pahirayo ha akon, Ginoo, kay makasasala ako nga tawo.”  Kay nahipausa gud hiya ngan an iya mga kaupod tungod han kadamu han mga isda nga ira nadakop, 10  sugad man hira Santiago ngan Juan, nga mga anak ni Zebedeo,+ nga mga kasosyo ni Simon. Kondi ginsidngan ni Jesus hi Simon: “Ayaw na kahadlok. Tikang yana mangingisda ka hin buhi nga mga tawo.”+ 11  Salit iginbalik nira ha baybayon an mga sakayan ngan ginbayaan an ngatanan ngan sinunod ha iya.+ 12  Ha lain nga higayon samtang nakadto hiya ha usa han mga syudad, kitaa! may usa nga tawo nga grabe an liprosi! Pakakita niya kan Jesus, linuhod hiya nga nahapa ngan nakimalooy: “Ginoo, kon karuyag mo, mahihimo mo ako nga limpyo.”+ 13  Salit igin-unat niya an iya kamot ngan ginkaptan an tawo, nga nasiring: “Karuyag ko! Magin limpyo ka.” Nawara dayon an iya liprosi.+ 14  Katapos gintugon niya hiya nga diri magsumat ha bisan hin-o: “Kondi lakat ngan pagpakita ha saserdote, ngan paghalad para magin limpyo ka, sumala ha iginsugo ni Moises,+ sugad nga pamatuod ha ira.”+ 15  Pero an sumat mahitungod ha iya padayon lugod nga nagsarang, ngan damu gud nga tawo an nagtitirirok basi mamati ngan matambal an ira mga sakit.+ 16  Kondi agsob hiya kumadto ha mamingaw nga mga lugar basi mag-ampo. 17  Ha usa hito nga mga adlaw samtang nagtututdo hiya, may nangangalingkod didto nga mga Pariseo ngan mga magturutdo han Balaud nga tikang ha tagsa nga baryo han Galilea ngan Judea ngan tikang ha Jerusalem; ngan an gahum ni Jehova* nakada ha iya basi makapanambal hiya.+ 18  Ngan kitaa! an mga tawo may ginpapasgan* nga paralisado nga lalaki nga nahigda ha tiheras, ngan nangangalimbasog hira nga dad-on hiya ha sulod ngan ibutang hiya ha atubangan ni Jesus.+ 19  Tungod kay waray hira makabiling hin paagi nga maisulod hiya kay damu an tawo, sinaka hira ha atop, naglukba hin mga bahin hito,* ngan igintunton hiya nga nakada ha iya tiheras ngadto mismo ha butnga han mga tawo ha atubangan ni Jesus. 20  Han nakita ni Jesus an ira pagtoo, nagsiring hiya: “Sangkay, ginpasaylo na an imo mga sala.”+ 21  Katapos an mga eskriba ngan an mga Pariseo nagtikang mangatadongan, nga nasiring: “Hin-o ini nga nagyayakan hin mga pasipara? Hin-o an makakapasaylo han mga sala labot la han Dios?”+ 22  Pero tungod kay nasabtan ni Jesus an ira pangatadongan, nagsiring hiya ha ira: “Ano an iyo iginpapangatadongan ha iyo kasingkasing? 23  Hain an mas masayon, an pagsiring, ‘Ginpasaylo na an imo mga sala,’ o an pagsiring, ‘Buhát ngan lakat’? 24  Pero basi kamo mahibaro nga an Anak han tawo may awtoridad dinhi ha tuna ha pagpasaylo han mga sala⁠—” ginsidngan niya an paralisado nga lalaki: “Nasiring ako ha imo, Buhát, kuhaa an imo tiheras, ngan uli ha imo balay.”+ 25  Salit tinindog hiya ha ira atubangan, ginkuha an iya ginhihigdaan, ngan inuli ha iya balay, nga ginhihimaya an Dios. 26  Katapos nahipausa gud hira ngatanan, ngan nagtikang hira paghimaya ha Dios, ngan tungod han ira kahipausa, nagsiring hira: “Nakakita kita yana hin urusahon nga mga butang!” 27  Katapos hini, ginawas hi Jesus ngan nakakita hin parasukot hin buhis nga Levi an ngaran nga nalingkod ha opisina han pagbuhis, ngan nagsiring hiya ha iya: “Sunod ha akon.”+ 28  Salit binuhát hiya, ginbayaan an ngatanan, ngan nagtikang pagsunod ha iya. 29  Katapos nag-andam hi Levi hin daku nga panagtawo ha iya balay para kan Jesus, ngan damu nga parasukot hin buhis ngan iba pa an nangangaon* upod nira.+ 30  Tungod hini an mga Pariseo ngan an ira mga eskriba nagtikang pagngurutob ha iya mga disipulo, nga nasiring: “Kay ano nga nakaon ngan nainom kamo upod han mga parasukot hin buhis ngan han magpakasasala?”+ 31  Hi Jesus nagsiring ha ira: “An maghimsog diri nanginginahanglan hin doktor, kondi an mga may sakit.+ 32  Kinanhi ako basi tawagon, diri an magtadong nga mga tawo, kondi an magpakasasala basi aghaton hira nga magbasol.”+ 33  Nagsiring hira ha iya: “An mga disipulo ni Juan agsob magpuasa ngan nangangamuyo, sugad man an mga disipulo han mga Pariseo, pero an imo mga disipulo nangangaon ngan nanginginom.”+ 34  Hi Jesus nagsiring ha ira: “Diri niyo mapapapuasa an kasangkayan han karaslon nga lalaki samtang kaupod nira an karaslon nga lalaki, diri ba? 35  Pero maabot an mga adlaw nga an karaslon nga lalaki+ kukuhaon gud ha ira; katapos magpupuasa hira hito nga mga adlaw.”+ 36  Naghatag liwat hiya ha ira hin ilustrasyon: “Waray nagtatabas hin itarangkop tikang ha bag-o nga pantungbaw nga bado ngan gintatangkop ito ha daan nga bado. Kon ito an iya buhaton, an bag-o nga igintangkop magigisi tikang ha daan nga bado ngan an bag-o nga igintangkop diri maangay ha daan.+ 37  Sugad man, waray nagsusulod hin bag-o nga bino ha daan nga anit nga mga surudlan. Kon ito an iya buhaton, mabuburit han bag-o nga bino an anit nga mga surudlan ngan makakarag an bino ngan maguguba an anit nga mga surudlan. 38  Lugod, an bag-o nga bino kinahanglan isulod ha bag-o nga anit nga mga surudlan. 39  Waray bisan hin-o nga nakainom han daan nga bino an maruruyag hin bag-o, kay nasiring hiya, ‘Marasa an daan.’”

Mga footnote

Karuyag sidngon, an Dagat han Galilea.
Ha iba nga lugar, “Pagtuko.”
Kitaa an Ap. A5.
Ha iba nga lugar, “ginbabayawan; ginbabakyangan.”
Lit., “mga tiha.”
O “nangangalingkod ha may lamesa.”