An Siyahan nga Surat ni Pedro 5:1-14

  • Atamana an panon han Dios (1-4)

  • Magpaubos ngan magbantay (5-11)

    • Ipasa ha Dios tanan nga kabaraka (7)

    • Yawa pariho hin nauwang nga leon (8)

  • Pangataposan nga mga pulong (12-14)

5  Salit sugad nga igkasi-tigurang, nga testigo han mga pag-antos han Kristo ngan umarangbit han himaya nga igpapahayag,+ ini an akon pakimalooy* ha mga tigurang dida ha iyo:  Atamana an panon han Dios+ nga iyo ginmamangnoan, nagsiserbi sugad nga mga paramangno* nga diri napipiritan, lugod kinaburut-on nga ginbubuhat ito ha atubangan han Dios;+ diri tungod ha kahakog nga makabentaha ha diri tangkod nga paagi,+ lugod tungod han hingyap nga magserbi;  diri nagmamayor-mayor ha panurundon han Dios,+ lugod magin mga susbaranan ha panon.+  Ngan kon igpadayag na an nangunguna nga paraataman,+ makakarawat niyo an diri nalalaya nga korona han himaya.+  Ha pariho nga paagi, kamo nga burobata nga kalalakin-an, magpasakop kamo ha edaran nga kalalakin-an.*+ Pero igsul-ot* niyo ngatanan an pagkamapainubsanon* ha iyo pagtratar ha usa kag usa, kay an Dios nakontra ha mga mapahitas-on, pero nahatag hiya hin diri matupngan nga pagkabuotan ha mga mapainubsanon.+  Salit magpaubos kamo ha gamhanan nga kamot han Dios, basi pahitas-on kamo niya ha husto nga panahon,+  samtang iyo iginpapasa ha iya an ngatanan niyo nga kabaraka,*+ kay nagtatagad hiya ha iyo.+  Tipigi an iyo maopay nga panhunahuna, magin mabinantayon!+ An iyo kaaway nga amo an Yawa, naglilinakat-lakat pariho hin nag-iinuwang nga leon, nga nagpipinamiling hin lalamuyon.+  Pero atohi niyo hiya,+ magmarig-on ha pagtoo, kay maaram kamo nga an pariho nga klase hin mga pag-antos naieksperyensyahan han ngatanan niyo nga kabugtoan* ha bug-os nga kalibotan.+ 10  Kondi katapos niyo mag-antos hin madaliay, an Dios nga puno han diri matupngan nga pagkabuotan, nga nagtawag ha iyo ngadto ha iya waray kataposan nga himaya+ kahiusa han Kristo, amo mismo an magtatapos han iyo pagbansay. Paparig-unon kamo niya,+ pakukusgon kamo niya,+ ibubutang kamo niya ha marig-on nga pundasyon. 11  Iya an gahum ha kadayonan. Amen. 12  Pinaagi kan Silvano,*+ nga para ha akon usa nga matinumanon nga bugto, nagsurat ako ha iyo hin halipot nga surat basi parig-unon kamo ngan tagan hin sinsero nga pamatuod nga amo ini an tinuod nga diri matupngan nga pagkabuotan han Dios. Tindog kamo hin marig-on dida hito. 13  Hiya* nga aadto ha Babilonya, nga pinili pariho ha iyo, nangungumusta ha iyo, sugad man hi Marcos+ nga akon anak. 14  Kumustaha an usa kag usa pinaagi hin harok han paghigugma. Magkaada unta kamo hin kamurayawan kamo ngatanan nga kahiusa han Kristo.

Mga footnote

O “sinsero nga sagdon.”
O “ginbabantayan ito hin maopay.”
O “ha mga tigurang.”
O “itakgong.”
O “pagpaubos han hunahuna.”
O “mga pangarit.”
Lit., “han iyo pagminagburugto.”
Gintatawag liwat nga Silas.
Ini nga pronombre (pronoun) ha Griego nagtutudlok ha babaye ngan matin-aw nga nagrirepresentar han kongregasyon ha Babilonya.