Sumala kan Juan 7:1-52

  • Hi Jesus ha Piyesta han mga Tabernakulo (1-13)

  • Hi Jesus nagtutdo ha piyesta (14-24)

  • Iba-iba nga mga opinyon mahitungod ha Kristo (25-52)

7  Katapos hini, nagpadayon hi Jesus ha paglibot ha Galilea, kay diri niya karuyag nga buhaton ito ha Judea tungod kay gin-iikaparatay hiya han mga Judio.+  Pero hirani na an piyesta han mga Judio, an Piyesta han mga Tabernakulo.*+  Salit an iya kabugtoan+ nagsiring ha iya: “Baya dinhi ngan pakadto ha Judea, basi makita liwat han imo mga disipulo an imo mga ginbubuhat.  Kay waray tawo nga patago nga nagbubuhat hin bisan ano kon karuyag niya makilala ha publiko. Kon ginbubuhat mo ini nga mga butang, magpakita ka ha kalibotan.”  Ha pagkamatuod, an iya kabugtoan diri nagpapakita hin pagtoo ha iya.+  Salit nagsiring ha ira hi Jesus: “An akon panahon waray pa umabot,+ pero an iyo panahon pirme la aada.  An kalibotan waray rason nga mangalas ha iyo, pero nangangalas ito ha akon, kay nagpapamatuod ako mahitungod hito nga maraot an mga buhat hito.+  Sagka kamo ngadto ha piyesta; diri pa ako masagka ngadto hito nga piyesta, kay an akon panahon waray pa umabot hin bug-os.”+  Salit katapos niya isumat ha ira ini nga mga butang, nagpabilin hiya ha Galilea. 10  Pero pagkasagka han iya kabugtoan ngadto ha piyesta, sinagka liwat hiya, nga diri dayag kondi patago la. 11  Salit an mga Judio nagtikang pamiling ha iya didto ha piyesta ngan nagsiring: “Hain ito nga tawo?” 12  Ngan damu an sekreto nga uroistorya han mga tawo mahitungod ha iya. May mga nasiring: “Maopay hiya nga tawo.” An iba naman nasiring: “Diri hiya maopay. Ginsisimang niya an mga tawo.”+ 13  Pero waray nagyayakan mahitungod ha iya ha publiko tungod han kahadlok ha mga Judio.+ 14  Han katunga-tungaan na han piyesta, hi Jesus sinagka ha templo ngan nagtikang pagtutdo. 15  Ngan nahipausa gud an mga Judio, nga nasiring: “Paonan-o ini nga tawo nagkaada hin sugad nga kahibaro ha Kasuratan*+ nga waray man hiya mag-aram ha mga eskwelahan?”*+ 16  Tungod hito binaton hi Jesus: “An akon igintututdo diri akon, kondi tikang ha iya nga nagsugo ha akon.+ 17  Kon an bisan hin-o naruruyag pagbuhat han Iya kaburut-on, mahibabaro hiya kon an akon igintututdo tikang ba ha Dios+ o nagyayakan ako tikang ha akon kalugaringon nga mga ideya. 18  An bisan hin-o nga nagyayakan tikang ha iya kalugaringon nga mga ideya nangangalimbasog nga makakarawat hin kadungganan para ha iya kalugaringon; pero an bisan hin-o nga nangangalimbasog paghatag hin kadungganan ha Iya nga nagsugo ha iya,+ ini hiya nagyayakan han kamatuoran ngan waray pagkadiri-matadong ha iya. 19  Iginhatag ha iyo ni Moises an Balaud,+ diri ba? Pero waray bisan usa ha iyo an nagsusunod ha Balaud. Kay ano nga gin-iikaparatay niyo ako?”+ 20  Binaton an mga tawo: “May demonyo ka. Hin-o an nag-iikaparatay ha imo?” 21  Nagsiring hi Jesus ha ira: “Usa la an akon ginbuhat, ngan nahipapausa kamo ngatanan. 22  Salit tagda ini: Ginsugo kamo ni Moises nga magturi+—diri karuyag sidngon nga tikang ito kan Moises, kondi tikang ito ha mga kaapoy-apoyan+—ngan nagtuturi kamo hin tawo durante han sabbath. 23  Kon an usa nga tawo gintuturi durante han sabbath basi diri matalapas an Balaud ni Moises, kay ano nga nasisina gud kamo ha akon tungod kay nagtambal ako hin tawo durante han sabbath?+ 24  Ayaw na kamo paghukom sumala ha iyo nakikita, kondi paghukom kamo ha matadong nga paagi.”+ 25  Katapos an pipira nga naukoy ha Jerusalem nagsiring: “Ini an tawo nga gin-iikaparatay nira, diri ba?+ 26  Pero kitaa! nagyayakan hiya ha publiko, ngan waray hira ginsisiring ha iya. Posible ba nga maaram gud an mga magmarando nga ini an Kristo? 27  Pero maaram kita kon diin tikang ini nga tawo;+ kondi pag-abot han Kristo, waray mahibabaro kon diin hiya tikang.” 28  Katapos, samtang nagtututdo hi Jesus ha templo, nagsiring hiya ha daku nga tingog: “Kilala niyo ako ngan maaram kamo kon diin ako tikang. Ngan kinanhi ako diri ha akon kalugaringon nga pagbuot,+ kondi Hiya nga nagsugo ha akon tinuod, ngan diri kamo nakilala ha iya.+ 29  Kilala ko hiya,+ kay representante niya ako, ngan Hiya an nagsugo ha akon.” 30  Salit nangalimbasog hira pagdakop ha iya,+ pero waray nakadakop ha iya, kay an iya oras waray pa umabot.+ 31  Pero damu la gihapon nga tawo an tinoo ha iya,+ ngan nasiring hira: “Pag-abot han Kristo, diri hiya magbubuhat hin mas damu nga tigaman kay han ginbuhat hini nga tawo, diri ba?” 32  Hinbatian han mga Pariseo an mga tawo nga nag-iiristorya hini nga mga butang mahitungod ha iya, ngan an punoan nga mga saserdote ngan an mga Pariseo nagsugo hin mga gwardya basi dakpon* hiya. 33  Katapos nagsiring hi Jesus: “Makakaupod niyo ako hin gutiay pa nga panahon antes ako kumadto ha Iya nga nagsugo ha akon.+ 34  Bibilngon ako niyo, pero diri niyo ako hiaagian, ngan diri kamo makakakadto kon hain ako.”+ 35  Salit an mga Judio nagsiring ha usa kag usa: “Diin ba plano nga kumadto hini nga tawo, nga diri man naton hiya hiaagian? Plano ba niya nga kumadto ha mga Judio nga nagpapatsarang ha butnga han mga Griego ngan magtutdo ha mga Griego? 36  Ano an iya karuyag sidngon han nagsiring hiya, ‘Bibilngon ako niyo, pero diri niyo ako hiaagian, ngan diri kamo makakakadto kon hain ako’?” 37  Ha ultimo nga adlaw, ha pinakaimportante nga adlaw han piyesta,+ tinindog hi Jesus ngan nagyakan ha daku nga tingog: “Kon an bisan hin-o nauuhaw, kumadi hiya ha akon ngan uminom.+ 38  An bisan hin-o nga natoo ha akon, sugad la han ginsisiring han kasuratan: ‘Tikang ha iya gisusuluri maawas an mga salog han buhi nga tubig.’”+ 39  Pero ini nga iya ginyakan nagtutudlok ha espiritu, nga hirani na makarawat han mga natoo ha iya; kay waray pa ighatag an espiritu+ tungod kay waray pa hi Jesus himayaa.+ 40  An pipira han mga tawo nga nakabati hini nga mga pulong nagsiring: “Amo na gud ini an Propeta.”+ 41  An iba nasiring: “Ini an Kristo.”+ Pero may mga nasiring: “An Kristo diri magtitikang ha Galilea, diri ba?+ 42  Diri ba nasiring an kasuratan nga an Kristo magtitikang ha tulin ni David+ ngan ha Bethlehem,+ an baryo nga gin-ukyan hadto ni David?”+ 43  Salit nagkabahin-bahin an mga tawo tungod ha iya. 44  Kondi may pipira ha ira nga karuyag hiya dakpon,* pero waray nakadakop ha iya. 45  Katapos, an mga gwardya binalik ha punoan nga mga saserdote ngan ha mga Pariseo, ngan an mga Pariseo nagpakiana ha ira: “Kay ano nga waray niyo hiya dad-a nganhi?” 46  Binaton an mga gwardya: “Waray pa gud tawo nga nagyakan hin sugad hini.”+ 47  Salit nagsiring an mga Pariseo: “Nalimbongan ba liwat kamo? 48  Waray bisan usa han mga magmarando o han mga Pariseo an tinoo ha iya, diri ba?+ 49  Pero ini nga mga tawo nga diri maaram han Balaud mga ginpanhimaraot.” 50  Hi Nicodemo, nga kinadto kan Jesus hadto ngan usa ha ira, nagsiring ha ira: 51  “An aton Balaud diri naghuhukom ha usa nga tawo samtang diri pa hiya napapamatian ngan diri pa nahibabaroan an iya ginbubuhat, diri ba?”+ 52  Binaton hira ha iya: “Taga-Galilea ka ba liwat? Usisaha ngan hibaroi nga waray propeta nga magtitikang ha Galilea.”*

Mga footnote

O “mga Payag.”
Lit., “mga sinurat.”
Karuyag sidngon, ha mga eskwelahan han mga rabbi.
O “arestuhon.”
O “arestuhon.”
Damu nga kadaan ngan masasarigan nga mga manuskrito an nagtanggal han ber. 53 tubtob kapitulo 8, ber. 11.