Sumala kan Juan 11:1-57

  • Kamatayon ni Lazaro (1-16)

  • Ginliaw ni Jesus hira Marta ngan Maria (17-37)

  • Ginbanhaw ni Jesus hi Lazaro (38-44)

  • Plano nga pagpatay kan Jesus (45-57)

11  Yana may usa nga tawo nga may sakit, nga an ngaran hi Lazaro; taga-Betania hiya, an baryo ni Maria ngan han iya bugto nga hi Marta.+  Ini an Maria nga nagbubo hin mahamot nga lana ha Ginoo ngan gintrapohan an iya mga tiil* pinaagi han iya buhok;+ an iya bugto nga hi Lazaro an may sakit.  Salit an mga bugto nga babaye ni Lazaro nagpadara hin mensahe kan Jesus, nga nasiring: “Ginoo, kitaa! may sakit an imo pinalangga nga sangkay.”  Pero pakabati hito ni Jesus, nagsiring hiya: “Ito nga sakit diri magriresulta hin kamatayon, kondi hin himaya han Dios,+ basi an Anak han Dios mahimaya pinaagi hito.”  Hinigugma ni Jesus hi Marta ngan an iya bugto nga babaye ngan hi Lazaro.  Pero pakabati niya nga may sakit hi Lazaro, nagpabilin hiya hin duha pa ka adlaw ha lugar diin nakadto na hiya.  Katapos hini nagsiring hiya ha mga disipulo: “Balik kita ha Judea.”  Ginsidngan hiya han mga disipulo: “Rabbi,+ diri pa la maiha, karuyag han mga taga-Judea nga batuhon ka,+ katapos mabalik ka ngadto?”  Binaton hi Jesus: “May 12 ka oras an kalamrag han adlaw, diri ba?+ Kon an bisan hin-o naglalakat samtang malamrag an adlaw, diri niya nabubunggo an bisan ano, kay nakikita niya an kalamrag hini nga kalibotan. 10  Pero kon an bisan hin-o naglalakat ha gab-i, mabubunggo hiya, kay an kalamrag waray ha iya.” 11  Katapos niya igsiring ini nga mga butang, nagpadayon hiya: “Hi Lazaro nga aton sangkay nakaturog,+ pero makadto ako basi pukawon hiya.” 12  Salit nagsiring ha iya an mga disipulo: “Ginoo, kon nakaturog hiya, mag-oopay hiya.” 13  Kondi an karuyag sidngon ni Jesus amo an kamatayon ni Lazaro. Pero naghunahuna hira nga an iya karuyag sidngon amo an pagpahuway nga nakaturog. 14  Katapos, klaro nga nagsiring ha ira hi Jesus: “Hi Lazaro namatay,+ 15  ngan nalilipay ako para ha iyo nga waray ako didto, basi tumoo kamo. Pero kadtoon naton hiya.” 16  Salit hi Tomas, nga gintatawag nga an Kambal, nagsiring ha iya mga igkasi-disipulo: “Kadto liwat kita, basi mamatay kita kaupod niya.”+ 17  Pag-abot ni Jesus, hinbaroan niya nga hi Lazaro upat ka adlaw na ha lubnganan.* 18  Yana an Betania hirani ha Jerusalem, mga duha ka milya* an distansya. 19  Ngan damu han mga Judio an kinadto kanda Marta ngan Maria basi liawon hira tungod ha kamatay han ira bugto. 20  Pakabati ni Marta nga tiabot hi Jesus, linakat hiya basi tapoon hiya; pero hi Maria+ nagliningkod la ha balay. 21  Katapos, nagsiring hi Marta kan Jesus: “Ginoo, kon nakanhi ka la, waray unta mamatay an akon bugto. 22  Pero bisan yana maaram ako nga anoman an imo aroon ha Dios, ihahatag han Dios ha imo.” 23  Ginsidngan hiya ni Jesus: “Mabubuhi an imo bugto.” 24  Binaton hi Marta: “Maaram ako nga mabubuhi hiya durante han pagkabanhaw+ ha kataposan nga adlaw.” 25  Nagsiring ha iya hi Jesus: “Ako an pagkabanhaw ngan an kinabuhi.+ Hiya nga nagpapakita hin pagtoo ha akon, bisan kon mamatay hiya, mabubuhi; 26  ngan an bisan hin-o nga buhi ngan nagpapakita hin pagtoo ha akon diri na gud mamamatay.+ Natoo ka ba hini?” 27  Binaton hiya: “Oo, Ginoo, natoo ako nga ikaw an Kristo, an Anak han Dios, an usa nga makanhi ha kalibotan.” 28  Katapos niya magyakan hini, linakat hiya ngan gintawag hi Maria nga iya bugto ngan ginsidngan hiya hin pribado: “Aanhi an Magturutdo+ ngan iginpapatawag ka niya.” 29  Pakabati hini ni Maria, nagdagmit hiya pagbuhát ngan kinadto kan Jesus. 30  Hi Jesus waray pa makasulod ha baryo, pero nakadto pa hiya ha lugar diin gintapo hiya ni Marta. 31  Han an mga Judio nga kaupod ni Maria ha balay basi magliaw ha iya nakakita nga nagdagmit hiya pagbuhát ngan ginawas, sinunod hira ha iya, kay kahuna nira nga makadto hiya ha lubnganan*+ basi magtangis didto. 32  Pag-abot ni Maria ha lugar diin nakadto hi Jesus ngan pakakita niya ha iya, hinapa hiya ha iya tiilan ngan nagsiring: “Ginoo, kon nakanhi ka la, waray unta mamatay an akon bugto.” 33  Han nakita ni Jesus nga nagtitinangis hi Maria ngan nagtitinangis liwat an mga Judio nga inupod ha iya, nabantad hiya hinduro* ngan nasubo. 34  Nagsiring hiya: “Diin niyo hiya iginlubong?” Binaton hira: “Ginoo, kadi ngan kitaa.” 35  Nanuro an mga luha ni Jesus.+ 36  Salit nagsiring an mga Judio: “Kitaa, pinalangga gud niya hi Lazaro!” 37  Pero an pipira ha ira nagsiring: “Diri ba kaya pugngan hini nga tawo nga nagpukrat han mga mata han buta+ an iya kamatayon?” 38  Salit hi Jesus, nga nabantad na liwat hinduro, kinadto ha lubnganan.* Ha pagkamatuod, usa ito nga lungib, ngan ginsadhan ito hin bato. 39  Nagsiring hi Jesus: “Kuhaa niyo an bato.” Hi Marta, an bugto han namatay, nagsiring ha iya: “Ginoo, sigurado nga mabaho na hiya yana, kay upat ka adlaw na.” 40  Nagsiring hi Jesus ha iya: “Diri ba ginsidngan ko ikaw nga kon tumoo ka makikita mo an himaya han Dios?”+ 41  Salit ginkuha nira an bato. Katapos hinangad hi Jesus ha langit+ ngan nagsiring: “Amay, nagpapasalamat ako ha imo nga ginpamatian mo ako. 42  Oo, maaram ako nga ginpapamatian mo ako pirme; pero ginyayakan ko ini tungod han mga tawo nga naninindog dinhi, basi tumoo hira nga ginsugo mo ako.”+ 43  Pakasiring niya hini nga mga butang, ginuliat hiya: “Lazaro, gawas!”+ 44  An tawo nga namatay ginawas nga may mga tela nga nakasangbod ha iya mga tiil ngan mga kamot, ngan may tela nga nakaputos ha iya nawong. Nagsiring hi Jesus ha ira: “Badbari hiya ngan palakta.” 45  Salit damu han mga Judio nga kinadto kan Maria ngan nakakita han ginbuhat ni Jesus an tinoo ha iya,+ 46  pero an iba ha ira kinadto ha mga Pariseo ngan nagsumat ha ira han ginbuhat ni Jesus. 47  Salit gintirok han punoan nga mga saserdote ngan han mga Pariseo an Sanhedrin ngan nagsiring: “Ano an aton bubuhaton, kay ini nga tawo nagbubuhat hin damu nga tigaman?+ 48  Kon pabay-an la naton nga magpadayon hiya hin sugad hini, hira ngatanan matoo ha iya, ngan makanhi an mga Romano ngan kukuhaon an aton lugar* ngan an aton nasud.” 49  Pero an usa ha ira, hi Caifas,+ nga hitaas nga saserdote hito nga tuig, nagsiring ha ira: “Waray gud kamo hinbabaroan, 50  ngan diri niyo nahuhunahuna nga para ha iyo kaopayan nga mamatay an usa ka tawo para ha katawohan imbes nga mabungkag an bug-os nga nasud.” 51  Kondi waray hiya magsiring hini tikang ha iya kalugaringon nga ideya, pero tungod kay hitaas nga saserdote hiya hito nga tuig, nagtagna hiya nga hi Jesus mamamatay para ha nasud, 52  ngan diri la para ha nasud kondi basi liwat tirukon ngan pag-urusahon an nagpapatlaag nga mga anak han Dios. 53  Salit tikang hito nga adlaw nagkunsabo hira pagpatay ha iya. 54  Tungod hito, waray na hi Jesus maglinakat-lakat hin dayag ha butnga han mga Judio, pero binaya hiya didto ngan kinadto ha rehiyon hirani ha kamingawan, ha syudad nga tinatawag nga Efraim,+ ngan nagpabilin hiya didto upod an mga disipulo. 55  Yana hirani na an Paskua+ han mga Judio, ngan damu nga tawo tikang ha mga baryo an sinagka ha Jerusalem antes han Paskua basi maglimpyo han ira kalugaringon uyon ha mga balaud. 56  Ginbiniling nira hi Jesus, ngan samtang naninindog hira ha templo, nagsiring hira ha usa kag usa: “Ano ha iyo paghunahuna? Nga diri gud hiya makanhi ha piyesta?” 57  Pero an punoan nga mga saserdote ngan an mga Pariseo nagsugo na nga kon may bisan hin-o nga mahibaro kon hain hi Jesus, kinahanglan niya ito igsumat, basi madakop* nira hiya.

Mga footnote

Ha iba nga lugar, “siki.”
O “handumanan nga lubnganan.”
Mga 3 km. Lit., “mga 15 ka estadyo.” Kitaa an Ap. B14.
O “handumanan nga lubnganan.”
Lit., “nagharoy hiya ha espiritu.”
O “handumanan nga lubnganan.”
Karuyag sidngon, an templo.
O “maaresto.”