Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Maopay nga Sumat Sumala kan Juan

Mga Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • An Pulong nagin tawo (1-18)

  • An pamatuod nga iginhatag ni Juan Bawtista (19-28)

  • Jesus, an Kordero han Dios (29-34)

  • Siyahan nga mga disipulo ni Jesus (35-42)

  • Hi Felipe ngan hi Natanael (43-51)

 • 2

  • Kasal ha Cana; tubig nagin bino (1-12)

  • Ginlimpyohan ni Jesus an templo (13-22)

  • Maaram hi Jesus han aada ha tawo (23-25)

 • 3

  • Hi Jesus ngan hi Nicodemo (1-21)

   • Ig-anak utro (3-8)

   • Hinigugma han Dios an kalibotan (16)

  • Ultimo nga pamatuod ni Juan mahitungod kan Jesus (22-30)

  • Hiya nga tikang ha igbaw (31-36)

 • 4

  • Hi Jesus ngan an Samaritana (1-38)

   • Singbaha an Dios “uyon ha espiritu ngan ha kamatuoran” (23, 24)

  • Damu nga Samaritano an tinoo kan Jesus (39-42)

  • Gintambal ni Jesus an anak han opisyal (43-54)

 • 5

  • Tawo nga may sakit gintambal ha Bethzatha (1-18)

  • Hi Jesus gintagan hin awtoridad han iya Amay (19-24)

  • An mga patay makakabati han tingog ni Jesus (25-30)

  • Testimonya mahitungod kan Jesus (31-47)

 • 6

  • Jesus nagpakaon hin 5,000 (1-15)

  • Jesus naglakat ha bawbaw han tubig (16-21)

  • Jesus, “an tinapay han kinabuhi” (22-59)

  • Damu an napakdol ha mga pulong ni Jesus (60-71)

 • 7

  • Hi Jesus ha Piyesta han mga Tabernakulo (1-13)

  • Hi Jesus nagtutdo ha piyesta (14-24)

  • Iba-iba nga mga opinyon mahitungod ha Kristo (25-52)

 • 8

  • An Amay nagpapamatuod mahitungod kan Jesus (12-30)

   • Jesus, “an kalamrag han kalibotan” (12)

  • Mga anak ni Abraham (31-41)

   • “An kamatuoran maghahatag ha iyo hin kagawasan” (32)

  • Mga anak han Yawa (42-47)

  • Hi Jesus ngan hi Abraham (48-59)

 • 9

  • Gintambal ni Jesus an lalaki nga natawo nga buta (1-12)

  • An gintambal nga lalaki ginpakianhan han mga Pariseo (13-34)

  • An pagin buta han mga Pariseo (35-41)

 • 10

  • An paraataman han karnero ngan an mga toril han mga karnero (1-21)

   • Jesus, maopay nga paraataman (11-15)

   • ‘May-ada ako iba nga karnero’ (16)

  • Ginkompronta han mga Judio hi Jesus ha Piyesta han Pagdedikar (22-39)

   • Damu nga Judio an waray tumoo (24-26)

   • “An akon mga karnero namamati ha akon tingog” (27)

   • An Anak kahiusa han Amay (30, 38)

  • Damu an tinoo ha tabok han Jordan (40-42)

 • 11

  • Kamatayon ni Lazaro (1-16)

  • Ginliaw ni Jesus hira Marta ngan Maria (17-37)

  • Ginbanhaw ni Jesus hi Lazaro (38-44)

  • Plano nga pagpatay kan Jesus (45-57)

 • 12

  • Hi Maria nagbubo hin lana ha mga tiil ni Jesus (1-11)

  • Madaugon nga pagsulod ni Jesus (12-19)

  • Igintagna ni Jesus an iya kamatayon (20-37)

  • An kawaray-pagtoo han mga Judio nagtuman han tagna (38-43)

  • Hi Jesus kinanhi basi talwason an kalibotan (44-50)

 • 13

  • Ginhimsawan ni Jesus an iya mga disipulo (1-20)

  • Iginpakita ni Jesus nga hi Judas an traydor (21-30)

  • Bag-o nga sugo (31-35)

   • “Kon nahigugma kamo ha usa kag usa” (35)

  • Igintagna an pagnigar ni Pedro (36-38)

 • 14

  • Hi Jesus, an amo la nga paagi ha pagdaop ha Amay (1-14)

   • ‘Ako an dalan, an kamatuoran, ngan an kinabuhi’ (6)

  • Hi Jesus nagsaad han baraan nga espiritu (15-31)

   • ‘An Amay mas labaw ha akon’ (28)

 • 15

  • Ilustrasyon mahitungod han tinuod nga ubas (1-10)

  • Sugo nga magpakita hin gugma nga pariho han Kristo (11-17)

   • ‘Waray gugma nga labaw hini’ (13)

  • An kalibotan nangangalas ha mga disipulo ni Jesus (18-27)

 • 16

  • An mga disipulo ni Jesus posible patayon (1-4a)

  • An bubuhaton han baraan nga espiritu (4b-16)

  • An kasubo han mga disipulo magigin kalipay (17-24)

  • Pagdaog ni Jesus ha kalibotan (25-33)

 • 17

  • An ultimo nga pag-ampo ni Jesus kaupod an iya mga apostol (1-26)

   • An padayon nga pagkilala ha Dios nangangahulogan hin kinabuhi nga waray kataposan (3)

   • An mga Kristiano diri bahin han kalibotan (14-16)

   • “An imo pulong kamatuoran” (17)

   • ‘Iginpakilala ko an imo ngaran’ (26)

 • 18

  • Hi Judas nagtraydor kan Jesus (1-9)

  • Hi Pedro naggamit hin espada (10, 11)

  • Hi Jesus gindara kan Anas (12-14)

  • Siyahan nga pagnigar ni Pedro (15-18)

  • Hi Jesus ha atubangan ni Anas (19-24)

  • Ikaduha ngan ikatulo nga pagnigar ni Pedro (25-27)

  • Hi Jesus ha atubangan ni Pilato (28-40)

   • “An akon Ginhadian diri bahin hini nga kalibotan” (36)

 • 19

  • Hi Jesus ginlatigo ngan ginyaangyaangan (1-7)

  • Ginpakianhan utro ni Pilato hi Jesus (8-16a)

  • Hi Jesus iginraysang ha kahoy ha Golgotha (16b-24)

  • Tagana ni Jesus ha iya nanay (25-27)

  • Kamatayon ni Jesus (28-37)

  • Paglubong kan Jesus (38-42)

 • 20

  • An lubnganan nga waray sulod (1-10)

  • Hi Jesus nagpakita kan Maria Magdalena (11-18)

  • Hi Jesus nagpakita ha iya mga disipulo (19-23)

  • Hi Tomas nagruhaduha pero ha urhi nakombinse (24-29)

  • Katuyoan hini nga basahon (30, 31)

 • 21

  • Hi Jesus nagpakita ha iya mga disipulo (1-14)

  • Iginpahayag ni Pedro an iya gugma kan Jesus (15-19)

   • “Pakaona an akon gudtiay nga mga karnero” (17)

  • An kabubuwason han hinigugma nga disipulo ni Jesus (20-23)

  • Konklusyon (24, 25)