Sumala kan Juan 3:1-36

  • Hi Jesus ngan hi Nicodemo (1-21)

    • Ig-anak utro (3-8)

    • Hinigugma han Dios an kalibotan (16)

  • Ultimo nga pamatuod ni Juan mahitungod kan Jesus (22-30)

  • Hiya nga tikang ha igbaw (31-36)

3  May lalaki nga usa han mga Pariseo nga Nicodemo+ an ngaran, nga usa nga magmarando han mga Judio.  Ini nga lalaki kinadto ha iya durante han gab-i+ ngan nagsiring ha iya: “Rabbi,+ maaram kami nga kinanhi ka sugad nga magturutdo nga tikang ha Dios, kay waray makakahimo hini nga mga tigaman+ nga imo ginbubuhat labot la kon kaupod niya an Dios.”+  Binaton ha iya hi Jesus: “Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha imo, an usa nga tawo diri makakakita han Ginhadian han Dios+ labot la kon ig-anak hiya utro.”*+  Nagpakiana ha iya hi Nicodemo: “Paonan-o ig-aanak an usa nga tawo kon lagas na hiya? Diri hiya makakasulod utro ha tagoangkan han iya nanay ngan ig-anak, diri ba?”  Binaton hi Jesus: “Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha imo, an usa nga tawo diri makakasulod ha Ginhadian han Dios labot la kon ig-anak hiya tikang ha tubig+ ngan ha espiritu.+  An igin-anak tikang ha unod, unod, ngan an igin-anak tikang ha espiritu, espiritu.  Ayaw kahipausa tungod kay nagsiring ako ha imo: Kinahanglan kamo ig-anak utro.  An hangin nahuyop kon diin hito karuyag, ngan nababatian mo an tunog hito, pero diri ka maaram kon diin ito tikang ngan kon diin ito makadto. Sugad liwat hito an bisan hin-o nga igin-anak tikang ha espiritu.”+  Nagpakiana ha iya hi Nicodemo: “Paonan-o mahitatabo ini nga mga butang?” 10  Binaton hi Jesus: “Magturutdo ka han Israel pero diri ka maaram hini nga mga butang? 11  Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha imo, an amon hinbabaroan ginyayakan namon, ngan an amon nakikita iginsusumat namon, pero diri niyo kinakarawat an amon iginsusumat. 12  Kon nagsumat ako ha iyo hin mga butang ha tuna ngan diri la gihapon kamo natoo, paonan-o kamo matoo kon sumatan ko kamo hin mga butang ha langit? 13  Dugang pa, waray tawo nga sinaka ha langit+ labot la han linusad tikang ha langit,+ an Anak han tawo. 14  Ngan sugad la nga gin-alsa ni Moises an halas didto ha kamingawan,+ kinahanglan alsahon liwat an Anak han tawo,+ 15  basi an bisan hin-o nga natoo ha iya magkaada kinabuhi nga waray kataposan.+ 16  “Kay hinigugma gud han Dios an kalibotan salit iginhatag niya an iya bugtong nga Anak,+ basi an bisan hin-o nga nagpapakita hin pagtoo ha iya diri mabungkag kondi magkaada kinabuhi nga waray kataposan.+ 17  Kay waray sugoa han Dios an iya Anak nganhi ha kalibotan basi hukman an kalibotan, kondi basi matalwas an kalibotan pinaagi ha iya.+ 18  An bisan hin-o nga nagpapakita hin pagtoo ha iya diri huhukman.+ An bisan hin-o nga diri nagpapakita hin pagtoo ginhukman na, kay waray hiya magpakita hin pagtoo ha ngaran han bugtong nga Anak han Dios.+ 19  Yana ini an basihan han paghukom: nga an kalamrag kinanhi ha kalibotan,+ kondi ginhigugma han mga tawo an kasisidman imbes nga an kalamrag, kay magraot an ira mga buhat. 20  Kay an bisan hin-o nga nagbubuhat hin magraot nga mga butang nangangalas ha kalamrag ngan diri nahirani ha kalamrag, basi diri sawayon* an iya mga buhat. 21  Kondi an bisan hin-o nga nagbubuhat han husto nahirani ha kalamrag,+ basi an iya mga buhat maipadayag nga uyon ha kaburut-on han Dios.” 22  Katapos hini, hi Jesus ngan an iya mga disipulo kinadto ha mga baryo han Judea, ngan didto nagpabilin hiya hin pipira ka panahon upod nira ngan nanbabawtismo.+ 23  Pero hi Juan nanbabawtismo liwat ha Enon hirani ha Salim, kay damu an tubig didto,+ ngan an mga tawo padayon nga napakadto ngan ginbabawtismohan;+ 24  kay hito nga panahon waray pa mapriso hi Juan.+ 25  Yana an mga disipulo ni Juan nakigdiskusyon ha usa nga Judio mahitungod han pagputli. 26  Salit kinadto hira kan Juan ngan nagsiring ha iya: “Rabbi, an tawo nga kaupod mo ha tabok han Jordan, nga mahitungod ha iya nagpapamatuod ka,+ kitaa, nanbabawtismo hiya, ngan an ngatanan napakadto ha iya.” 27  Binaton hi Juan: “An usa nga tawo diri makakakarawat hin bisan usa nga butang labot la kon iginhatag ito ha iya tikang ha langit. 28  Kamo mismo mga testigo nga nagsiring ako, ‘Diri ako an Kristo,+ kondi ginsugo ako nga mag-una ha iya.’+ 29  An tag-iya han karaslon nga babaye amo an karaslon nga lalaki.+ Pero an sangkay han karaslon nga lalaki, ha pagtindog niya ngan pakabati ha iya, nalilipay gud tungod han tingog han karaslon nga lalaki. Salit bug-os na an akon kalipay. 30  Hiya kinahanglan padayon nga madugangan, pero ako kinahanglan padayon nga maibanan.” 31  Hiya nga napakanhi tikang ha igbaw+ amo an labaw ha ngatanan. Hiya nga tikang ha tuna, tikang ha tuna ngan nagyayakan mahitungod han mga butang ha tuna. Hiya nga napakanhi tikang ha langit amo an labaw ha ngatanan.+ 32  Nagpapamatuod hiya mahitungod han iya nakita ngan nabatian,+ pero waray tawo nga nakarawat han iya pamatuod.+ 33  An bisan hin-o nga nakarawat han iya pamatuod nagkukompirma* nga an Dios nagyayakan han kamatuoran.+ 34  Kay hiya nga ginsugo han Dios nagyayakan han mga pulong han Dios,+ kay diri limitado* an Iya paghatag han espiritu. 35  Hinigugma han Amay an Anak+ ngan iginhatag ha iya kamot an ngatanan nga butang.+ 36  An nagpapakita hin pagtoo ha Anak may kinabuhi nga waray kataposan;+ an diri nasugot ha Anak diri magkakaada hin kinabuhi,+ kondi an kapungot han Dios nagpapabilin ha iya.+

Mga footnote

O posible nga “ig-anak hiya tikang ha kahitas-an.”
O “ibuhayhag.”
Lit., “nagbubutang han iya selyo.”
O “sinukol.”