Mga Salmo 104:1-35

  • Gindadayaw an Dios tungod han urusahon nga mga linarang

    • Tuna magpapabilin ha kadayonan (5)

    • Bino ngan tinapay para ha mortal nga tawo (15)

    • “Damu gud an imo mga buhat!” (24)

    • ‘Kon ginkukuha an espiritu, namamatay hira’ (29)

104  Dadayawon ko* hi Jehova.+ O Jehova nga akon Dios, gamhanan ka hinduro.+ Nababadoan ka hin pagkaharangdon* ngan kadungganan.+   Napuputos ka han kalamrag+ sugad hin panapton;Imo gin-uunat an kalangitan pariho hin pantolda nga tela.+   Ginbubutangan niya hin mga biga an iya mga kwarto ha igbaw didto ha katubigan ha langit,*+ An mga dampog ginhihimo niya nga iya karuwahe,+Nga ginpapadalagan pinaagi han mga pako han hangin.+   Ginhihimo niya an iya mga anghel nga mga espiritu,An iya mga ministro nga nakakaugtang nga kalayo.+   Gin-establisar niya an tuna ha mga pundasyon hito;+Diri ito mababalhin ha hinmumutangan hito* ha kadayonan, oo ha kadayonan.+   Imo ito gintabonan hin hilarom nga katubigan pariho hin panapton.+ An katubigan linabaw ha bawbaw han kabukiran.   Ha imo pagsaway pinalagiw hira;+Ha aringasa han imo dalugdog nalilisang nga nandadlagan hira pahirayo   —An kabukiran naghitaas+ ngan an mga walog naghamubo— Ngadto ha lugar nga imo iginpahamutang para ha ira.   Nagbutang ka hin tubtoban ngan diri hira sadang lumahos hito,+Ngan diri na gud nira sadang tabonan utro an tuna. 10  An mga burabod iya ginpapakadto ha mga walog;*Naawas hira ha butnga han kabukiran. 11  Nagtatagana hira hin tubig para ha ngatanan nga ihalas nga hayop ha tuna;An ihalas nga mga asno natatagbaw han ira kauhaw. 12  Nahapon ha bawbaw nira an katamsihan ha langit;Nagkakanta hira dida ha magrabong nga mga dahon. 13  Ginsasaribohan niya an kabukiran tikang ha iya mga kwarto ha igbaw.+ Ha bunga han imo mga buhat natatagbaw an tuna.+ 14  Ginpapatubo niya an banwa para ha mga bakaNgan an mga tanom para magamit han katawohan,+Basi magpatubo hin pagkaon tikang ha tuna 15  Ngan hin bino nga nakakapalipay ha kasingkasing han tawo,+Hin lana nga nakakapainggat han nawong,Ngan hin tinapay nga nagsusustinir ha kasingkasing han mortal nga tawo.+ 16  Tagbaw an kakahoyan ni Jehova,An mga sedro ha Lebanon nga iya igintanom, 17  Diin naghihimo hin mga salag an katamsihan. An urukyan han tamsi nga sigwenya+ aadto ha mga kahoy nga abeto. 18  An higtaas nga kabukiran para ha mga kanding ha bukid;+An dagku nga mga bato arayopan para ha mga kuneho ha bato.+ 19  Ginhimo niya an bulan basi magtigaman han itinanda nga mga panahon;An adlaw maaram gud kon san-o matutunod.+ 20  Imo ginpapahinabo an kasisidman, ngan nagigin gab-i,+Kon san-o an ngatanan nga ihalas nga hayop ha kagurangan naglalakat-lakat. 21  An bata pa nga mga leon nauwang samtang may gindadakop hira+Ngan namimiling han ira pagkaon nga tikang ha Dios.+ 22  Pagsisirang han adlaw,Nauli hira ngan nalukot ha ira mga taragoan. 23  An tawo napakadto ha iya trabaho,Ngan nagtatrabaho hiya tubtob ha gab-i. 24  Damu gud an imo mga buhat, O Jehova!+ Imo ginhimo ito ngatanan pinaagi han kinaadman.+ An tuna puno han imo mga hinimo. 25  Aada an dagat, nga daku ngan haluag hinduro,Puno han diri maihap nga buhi nga mga linarang, gudti ngan dagku.+ 26  Dida nagbibiyahe an mga barko,Ngan an Leviatan,*+ nga imo ginhimo basi mag-uyag dida hito. 27  Hira ngatanan naghuhulat ha imo Basi maghatag ha ira han ira pagkaon ha husto nga panahon.+ 28  An imo ginhahatag ha ira, gintitirok nira.+ Kon imo ginbubuklad an imo kamot, natatagbaw hira han mag-opay nga mga butang.+ 29  Kon imo gintatago an imo nawong, nababaraka hira. Kon imo ginkukuha an ira espiritu, namamatay hira ngan nabalik ha tapotapo.+ 30  Kon imo ginsusugo an imo baraan nga espiritu, nahihimo hira,+Ngan imo ginbabag-o an bawbaw han tuna. 31  An himaya ni Jehova magpapadayon ha waray kataposan. Hi Jehova magrarayhak tungod han iya mga buhat.+ 32  Iya ginkikita an tuna, ngan nangungurog ito;Iya ginkakaptan an kabukiran, ngan nag-aaso ito.+ 33  Magkakanta ako kan Jehova+ ha bug-os ko nga kinabuhi;Magkakanta ako hin mga pagdayaw* ha akon Dios samtang buhi ako.+ 34  Magin makalilipay unta ha iya an akon mga panhunahuna.* Magrarayhak ako tungod kan Jehova. 35  An magpakasasala mawawara ha tuna,An magraot diri na maeksister.+ Dadayawon ko* hi Jehova. Dayawa hi Jah!*

Mga footnote

O “dignidad.”
O “han akon kalag.”
Lit., “ha katubigan.”
O “Diri ito mauuy-og.”
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Glossary.
O “Magkakanta ako nga ginduduyogan hin mga instrumento.”
O posible nga “Magin makalilipay unta an akon ginpapamalandong mahitungod ha iya.”
O “han akon kalag.”
O “Hallelujah!” “Jah” an ginpahalipot nga porma han ngaran nga Jehova.