Pakadto ha sulod

Kay Ano nga an Pagsaurog han mga Saksi ni Jehova ha Panihapon han Ginoo Iba ha Ginhihimo han Iba nga mga Relihiyon?

Kay Ano nga an Pagsaurog han mga Saksi ni Jehova ha Panihapon han Ginoo Iba ha Ginhihimo han Iba nga mga Relihiyon?

 Ginsusunod gud namon an Biblia ha amon pagsaurog han Panihapon han Ginoo, nga gintatawag liwat nga an Kataposan nga Panihapon ngan an Memoryal han kamatayon ni Jesus. (1 Corinto 11:20) Ha kabaliktaran, damu han mga gintotoohan ngan mga kustomre han iba nga relihiyon may kalabotan hini nga pagsaurog an diri nakabase ha Biblia.

Katuyoan

 An katuyoan han Panihapon han Ginoo amo an paghinumdom kan Jesus ngan pagpakita nga mapasalamaton kita han iya halad para ha aton kaopayan. (Mateo 20:28; 1 Corinto 11:24) Ito nga pagsaurog diri usa nga sakramento, o relihiyoso nga seremonya nga may mga bentaha, sugad han pakakarawat hin grasya o kapasayloan han mga sala. a An Biblia nagtututdo nga an aton mga sala mahimo mapasaylo, diri pinaagi hin relihiyoso nga rituwal, kondi pinaagi la ha pagtoo kan Jesus.—Roma 3:25; 1 Juan 2:1, 2.

Makapira ka beses?

 Ginsugo ni Jesus an iya mga disipulo nga isaurog an Panihapon han Ginoo, pero waray niya espisipiko nga isiring kon pira ka beses ito hihimoon. (Lucas 22:19) An iba naghuhunahuna nga dapat ito himoon kada bulan, samtang an iba naman nagsasaurog hito kada semana, kada adlaw, pipira ka beses kada adlaw, o depende ha karuyag han usa. b Pero ini an pipira nga butang nga kinahanglan igkonsiderar.

 Gintikangan ni Jesus an Panihapon han Ginoo ha petsa han Paskua han mga Judio, ngan pagkakulop hito nga adlaw namatay hiya. (Mateo 26:1, 2) Diri ini nahituman la. Iginpariho han Kasuratan an halad ni Jesus ha kordero han Paskua. (1 Corinto 5:7, 8) An Paskua ginsaurog usa ka beses kada tuig. (Exodo 12:1-6; Levitico 23:5) Sugad man, an Memoryal han kamatayon ni Jesus ginsaurog hin usa ka beses kada tuig han siyahan-siglo nga mga Kristiano, c ngan ginsusunod han mga Saksi ni Jehova iton basado ha Biblia nga surubdan.

Petsa ngan oras

 An surubdan nga gin-establisar ni Jesus nabulig ha aton nga mahibaroan diri la kon makapira ka beses hihimoon an Memoryal kondi pati liwat an petsa ngan oras hito. Gintikangan niya an pagsaurog katunod han adlaw han Nisan 14, 33 C.E., uyon ha lunar nga kalendaryo han Biblia. (Mateo 26:18-20, 26) Padayon nga ginsasaurog naton an Memoryal hini nga petsa kada tuig sugad nga pagsunod han ginbuhat han siyahan-siglo nga mga Kristiano. d

 Bisan kon Biernes an Nisan 14, 33 C.E., an anibersaryo hito nga petsa mahimo magin iba nga adlaw han semana kada tuig. Nahibabaroan namon an katugbang nga petsa kada tuig han Nisan 14 gamit an pamaagi nga gin-gamit liwat ha panahon ni Jesus, imbes nga an pamaagi nga gin-gagamit han moderno nga kalendaryo han mga Judio. e

Tinapay ngan bino

 Han ginsaurog ni Jesus an panihapon han Ginoo, gin-gamit niya an waray libadura nga tinapay ngan pula nga bino nga salin ha panihapon ha Paskua. (Mateo 26:26-28) Sugad nga pagsunod han iya ehemplo, nagamit kita hin tinapay nga waray libadura o waray salakot ngan puro nga pula nga bino, diri juice o bino nga tikang ha ubas nga ginpatam-is na o may halo na nga iba nga substansya o pamparasa.

 An iba nga mga relihiyon nagamit hin tinapay nga may libadura o ipaturubo, pero an libadura kaurogan na nga ginagamit ha Biblia sugad nga simbolo han sala ngan pagkadunot. (Lucas 12:1; 1 Corinto 5:6-8; Galacia 5:7-9) Salit an tinapay la nga waray libadura ngan iba pa nga sakot an mahimo magin angayan nga simbolo para ha waray sala nga lawas han Kristo. (1 Pedro 2:22) An usa pa nga ginbubuhat han iba nga relihiyon nga diri ginsusuportaran han Biblia amo an paggamit hin waray pa paasloma nga juice han ubas sugad nga kasaliwan han bino. Ginbubuhat nira ito tungod kay igindidiri nira an pag-inom hin makahurubog nga irimnon, bisan kon waray ito ha Kasuratan.—1 Timoteo 5:23.

Mga emblema, diri literal nga unod ngan dugo

 An waray libadura nga tinapay ngan pula nga bino nga gin-gagamit ha Memoryal mga emblema, o mga simbolo, han unod ngan dugo han Kristo. Diri ito milagroso nga nagigin iya literal nga unod ngan dugo sugad han ginhuhunahuna han iba. Tagda an Kasuratanhon nga mga basihan hini nga pagsabot.

  •   Kon ginsugo ni Jesus an iya mga disipulo nga inumon an iya dugo, magpapasabot ito nga ginsusugo niya hira nga talapason an balaud han Dios nga diri kaunon an dugo. (Genesis 9:4; Buhat 15:28, 29) Pero imposible gud ito, kay diri gud sisidngan ni Jesus an iba nga talapason an balaud han Dios may kalabotan ha pagin sagrado han dugo.—Juan 8:28, 29.

  •   Kon literal nga gin-inom han mga apostol an dugo ni Jesus, diri unta hiya masiring nga an iya dugo “igpapaagay,” nga nagpapakita nga an iya halad mahitatabo pa la.—Mateo 26:28.

  •   An paghalad ni Jesus nahitabo hin “makausa gud la.” (Hebreo 9:25, 26) Pero kon an tinapay ngan bino nagin iya literal nga unod ngan dugo ha Panihapon han Ginoo, kon sugad nautro unta ito nga paghalad.

  •   Hi Jesus nagsiring: “Padayon nga buhata niyo ini sugad nga hinumdoman ha akon,” diri “sugad nga paghalad ha akon.”—1 Corinto 11:24.

 Adton mga natoo ha transubstansiyasyon, nga an tinapay ngan bino nagin literal nga lawas ngan dugo ni Jesus, iginbasar nira ini nga doktrina ha mga pulong han pipira nga bersikulo han Biblia. Pananglitan, ha damu nga hubad han Biblia, iginrekord nga hi Jesus nagsiring mahitungod ha bino: “Ini an akon dugo.” (Mateo 26:28) Pero an mga pulong ni Jesus mahimo liwat ihubad sugad nga: “Nangangahulogan ini han akon dugo,” “Nagrirepresentar ini han akon dugo,” o “Nagsisimbolo ini han akon dugo.” f Sugad han agsob nga ginbubuhat ni Jesus, nagamit hiya hin metapora ha iya pagtutdo.—Mateo 13:34, 35.

Hin-o an nakaon ngan nainom?

 Kon nagsasaurog an mga Saksi ni Jehova han Panihapon han Ginoo, pipira la ha amon an nakaon han tinapay ngan nainom han bino. Kay ano?

 An iginpaagay nga dugo ni Jesus nag-establisar hin “usa nga bag-o nga kasabotan” nga kasaliwan han kasabotan butnga ni Jehova nga Dios ngan han kadaan nga nasud han Israel. (Hebreo 8:10-13) An mga kaapi hiton bag-o nga kasabotan nakaon ngan nainom han mga emblema ha Memoryal. Diri ngatanan nga Kristiano kaapi hito, kondi adton “mga gintawag” la han Dios ha espesyal nga paagi. (Hebreo 9:15; Lucas 22:20) Ini hira magmamando ha langit kaupod han Kristo, ngan an Biblia nasiring nga 144,000 la nga tawo an makakakarawat hito nga pribilehiyo.—Lucas 22:28-30; Pahayag 5:9, 10; 14:1, 3.

 Diri pariho ha “gutiay nga panon” nga gintawag basi magmando kaupod han Kristo, an kadam-an ha amon naglalaom nga magin bahin han “usa nga daku nga grupo” nga magkakaada kinabuhi nga waray kataposan dinhi ha tuna. (Lucas 12:32; Pahayag 7:9, 10) Bisan kon an mga may tunan-on nga paglaom diri nakaon ngan nainom han mga emblema ha Memoryal, kami ngatanan nakikigbahin ha pagpahayag hin pasalamat ha halad nga ginhatag ni Jesus para ha aton.—1 Juan 2:2.

a An Cyclopedia nira McClintock ngan Strong, Volume IX, pahina 212, nasiring: “An pulong nga sakramento diri makikita ha Bag-o nga Tugon; pati liwat an Griego nga pulong nga μυστήριον [my·steʹri·on] bisan makausa para magtudlok ha bawtismo o ha Panihapon han Ginoo, o ha bisan ano nga pagsaurog.”

b An pipira nga hubad han Biblia naggamit han mga pulong nga “ha agsob” may kalabotan ha Panihapon han Ginoo, ngan ito nga mga pulong gintagan hin kahulogan nga nagpapakita kon mationan-o kaagsob dapat isaurog ito nga panihapon. Pero hini nga konteksto, an tama nga kahulogan hito nga termino ha orihinal nga linggwahe amo an “ha kada panahon” o “ha kada.”—1 Corinto 11:25, 26; New International Version; Maupay nga Sumat.

c Kitaa an The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Volume IV, pahina 43-44, ngan an Cyclopedia nira McClintock ngan Strong, Volume VIII, pahina 836.

d Kitaa an The New Cambridge History of the Bible, Volume 1, pahina 841.

e Ha moderno nga kalendaryo han mga Judio, gintitikangan an pag-ihap han bulan han Nisan ha gimata (new moon) nga iginbasar ha astronomiya, pero ito nga paagi waray gamita ha siyahan nga siglo. Lugod, an bulan han Nisan nagtitikang kon nakita na ha Jerusalem an gimata, nga mahimo maurhi hin usa ka adlaw o sobra pa tikang han pagtikang han gimata nga basado ha astronomiya. Usa ini nga rason kon kay ano nga an petsa han pagsaurog han mga Saksi ni Jehova han Memoryal kasagaran na nga diri pariho han petsa han pagsaurog han moderno nga mga Judio han Paskua.

f Kitaa an A New Translation of the Bible, ni James Moffatt; The New Testament—A Translation in the Language of the People, ni Charles B. Williams; ngan The Original New Testament, ni Hugh J. Schonfield.