Pakadto ha sulod

Ano an Gintotoohan han mga Saksi ni Jehova?

Ano an Gintotoohan han mga Saksi ni Jehova?

Sugad nga mga Saksi ni Jehova, naniningkamot kami nga sundon an klase han Kristianidad nga igintutdo ni Jesus ngan ginbuhat han iya mga apostol. Hini nga artikulo, isasaysay hin halipot an amon nangunguna nga mga gintotoohan.

 1.   Dios. Ginsisingba namon an usa nga tinuod ngan Makagarahum-ha-ngatanan nga Dios, an Maglalarang, nga an ngaran amo hi Jehova. (Salmos 83:18; Pahayag 4:11) Hiya an Dios nira Abraham, Moises, ngan Jesus.—Eksodo 3:6; 32:11; Juan 20:17.

 2.   Biblia. Ginkikilala namon an Biblia sugad nga giniyahan nga mensahe han Dios para ha katawohan. (Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16) Iginbabasar namon an amon mga gintotoohan ha ngatanan nga 66 nga libro hito, nga ginkukompwesto han “Daan nga Tugon” ngan han “Bag-o nga Tugon.” Husto gud an pagkasaysay hito ni Propesor Jason D. BeDuhn han hiya nagsiring nga iginbasar han mga Saksi ni Jehova “an ira mga gintotoohan ngan mga buruhaton ha ginsisiring mismo han Biblia, nga diri patiuna nga naghihimo hin kalugaringon nga opinyon ha kon ano an ginsisiring dida hito.” *

   Bisan kon ginkakarawat namon an bug-os nga Biblia, diri kami mga pundamentalista. Nasasabtan namon nga may mga bahin han Biblia nga iginsurat ha simboliko nga paagi ngan diri kinahanglan sabton hin literal.​—Pahayag 1:1.

 3.   Jesus. Ginsusunod namon an mga katutdoan ngan ehemplo ni Jesu-Kristo ngan ginpapasidunggan hiya sugad nga amon Paratalwas ngan sugad nga Anak han Dios. (Mateo 20:28; Buhat 5:31) Salit, mga Kristiano kami. (Buhat 11:26) Pero, nahibaroan namon ha Biblia nga hi Jesus diri amo an Makagarahum-ha-ngatanan nga Dios ngan waray basihan ha Kasuratan an doktrina han Trinidad.​—Juan 14:28.

 4.   An Ginhadian han Dios. Tinuod ini nga gobyerno ha langit, diri kay basta aada la ha kasingkasing han mga Kristiano. Ini an masaliwan han mga gobyerno han tawo ngan magtutuman han katuyoan han Dios para ha tuna. (Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10) Hirani na gud ini mahitabo, kay iginpapakita han mga tagna ha Biblia nga nagkikinabuhi na kita ha “kataposan nga mga adlaw.”​—2 Timoteo 3:1-5; Mateo 24:3-14.

   Hi Jesus an Hadi han Ginhadian han Dios ha langit. Nagtikang hiya pagmando han 1914.—Pahayag 11:15.

 5.   Katalwasan. Pinaagi han halad-lukat ni Jesus nagin posible an katalwasan tikang ha sala ngan kamatayon. (Mateo 20:28; Buhat 4:12) Basi makabenepisyo hito nga halad, an mga tawo kinahanglan diri la magpakita hin pagtoo kan Jesus kondi kinahanglan liwat nira bag-uhon an ira pagkinabuhi ngan magpabawtismo. (Mateo 28:19, 20; Juan 3:16; Buhat 3:19, 20) An mga buhat han usa nga tawo nagpapamatuod nga buhi an iya pagtoo. (Santiago 2:24, 26) Pero an pagkaada katalwasan diri resulta han kalugaringon nga pangalimbasog kondi tungod ito han “diri-matupngan nga pagkabuotan han Dios.”—Galacia 2:16, 21.

 6.   Langit. Hi Jehova nga Dios, hi Jesu-Kristo, ngan an matinumanon nga mga anghel naukoy ha lugar han mga espiritu. * (Salmos 103:19-21; Buhat 7:55) May gutiay nga grupo han mga tawo​—144,000—​an babanhawon ngadto ha langit basi magmando kaupod ni Jesus ha Ginhadian.​—Daniel 7:27; 2 Timoteo 2:12; Pahayag 5:9, 10; 14:1, 3.

 7.   Tuna. Ginlarang han Dios an tuna basi magin urukyan han mga tawo ha kadayonan. (Salmos 104:5; 115:16; Eklesiastes 1:4) Bibendisyonan han Dios an masinugtanon nga katawohan hin perpekto nga kahimsog ngan kinabuhi nga waray kataposan ha paraiso nga tuna.​—Salmos 37:11, 34.

 8.   Karaotan ngan pag-antos. Nagtikang ini han nagrebelde an usa han mga anghel han Dios. (Juan 8:44) Ginsulay hini nga anghel, nga gintawag nga “Satanas” ngan “Yawa” katapos han iya pagrebelde, an siyahan nga mag-asawa nga dumapig ha iya, ngan maraot gud an nagin epekto hini ha ira katulinan. (Genesis 3:1-6; Roma 5:12) Basi masulbad an iginbangon nga mga isyu ni Satanas mahitungod ha moral, gintugotan han Dios nga mahitabo an karaotan ngan pag-antos, pero diri Niya tutugotan nga magpadayon ito ha kadayonan.

 9.   Kamatayon. An mga tawo nga namatay diri na naeksister. (Salmos 146:4; Eklesiastes 9:5, 10) Diri hira nag-aantos ha nagkakalayo nga pasakitan nga impyerno.

   Babanhawon han Dios an binilyon nga tawo nga nagkamatay. (Buhat 24:15) Pero an mga ginbanhaw nga nadiri mahibaro han mga paagi han Dios bubungkagon ha kadayonan ngan waray na paglaom nga mabanhaw pa.—Pahayag 20:14, 15.

 10.   Pamilya. Ginsusunod namon an orihinal nga kahikayan han Dios ha pag-asawa, an pagtampo han usa nga lalaki ngan usa nga babaye, nga an pagbuhat hin seksuwal nga imoralidad amo la an basihan ha pagdiborsyo. (Mateo 19:4-9) Kombinsido kami nga an kinaadman nga tikang ha Biblia nabulig ha mga pamilya nga maglampos.​—Efeso 5:22–​6:1.

 11.   Amon pagsingba. Diri namon ginsisingba an krus o bisan ano nga imahen. (Deuteronomio 4:15-19; 1 Juan 5:21) Kaupod han importante nga mga bahin han amon pagsingba an masunod:

 12.   Amon organisasyon. Gin-organisar kami sugad nga mga kongregasyon, nga an tagsa hito gindudumara hin mga tigurang. Pero an mga tigurang diri grupo hin mga klero, ngan waray hira sweldo. (Mateo 10:8; 23:8) Waray kami gin-aaro nga ikanapulo, ngan waray pangulekta hin kwarta ha amon mga katirok. (2 Corinto 9:7) An ngatanan namon nga buruhaton ginsusuportaran pinaagi hin mga donasyon han mga indibiduwal nga diri nagpapakilala.

   An Nagmamando nga Lawas usa nga grupo han hamtong nga mga Kristiano nga nag-aalagad ha amon world headquarters. Ini nga grupo an naghahatag hin mga giya para ha mga Saksi ni Jehova ha bug-os nga kalibotan.—Mateo 24:45.

 13.   Amon pagkaurosa. Ha bug-os nga kalibotan, nagkakaurosa kami han amon mga gintotoohan. (1 Corinto 1:10) Ginpapangalimbasogan liwat namon nga diri magkabahinbahin tungod ha estado ha sosiedad, kultura, lahi, o kahimtang ha kinabuhi. (Buhat 10:34, 35; Santiago 2:4) Pero bisan kon nagkakaurosa kami, may kagawasan pa gihapon kami ha pagpili. An kada Saksi nagdidesisyon uyon ha iya nabansay ha Biblia nga konsensya.—Roma 14:1-4; Hebreo 5:14.

 14.   Amon panggawi. Naniningkamot kami nga ipakita an nagsasakripisyo nga gugma ha ngatanan namon nga ginbubuhat. (Juan 13:34, 35) Ginlilikyan namon an mga buhat nga nakakapasubo ha Dios, lakip na an sayop nga paggamit han dugo pinaagi ha pagpaabuno. (Buhat 15:28, 29; Galacia 5:19-21) Mamurayawon kami ngan diri naapi ha mga girra. (Mateo 5:9; Isaias 2:4) Ginrirespeto namon an gobyerno ha lugar nga amon gin-uukyan ngan ginsusunod an mga balaud hito basta waray mga balaud han Dios nga natatalapas.—Mateo 22:21; Buhat 5:29.

 15.   Amon relasyon ha iba. Hi Jesus nagsugo: “Higugmaa an imo igkasi-tawo sugad ha imo kalugaringon.” Nagsiring liwat hiya nga an mga Kristiano “diri . . . kanan kalibotan.” (Mateo 22:39; Juan 17:16) Salit nangangalimbasog kami nga “buhaton . . . an maopay ha ngatanan,” pero nagpapabilin kami nga neutral ha politika ngan ginlilikyan namon nga magkaada koneksyon ha iba nga mga relihiyon. (Galacia 6:10; 2 Corinto 6:14) Pero ginrirespeto namon an desisyon han iba may kalabotan hini.—Roma 14:12.

 Kon may pakiana ka pa mahitungod han gintotoohan han mga Saksi ni Jehova, mahimo mo bisitahon an amon website, kontakon an usa han amon mga opisina, tumambong hin katirok ha Kingdom Hall nga hirani ha iyo, o makiistorya ha usa han mga Saksi ha iyo lugar.

^ par. 2 Kitaa an Truth in Translation, pahina 165.

^ par. 6 Ginpaiwas ha langit an magraot nga mga anghel, pero aada pa gihapon hira ha lugar han mga espiritu.​—Pahayag 12:​7-9.