Mga Salmo 118:1-29

  • Pagpasalamat ha kadaogan ni Jehova

    • ‘Tinawag ako kan Jah, ngan binaton hiya’ (5)

    • “Hi Jehova dapig ha akon” (6, 7)

    • Iginsalikway nga bato magigin pinakaimportante nga bato nga pandugtong (22)

    • ‘Hiya nga mapakanhi ha ngaran ni Jehova’ (26)

118  Pagpasalamat kan Jehova, kay hiya maopay;+An iya maunungon nga gugma nagpapabilin ha kadayonan.   Yana, magsiring unta an Israel: “An iya maunungon nga gugma nagpapabilin ha kadayonan.”   Yana, magsiring unta an mga aada ha panimalay ni Aaron: “An iya maunungon nga gugma nagpapabilin ha kadayonan.”   Yana, magsiring unta an mga may kahadlok kan Jehova: “An iya maunungon nga gugma nagpapabilin ha kadayonan.”   Tinawag ako kan Jah* ha akon kasakitan;Hi Jah binaton ngan gindara ako ha talwas nga lugar.*+   Hi Jehova dapig ha akon; diri ako mahahadlok.+ Ano an mahihimo ha akon han tawo?+   Hi Jehova dapig ha akon sugad nga akon parabulig;*+ Makikita ko an kapirde han mga nangangalas ha akon.+   Mas maopay nga umayop kan Jehova Kay ha sumarig ha mga tawo.+   Mas maopay nga umayop kan JehovaKay ha sumarig ha mga prinsipe.+ 10  Ginpalibotan ako han ngatanan nga nasud,Pero ha ngaran ni Jehova,Ginpaiwas ko hira.+ 11  Ira ako ginpalibotan, oo, ginpalibotan gud nira ako,Pero ha ngaran ni Jehova,Ginpaiwas ko hira. 12  Ira ako ginpalibotan pariho hin mga putyukan,Pero madagmit hira nga naparong pariho hin kalayo dida ha katunokan. Ha ngaran ni Jehova,Ginpaiwas ko hira.+ 13  Ginduso ako hin makusog* basi ako matumba,Pero ginbuligan ako ni Jehova. 14  Hi Jah an akon sirongan ngan akon kusog,Ngan hiya an nagin akon katalwasan.+ 15  An aringasa han pagrayhak ngan katalwasan*Aada ha mga tolda han magtadong. An too nga kamot ni Jehova nagpapakita han gahum hito.+ 16  An too nga kamot ni Jehova gin-aalsa hin hitaas;An too nga kamot ni Jehova nagpapakita han gahum hito.+ 17  Diri ako mamamatay, diri, mabubuhi ako,Basi ipasamwak an mga buhat ni Jah.+ 18  Gindisiplina gud ako ni Jah,+Pero waray niya ako itubyan ha kamatayon.+ 19  Abrihi para ha akon an mga ganghaan han katadongan;+Masulod ako hito ngan magdadayaw kan Jah. 20  Ito an ganghaan ni Jehova. An magtadong masulod dida hito.+ 21  Dadayawon ko ikaw, kay ginbaton mo ako+Ngan ikaw an nagtalwas ha akon. 22  An bato nga iginsalikway han mga magtirindogNagin an pinakaimportante nga bato nga pandugtong ha eskina.*+ 23  Tikang ini kan Jehova;+Maopay gud ini pagkit-on.+  24  Ini an adlaw nga ginhimo ni Jehova;Magigin malipayon kita ngan magrarayhak hini nga adlaw.  25  Jehova, alayon talwasa kami, nakikimalooy kami! Jehova, alayon ihatag ha amon an kadaogan!  26  Binendisyonan hiya nga napakanhi ha ngaran ni Jehova;+Ginbibendisyonan namon kamo tikang ha balay ni Jehova.  27  Hi Jehova an Dios;Hiya an naghahatag ha aton han kalamrag.+ Bunyog ha parada han piyesta nga may kapot nga mga sanga,+Tubtob ha mga sungay han halaran.+  28  Ikaw an akon Dios, ngan dadayawon ko ikaw;Akon Dios, papasidunggan ko ikaw.+  29  Pagpasalamat kan Jehova,+ kay hiya maopay;An iya maunungon nga gugma nagpapabilin ha kadayonan.+

Mga footnote

“Jah” an ginpahalipot nga porma han ngaran nga Jehova.
O “haluag nga lugar.”
O posible nga “upod han mga nabulig ha akon.”
O posible nga “Imo ako ginduso hin makusog.”
O “kadaogan.”
Lit., “an ulo han eskina.”