An Siyahan nga Surat ni Pedro 2:1-25

  • Maghingyap kamo han pulong (1-3)

  • Buhi nga mga bato gintindog nga magin espirituwal nga balay (4-10)

  • Nagkikinabuhi nga dayo ha kalibotan (11, 12)

  • Husto nga pagpasakop (13-25)

    • Kristo, susbaranan para ha aton (21)

2  Salit kuhaa ha iyo kalugaringon an ngatanan nga karaotan+ ngan panlimbong ngan pagkahipokrito ngan kaawa ngan an ngatanan nga paglibak.  Pariho hin bag-o nga natawo nga mga minasus-an,+ maghingyap kamo han waray salakot* nga gatas han pulong han Dios, basi pinaagi hito magtubo kamo ngadto ha katalwasan,+  kay natilawan* niyo nga an Ginoo buotan.  Samtang nahirani kamo ha iya, nga usa nga buhi nga bato nga iginsalikway han mga tawo+ pero pinili, presyoso ha Dios,+  kamo mismo sugad nga buhi nga mga bato gintitindog nga magin espirituwal nga balay+ basi magin baraan nga pagkasaserdote, para maghalad hin espirituwal nga mga halad+ nga kinakarawat han Dios pinaagi kan Jesu-Kristo.+  Kay ini an ginsisiring ha Kasuratan: “Kitaa! Iginbubutang ko ha Zion an usa nga bato nga pinili, usa nga presyoso nga pundasyon nga bato nga pandugtong ha eskina, ngan waray gud bisan hin-o nga nagpapakita hin pagtoo hito an mapapakyas.”*+  Salit para ha iyo presyoso hiya, kay mga tumuroo kamo; pero ha mga diri natoo, “an bato nga iginsalikway han mga magtirindog,+ ini nagin an pinakaimportante nga bato nga pandugtong ha eskina,”*+  ngan “usa nga bato nga hiparakdolan* ngan usa nga bato nga nakakatumba.”+ Nahipapakdol hira kay diri hira masinugtanon ha pulong. Ini an kataposan nga ira dadangatan.  Kondi kamo “usa nga pinili nga lahi, usa nga hadianon nga pagkasaserdote, usa nga baraan nga nasud,+ usa nga katawohan nga espesyal nga panag-iya,+ basi ipasamwak niyo ha bisan diin an pagkaharangdon”*+ han Dios nga nagtawag ha iyo tikang ha kasisidman ngadto ha iya urusahon nga kalamrag.+ 10  Kay hadto diri kamo usa nga katawohan, pero yana katawohan na kamo han Dios;+ hadto waray kamo kalooyi, pero yana ginkalooyan na kamo.+ 11  Mga hinigugma, gin-aaghat ko kamo sugad nga mga dayo ngan temporaryo nga mga residente+ nga padayon nga maglikay ha unudnon nga mga hingyap,+ nga nakikig-away ha iyo.*+ 12  Tipigi nga maopay an iyo panggawi ha butnga han mga nasud,+ basi kon akusaran nira kamo nga magburuhat hin maraot, magigin mga testigo hira nga nakakita han iyo mag-opay nga mga buhat,+ ngan sugad nga resulta, hihimayaon nira an Dios ha adlaw han iya pag-usisa. 13  Tungod ha Ginoo, magpasakop kamo ha tagsa nga hinimo* han tawo,+ ha hadi+ man sugad nga hitaas an katungdanan 14  o ha mga gobernador sugad nga iya ginsugo ha pagsirot ha mga magburuhat hin maraot pero ha pagdayaw ha mga nagbubuhat hin maopay.+ 15  Kay kaburut-on han Dios nga pinaagi han pagbuhat hin maopay mapahilom* niyo an waray pulos nga iristorya han diri makatadunganon nga mga tawo.+ 16  Magin mga tawo nga may kagawasan,+ nga ginagamit an iyo kagawasan, diri sugad nga tabon* ha pagbuhat hin sayop,+ lugod sugad nga mga uripon han Dios.+ 17  Pasidunggi niyo an ngatanan nga klase hin tawo,+ higugmaa an ngatanan nga kabugtoan,*+ kahadluki an Dios,+ pasidunggi an hadi.+ 18  An mga surugoon sadang magpasakop nga may husto nga kahadlok ha ira mga agaron,+ diri la ha mga maopay ngan makatadunganon kondi pati ha mga makuri lipayon. 19  Kay nakakapalipay kon may usa nga nag-iilob hin kakurian* ngan nag-aantos hin diri makatadunganon tungod han pangalimbasog nga magkaada limpyo nga konsensya ha atubangan han Dios.+ 20  Kay ano an bili kon ginkakastigo kamo tungod han pakasala ngan gin-iilob niyo ito?+ Pero kon gin-iilob niyo an pag-antos tungod han pagbuhat hin maopay, nakakapalipay ini ha Dios.+ 21  Ha pagkamatuod, tungod hini gintawag kamo, kay bisan an Kristo nag-antos para ha iyo,+ nga nagbilin hin susbaranan basi sundon niyo hin maopay an iya mga pitad.+ 22  Waray hiya nabuhat nga sala,+ waray liwat panlimbong nga nabilngan dida ha iya baba.+ 23  Han gin-iinsulto hiya,*+ waray hiya bumulos hin pag-insulto.*+ Han nag-aantos hiya,+ waray hiya manarhog, lugod igintapod niya an iya kalugaringon ha Dios nga naghuhukom+ ha matadong nga paagi. 24  Hiya mismo an nagdara han aton mga sala+ ha iya kalugaringon nga lawas han nakada ha kahoy,*+ basi mamatay kita ha* mga sala ngan mabuhi ha pagkamatadong. Ngan “pinaagi han iya mga samad natambal kamo.”+ 25  Kay pariho kamo hin mga karnero nga nahisisimang,+ kondi yana binalik na kamo ha paraataman+ ngan paramangno han iyo kalag.*

Mga footnote

O “han puro.”
O “naeksperyensyahan.”
Lit., “mahibubutang ha kaarawdan.”
Lit., “an ulo han eskina.”
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
Lit., “an pagkamaopay,” karuyag sidngon, an iya darayawon nga mga kalidad ngan mga buhat.
O “ha kalag.”
O “institusyon.”
Lit., “mabusalan.”
O “pasangil.”
Lit., “an pagminagburugto.”
O “kabidoan; kasakit.”
O “ha pagyakan hin maraot.”
O “ginyaknan hiya hin maraot.”
O “poste.”
O “makagawas kita tikang ha.”
O “iyo kinabuhi.”