Sumala kan Juan 15:1-27

  • Ilustrasyon mahitungod han tinuod nga ubas (1-10)

  • Sugo nga magpakita hin gugma nga pariho han Kristo (11-17)

    • ‘Waray gugma nga labaw hini’ (13)

  • An kalibotan nangangalas ha mga disipulo ni Jesus (18-27)

15  “Ako an tinuod nga tanom nga ubas, ngan an akon Amay an parag-uma.  Ginkukuha niya an tagsa ko nga sanga nga diri namumunga, ngan ginlilimpyohan* niya an tagsa nga sanga nga namumunga, basi mamunga ito hin mas damu.+  Limpyo na kamo tungod han pulong nga akon ginyakan ha iyo.+  Magpabilin kamo nga kahiusa ko, ngan ako magpapabilin nga kahiusa niyo. Sugad la nga an sanga diri makakalugaring pagpamunga labot la kon magpabilin ito ha tanom nga ubas, diri liwat kamo makakapamunga labot la kon magpabilin kamo nga kahiusa ko.+  Ako an tanom nga ubas; kamo an mga sanga. An bisan hin-o nga nagpapabilin nga kahiusa ko ngan ako kahiusa niya namumunga hin damu;+ kay waray gud kamo mahihimo kon bulag kamo ha akon.  Kon may bisan hin-o nga diri nagpapabilin nga kahiusa ko, iginlalabog hiya sugad hin sanga ngan nauuga. Ngan gintitirok han mga tawo ito nga mga sanga ngan iginlalabog ha kalayo, ngan nasusunog ito.  Kon magpabilin kamo nga kahiusa ko ngan magpabilin ha iyo an akon mga pulong, aroa an anoman nga karuyag niyo ngan ihahatag ito ha iyo.+  An akon Amay nahihimaya nga padayon kamo nga namumunga hin damu ngan ginpapamatud-an niyo nga akon kamo mga disipulo.+  Sugad la nga hinigugma ako han Amay,+ hinigugma ko liwat kamo; magpabilin kamo ha akon gugma. 10  Kon gintutuman niyo an akon mga sugo, magpapabilin kamo ha akon gugma, sugad la nga gintutuman ko an mga sugo han Amay ngan nagpapabilin ha iya gugma. 11  “Ginyayakan ko ha iyo ini nga mga butang, basi magkaada kamo han akon kalipay ngan an iyo kalipay mabug-os.+ 12  Ini an akon sugo, nga higugmaon niyo an usa kag usa sugad la han paghigugma ko ha iyo.+ 13  Waray bisan hin-o nga may gugma nga mas labaw hini, nga ihatag han usa an iya kinabuhi* para ha iya kasangkayan.+ 14  Kasangkayan ko kamo kon ginbubuhat niyo an iginsusugo ko ha iyo.+ 15  Diri ko na kamo gintatawag nga mga uripon, kay an uripon diri maaram han ginbubuhat han iya agaron. Kondi gintatawag ko kamo nga kasangkayan, kay iginpapahibaro ko ha iyo an ngatanan nga butang nga hinbatian ko ha akon Amay. 16  Waray niyo ako pilia, pero ginpili ko kamo, ngan gintokahan ko kamo nga lumakat ngan padayon nga mamunga ngan an iyo mga bunga sadang magpabilin, basi anoman an iyo aroon ha Amay ha akon ngaran, ihahatag niya ito ha iyo.+ 17  “Ini nga mga butang iginsusugo ko ha iyo, nga higugmaon niyo an usa kag usa.+ 18  Kon nangangalas ha iyo an kalibotan, maaram kamo nga nangalas ito ha akon antes ito mangalas ha iyo.+ 19  Kon bahin kamo han kalibotan, mahigugma unta ha iyo an kalibotan kay panag-iya kamo hito. Yana tungod kay diri kamo bahin han kalibotan,+ kondi ginpili ko kamo tikang ha kalibotan, ini an hinungdan nga nangangalas ha iyo an kalibotan.+ 20  Hinumdumi an pulong nga ginsiring ko ha iyo: An uripon diri labaw ha iya agaron. Kon gintimaraot nira ako, pagtitimarauton liwat nira kamo;+ kon gintuman nira an akon pulong, tutumanon liwat nira an iyo pulong. 21  Kondi bubuhaton nira ini ngatanan nga butang kontra ha iyo tungod ha akon ngaran, kay diri hira nakilala ha Iya nga nagsugo ha akon.+ 22  Kon waray ako kumanhi ngan magyakan ha ira, waray unta hira sala.+ Pero yana waray hira maipapasangil ha ira sala.+ 23  An bisan hin-o nga nangangalas ha akon nangangalas liwat ha akon Amay.+ 24  Kon waray ko buhata ha butnga nira an mga buhat nga waray bisan hin-o nga nakabuhat, waray unta hira sala;+ pero yana nakakita hira ha akon ngan nangalas ha akon pati ha akon Amay. 25  Pero nahitabo ini basi matuman an pulong nga nahisurat ha ira Balaud: ‘Nangalas hira ha akon nga waray hinungdan.’+ 26  Kon umabot na an parabulig nga susugoon ko nganhi ha iyo tikang ha Amay, an espiritu han kamatuoran,+ nga tikang ha Amay, magpapamatuod ito mahitungod ha akon;+ 27  ngan kamo liwat magpapamatuod,+ kay nakaupod ko na kamo tikang pa ha tinikangan.

Mga footnote

O “gin-uutdan.”
O “kalag.”