Sumala kan Juan 20:1-31

  • An lubnganan nga waray sulod (1-10)

  • Hi Jesus nagpakita kan Maria Magdalena (11-18)

  • Hi Jesus nagpakita ha iya mga disipulo (19-23)

  • Hi Tomas nagruhaduha pero ha urhi nakombinse (24-29)

  • Katuyoan hini nga basahon (30, 31)

20  Han siyahan nga adlaw han semana, hi Maria Magdalena kinadto ha lubnganan* hin temprano,+ samtang masirom pa, ngan nakita niya nga ginkuha na an bato tikang ha lubnganan.*+  Salit dinalagan hiya ngadto kan Simon Pedro ngan ha usa pa nga disipulo, nga pinalangga ni Jesus,+ ngan nagsiring hiya ha ira: “Ginkuha nira an Ginoo tikang ha lubnganan,+ ngan diri kami maaram kon diin nira hiya iginbutang.”  Salit hi Pedro ngan an usa pa nga disipulo kinadto ha lubnganan.  Hira nga duha nagtikang pagdalagan nga magkaupod, pero an usa pa nga disipulo mas malaksi dumalagan kay ha kan Pedro ngan nahiuna pag-abot ha lubnganan.  Pagduko niya ngan paghiling ha sulod, nakita niya nga nakadto an mga tela nga lino,+ pero waray hiya sumulod.  Katapos inabot liwat hi Simon Pedro, nga nasunod ha iya, ngan sinulod hiya ha lubnganan. Ngan nakita niya nga nakadto an mga tela nga lino.  An tela nga iginbutang ha ulo ni Jesus diri kaupod han iba nga mga tela nga iginputos ha iya kondi nahibulag nga nakalukot ha usa nga dapit.  Katapos, an usa pa nga disipulo nga nahiuna pag-abot ha lubnganan sinulod liwat, ngan nakita niya ito ngan tinoo hiya.  Pero waray pa nira masabti an ginsiring han kasuratan nga kinahanglan mabuhi hiya tikang ha mga patay.+ 10  Salit inuli an mga disipulo ha ira mga balay. 11  Pero hi Maria padayon nga nagtinindog ha gawas hirani ha lubnganan ngan nagtinangis. Samtang nagtitinangis hiya, dinuko hiya basi humiling ha sulod han lubnganan, 12  ngan nakakita hiya hin duha nga anghel+ nga nakabusag ngan nalingkod ha dapit nga ginbutangan han lawas ni Jesus, an usa ha ira ha may ulohan ngan an usa ha may tiilan. 13  Ngan nagsiring hira ha iya: “Babaye, kay ano nga nagtitinangis ka?” Binaton hiya: “Ginkuha nira an akon Ginoo, ngan diri ako maaram kon diin nira hiya iginbutang.” 14  Katapos niya ini igsiring, tinalikod hiya ngan nakita hi Jesus nga natindog didto, pero waray hiya makakilala nga hi Jesus ito.+ 15  Nagpakiana hi Jesus ha iya: “Babaye, kay ano nga nagtitinangis ka? Hin-o an imo ginbibiling?” Kahuna niya nga an hardinero adto, salit nagsiring hiya ha iya: “Mano, kon ikaw an nagkuha ha iya, sumati ako kon diin mo hiya iginbutang, ngan kukuhaon ko hiya.” 16  Nagsiring hi Jesus ha iya: “Maria!” Pag-atubang niya, nagsiring hiya kan Jesus ha Hebreo: “Rab·boʹni!” (nga nangangahulogan nga “Magturutdo!”) 17  Ginsidngan hiya ni Jesus: “Ayaw na pagkinapyot ha akon, kay waray pa ako sumaka ngadto ha Amay. Kadto lugod ha akon kabugtoan+ ngan sidnga hira, ‘Masaka ako ngadto ha akon Amay+ ngan iyo Amay ngan ha akon Dios+ ngan iyo Dios.’” 18  Kinadto hi Maria Magdalena ha mga disipulo ngan ginsumatan hira: “Nakita ko an Ginoo!” Ngan iya iginsumat ha ira an ginsiring ni Jesus ha iya.+ 19  Han tikagab-i na hito nga adlaw, an siyahan nga adlaw han semana, ngan nakatrangka an mga purtahan ha balay diin nakadto an mga disipulo tungod kay nahahadlok hira ha mga Judio, inabot hi Jesus ngan tinindog ha butnga nira ngan nagsiring ha ira: “Magkaada unta kamo kamurayawan.”+ 20  Katapos niya ini igsiring, iginpakita niya ha ira an iya mga kamot ngan an iya kagiliran.+ Salit nagkalipay an mga disipulo ha pakakita nira ha Ginoo.+ 21  Nagsiring utro ha ira hi Jesus: “Magkaada unta kamo kamurayawan.+ Sugad la nga ginsugo ako han Amay,+ ginsusugo ko liwat kamo.”+ 22  Katapos niya ini igsiring, ginhuypan niya hira ngan ginsidngan: “Karawata niyo an baraan nga espiritu.+ 23  Kon pasayloon niyo an mga sala han bisan hin-o, ginpapasaylo ito; kon diri niyo pasayloon an mga sala han bisan hin-o, diri ito ginpapasaylo.” 24  Pero hi Tomas,+ nga usa han Dose, nga gintatawag nga an Kambal, diri nira kaupod han inabot hi Jesus. 25  Salit ginsumatan hiya han iba nga mga disipulo: “Nakita namon an Ginoo!” Pero nagsiring hiya ha ira: “Kon diri ko makita ha iya mga kamot an gin-agian* han mga raysang ngan maibutang an akon tudlo ha gin-agian han mga raysang ngan maibutang an akon kamot ha iya kagiliran,+ diri gud ako matoo.” 26  Paglabay hin walo ka adlaw, an iya mga disipulo nakadto na liwat ha sulod hin balay, ngan kaupod nira hi Tomas. Inabot hi Jesus bisan kon nakatrangka an mga purtahan, ngan tinindog hiya ha butnga nira ngan nagsiring: “Magkaada unta kamo kamurayawan.”+ 27  Katapos ginsidngan niya hi Tomas: “Ibutang didi an imo tudlo, ngan kitaa an akon mga kamot, ngan ibutang an imo kamot ha akon kagiliran, ngan ayaw na pagruhaduha* kondi too lugod.” 28  Nagsiring hi Tomas ha iya: “Ginoo ko ngan Dios ko!” 29  Ginsidngan hiya ni Jesus: “Tungod ba kay nakita mo ako, natoo ka na? Malipayon an mga waray makakita kondi natoo.” 30  Ha pagkamatuod, damu pa nga tigaman an ginbuhat liwat ni Jesus ha atubangan han mga disipulo, nga waray mahisurat dinhi hinin linukot nga basahon.+ 31  Pero iginsurat ini basi tumoo kamo nga hi Jesus an Kristo, an Anak han Dios, ngan tungod ha pagtoo, magkaada kamo kinabuhi pinaagi han iya ngaran.+

Mga footnote

O “handumanan nga lubnganan.”
O “handumanan nga lubnganan.”
O “marka.”
Lit., “pagin diri matinoohon.”