Sumala kan Lucas 24:1-53

  • Ginbanhaw hi Jesus (1-12)

  • Ha dalan tipakadto ha Emaus (13-35)

  • Jesus nagpakita ha mga disipulo (36-49)

  • Hi Jesus sinaka ha langit (50-53)

24  Kondi ha siyahan nga adlaw han semana, temprano pa gud nga kinadto hira ha lubnganan* dara an maghamot nga mga herba* nga ira gin-andam.+  Pero nakita nira nga ginpakaliding na an bato tikang ha lubnganan,*+  ngan pagsulod nira, waray nira makita an lawas han Ginoo nga hi Jesus.+  Samtang nagugupong hira mahitungod hini, kitaa! duha nga lalaki nga masilaw an bado an tinindog hirani ha ira.  Nahadlok an mga babaye ngan nagdinuko la, salit an mga lalaki nagsiring ha ira: “Kay ano nga ginbibiling niyo ha mga patay an usa nga buhi?+  Waray hiya dinhi, kondi ginbuhi na hiya. Hinumdumi an ginyakan niya ha iyo han nakadto pa hiya ha Galilea,  nga nasiring nga an Anak han tawo kinahanglan itubyan ha magpakasasala nga mga tawo ngan patayon ha kahoy ngan ha ikatulo ka adlaw mabubuhi.”+  Katapos nahinumdoman nira an iya mga pulong,+  ngan binaya hira ha lubnganan* ngan iginsumat ini ngatanan nga butang ha Onse ngan ha iba pa nga mga disipulo.+ 10  Ini nga mga babaye amo hi Maria Magdalena, hi Juana, ngan hi Maria nga nanay ni Santiago. Sugad man, an iba pa nga mga babaye nga kaupod nira nagsumat hini nga mga butang ha mga apostol. 11  Pero naghunahuna hira nga imahinasyon la ini nga iginsumat ha ira, ngan waray hira tumuod ha mga babaye. 12  Kondi binuhát hi Pedro ngan dinalagan ngadto ha lubnganan,* ngan pagduko niya ngan paghiling ha sulod, an mga tela nga lino la an iya nakita. Salit binaya hiya, nga naghuhunahuna kon ano an nahitabo. 13  Pero kitaa! hito mismo nga adlaw, duha ha ira an nagbibiyahe ngadto ha baryo nga Emaus an ngaran, nga mga pito ka milya* tikang ha Jerusalem, 14  ngan nag-iistorya hira mahitungod hini ngatanan nga butang nga nahitabo. 15  Yana samtang nag-iistorya hira ngan nagdidiskusyon hini nga mga butang, hi Jesus mismo dinaop ngan nagtikang pagbaktas kaupod nira, 16  pero waray nira hiya makilala.+ 17  Ginpakianhan niya hira: “Ano ini nga mga butang nga iyo gindidebatehan samtang nagbabaktas kamo?” Ngan inundang hira nga masurub-on an pamahongpahong. 18  An usa ha ira nga an ngaran hi Cleopas nagsiring ha iya: “Estranghero ka ba nga naukoy nga nag-uusahan ha Jerusalem ngan diri maaram* han mga butang nga nahitabo didto hini nga mga adlaw?” 19  Nagpakiana hiya ha ira: “Ano nga mga butang?” Binaton hira ha iya: “An mga butang mahitungod kan Jesus nga Nazareno,+ nga usa nga propeta nga gamhanan ha buhat ngan pulong ha atubangan han Dios ngan han ngatanan nga tawo;+ 20  ngan an pagtubyan ha iya han amon punoan nga mga saserdote ngan mga magmarando basi sentensyahan hin kamatayon,+ ngan an pagraysang nira ha iya ha kahoy. 21  Kondi naglaom kami nga ini nga tawo an magtatalwas han Israel.+ Oo, ngan labot hini ngatanan, ini na an ikatulo ka adlaw tikang nga nahitabo ini nga mga butang. 22  Dugang pa, nahipausa kami ha iginsumat han pipira nga babaye nga kaupod namon, kay kinadto hira hin temprano ha lubnganan*+ 23  ngan han waray nira makita an iya lawas, binalik hira ngan nagsumat nga may mga anghel liwat nga urusahon nga nagpakita ha ira ngan nagsiring nga buhi hiya. 24  Katapos, an iba han mga kaupod namon kinadto ha lubnganan,*+ ngan nakita nira an sugad han ginsiring han mga babaye, pero waray nira hiya makita.” 25  Salit iya hira ginsidngan: “O mga tawo nga diri maaramon ngan diri dayon natoo* ha ngatanan nga butang nga ginyakan han mga propeta! 26  Diri ba kinahanglan nga an Kristo mag-antos hini nga mga butang+ ngan sumulod ngadto ha iya himaya?”+ 27  Ngan tikang kan Moises ngan ha ngatanan nga sinurat han mga Propeta,+ iya iginsaysay ha ira an mga butang nga may kalabotan ha iya kalugaringon ha bug-os nga Kasuratan. 28  Ha kataposan hirani na hira ha baryo nga ira kakadtoan, ngan hi Jesus sugad hin magpapadayon pa ha pagbaktas. 29  Pero ginhawiran nira hiya, nga nasiring: “Pagpabilin upod ha amon, kay kulop na gud ngan tikagab-i na.” Salit nagpabilin hiya upod ha ira. 30  Ngan samtang nakaon hiya* upod ha ira, ginkuha niya an tinapay, gin-ampoan ito, gintipik-tipik, ngan nagtikang paghatag hito ha ira.+ 31  Tungod hito nasabtan gud nira kon hin-o hiya ngan nakilala nira hiya; pero tigda nga nawara hiya.+ 32  Ngan nagsiring hira ha usa kag usa: “Diri ba an aton kasingkasing naglalaga ha sulod naton samtang nakikiistorya hiya ha aton ha dalan, samtang bug-os nga gin-aabrihan* niya ha aton an Kasuratan?” 33  Ngan binuhát hira hito mismo nga oras ngan binalik ha Jerusalem, ngan nakita nira an Onse ngan adton nagkakatirok upod nira, 34  nga nagsiring: “Tinuod gud nga ginbuhi an Ginoo, ngan nagpakita hiya kan Simon!”+ 35  Katapos, iginsumat nira an mga nahitabo ha dalan ngan kon paonan-o nira hiya nakilala pinaagi han pagtipik-tipik han tinapay.+ 36  Samtang gin-iistorya nira ini nga mga butang, hi Jesus mismo tinindog ha butnga nira ngan nagsiring ha ira: “Magkaada unta kamo kamurayawan.”+ 37  Pero tungod kay nakalasan hira ngan nahadlok, naghunahuna hira nga espiritu an ira nakikita. 38  Salit nagsiring hiya ha ira: “Kay ano nga nahahadlok kamo, ngan kay ano nga nagkaada mga pagruhaduha an iyo kasingkasing? 39  Kitaa an akon mga kamot ngan an akon mga tiil, nga ako mismo ini; kapti ako ngan kitaa, kay an espiritu waray unod ngan mga tul-an nga sugad han iyo nakikita ha akon.” 40  Ngan samtang ginyayakan niya ini, iginpakita niya ha ira an iya mga kamot ngan an iya mga tiil. 41  Pero han diri la gihapon hira natoo tungod han duro nga kalipay ngan kahipausa, nagsiring hiya ha ira: “May-ada kamo dida makakaon?” 42  Salit gintagan nira hiya hin sinugba nga isda, 43  ngan ginkarawat niya ito ngan ginkaon ha ira atubangan. 44  Katapos nagsiring hiya ha ira: “Ini an akon mga pulong nga akon ginyakan ha iyo han kaupod pa niyo ako,+ nga kinahanglan matuman an ngatanan nga iginsurat mahitungod ha akon ha Balaud ni Moises ngan ha mga sinurat han mga Propeta ngan ha Mga Salmo.”+ 45  Katapos iya gin-abrihan hin bug-os an ira hunahuna basi masabtan nira an kahulogan han Kasuratan,+ 46  ngan nagsiring hiya ha ira, “Ini an nahisurat: nga an Kristo mag-aantos ngan mabubuhi tikang ha mga patay ha ikatulo ka adlaw,+ 47  ngan pinaagi han iya ngaran, an mensahe mahitungod han pagbasol basi mapasaylo an mga sala+ isasangyaw ngadto ha ngatanan nga nasud+—tikang ha Jerusalem.+ 48  Magigin mga saksi kamo mahitungod hini nga mga butang.+ 49  Ngan kitaa! ipapadara ko ha iyo an iginsaad han akon Amay. Kondi pagpabilin kamo ha syudad tubtob nga makarawat niyo* an gahum tikang ha kahitas-an.”+ 50  Katapos, gindara niya hira ha gawas tubtob ha Betania, ngan iya gin-alsa an iya mga kamot ngan ginbendisyonan hira. 51  Samtang ginbibendisyonan niya hira, iginbulag hiya ha ira ngan gindara ha langit.+ 52  Ngan naghatag hira hin katalahoran* ha iya ngan binalik hira ha Jerusalem nga malipayon gud.+ 53  Ngan pirme hira nakadto ha templo, nga gindadayaw an Dios.+

Mga footnote

Mga pulbos o mga dahon ngan mga lana nga ginagamit ha pag-andam han lawas para ha paglubong.
O “handumanan nga lubnganan.”
O “handumanan nga lubnganan.”
O “handumanan nga lubnganan.”
O “handumanan nga lubnganan.”
Mga 11 km. Lit., “60 ka estadyo.” An usa ka estadyo katugbang han 185 m (606.95 ft). Kitaa an Ap. B14.
O posible nga “Ikaw la ba an bisita ha Jerusalem nga diri maaram?”
O “handumanan nga lubnganan.”
O “handumanan nga lubnganan.”
O “ngan an kasingkasing diri dayon natoo.”
O “nalingkod hiya ha may lamesa.”
O “matin-aw nga iginsasaysay.”
O “isul-ot ha iyo.”
O “Ngan nagyukbo hira.”