Sumala kan Juan 21:1-25

  • Hi Jesus nagpakita ha iya mga disipulo (1-14)

  • Iginpahayag ni Pedro an iya gugma kan Jesus (15-19)

    • “Pakaona an akon gudtiay nga mga karnero” (17)

  • An kabubuwason han hinigugma nga disipulo ni Jesus (20-23)

  • Konklusyon (24, 25)

21  Katapos hini, hi Jesus nagpadayag utro han iya kalugaringon* ha mga disipulo, ha Dagat han Tiberias. Ginhimo niya an pagpadayag ha sugad hini nga paagi.  Nag-uurupod hi Simon Pedro, hi Tomas (nga gintatawag nga an Kambal),+ hi Natanael+ nga taga-Cana ha Galilea, an mga anak ni Zebedeo,+ ngan an duha pa han iya mga disipulo.  Nagsiring ha ira hi Simon Pedro: “Mangingisda ako.” Nagsiring hira ha iya: “Maupod kami ha imo.” Linakat hira ngan sinakay ha sakayan, pero hito nga gab-i waray hira nadakop.+  Kondi han pagpamanagbanag ha kaagahon, tinindog hi Jesus ha baybayon, pero an mga disipulo waray makakilala nga hi Jesus ito.+  Katapos nagsiring hi Jesus ha ira: “Mga anak, waray ba kamo bisan ano* nga makakaon?” Binaton hira: “Waray!”  Nagsiring hiya ha ira: “Ig-itsa an pukot ha too han sakayan ngan makakadakop kamo.” Salit igin-itsa nira ito, pero waray na nira ito mabutong tungod han kadamu han isda.+  Katapos, an disipulo nga hinigugma ni Jesus+ nagsiring kan Pedro: “An Ginoo ito!” Pakabati ni Simon Pedro nga an Ginoo ito, iginsul-ot* niya an iya pantungbaw nga bado, kay hubo* hiya, ngan linukso hiya ha dagat.  Pero an iba nga mga disipulo ha gutiay nga sakayan inabot nga gindadanas an pukot nga puno han isda, kay diri hira hirayo ha baybayon, mga 300 ka piye* la.  Pag-abot nira ha baybayon, nakakita hira didto hin mga bága nga may mga isda ha bawbaw ngan hin tinapay. 10  Nagsiring ha ira hi Jesus: “Pagdara ngadi hin pipira nga isda nga iyo pa la nadakop.” 11  Salit hi Simon Pedro sinakay ha sakayan ngan gindanas ngadto ha baybayon an pukot nga puno hin dagku nga mga isda, 153 ngatanan. Ngan bisan kon damu gud ito, waray magisi an pukot. 12  Nagsiring hi Jesus ha ira: “Kadi, pamahaw kamo.” Waray bisan usa han mga disipulo an may kaisog ha pagpakiana ha iya: “Hin-o ka?” kay maaram hira nga an Ginoo ito. 13  Dinaop hi Jesus ngan ginkuha an tinapay ngan iginhatag ito ha ira, sugad man an isda. 14  Ini an ikatulo nga higayon+ nga nagpakita hi Jesus ha iya mga disipulo katapos hiya buhion tikang ha mga patay. 15  Katapos nira mamahaw, nagpakiana hi Jesus kan Simon Pedro: “Simon nga anak ni Juan, hinigugma mo ba ako labaw pa hini?” Binaton hiya: “Oo, Ginoo, maaram ka nga hinigugma ko ikaw.” Nagsiring hi Jesus ha iya: “Pakaona an akon nati nga mga karnero.”+ 16  Ha ikaduha nga higayon, nagpakiana hiya kan Pedro: “Simon nga anak ni Juan, hinigugma mo ba ako?” Binaton hiya: “Oo, Ginoo, maaram ka nga hinigugma ko ikaw.” Nagsiring hiya ha iya: “Atamana an akon gudtiay nga mga karnero.”+ 17  Ha ikatulo nga higayon, nagpakiana hiya ha iya: “Simon nga anak ni Juan, hinigugma mo ba ako?” Nasubo hi Pedro nga ginpakianhan hiya ni Jesus ha ikatulo nga higayon: “Hinigugma mo ba ako?” Salit nagsiring hiya ha iya: “Ginoo, maaram ka han ngatanan nga butang; maaram ka nga hinigugma ko ikaw.” Nagsiring hi Jesus ha iya: “Pakaona an akon gudtiay nga mga karnero.+ 18  Ha pagkamatuod gud nasiring ako ha imo, han burobata ka pa, ikaw an nagbabado ha imo kalugaringon ngan napakadto ka kon diin mo karuyag. Pero kon malagas ka na, ig-uunat mo an imo mga kamot ngan iba nga tawo an magbabado ha imo ngan dadad-on ka ngadto ha diri mo karuyag kadtoan.” 19  Ginsiring niya ini basi ipakita kon ha ano nga klase hin kamatayon mahihimaya ni Pedro an Dios. Katapos niya ini igsiring, nagsiring hiya kan Pedro: “Padayon nga sunod ha akon.”+ 20  Liningi hi Pedro ngan nakita niya nga nagsisinunod an disipulo nga hinigugma ni Jesus,+ hiya nga sinandig liwat ha iya dughan durante han panihapon ngan nagpakiana: “Ginoo, hin-o an magtatraydor ha imo?” 21  Salit han nakita ni Pedro ito nga disipulo, nagpakiana hiya kan Jesus: “Ginoo, ano an mahitatabo hini nga tawo?” 22  Binaton hi Jesus: “Kon kaburut-on ko nga magpabilin hiya dinhi tubtob ha akon pag-abot, kay ano nga paghihinunahunaon mo man ito? Padayon nga sunod ha akon.” 23  Salit nagsarang ha kabugtoan an sumat nga ini nga disipulo diri mamamatay. Pero waray hi Jesus magsiring nga diri hiya mamamatay, lugod nagsiring hiya: “Kon kaburut-on ko nga magpabilin hiya dinhi tubtob ha akon pag-abot, kay ano nga paghihinunahunaon mo man ito?” 24  Ini an disipulo+ nga naghahatag hini nga pamatuod mahitungod hini nga mga butang ngan nagsurat hini nga mga butang, ngan maaram kita nga tinuod an iya pamatuod. 25  Ha pagkamatuod, damu pa nga butang an ginbuhat ni Jesus, nga kon pananglitan isurat an bug-os nga detalye hito, ha akon paghunahuna diri maigo ha kalibotan an mga linukot nga susuratan.+

Mga footnote

O “nagpakita utro.”
O “bisan ano nga isda.”
O “igintakgong.”
O “nakakarsonsilyo la.”
Mga 90 m. Lit., “mga 200 ka siko.” Kitaa an Ap. B14.