Mga Salmo 78:1-72

 • Pagmangno han Dios ngan kawaray-pagtoo han Israel

  • Sumati an maabot nga henerasyon (2-8)

  • “Waray hira tumoo ha Dios” (22)

  • “An lugas han langit” (24)

  • “Ira ginbido an Baraan nga Dios han Israel” (41)

  • Tikang ha Ehipto ngadto ha Tuna nga Iginsaad (43-55)

  • ‘Padayon nga gin-ayat an Dios’ (56)

Maskil* ni Asap.+ 78  Pamati, akon katawohan, ha akon balaud;*Ikiling an iyo talinga ha mga pulong han akon baba.   Magyayakan ako pinaagi hin darahunon. Magsusumat ako hin mga patigo ha kadaan nga panahon.+   An mga butang nga aton nabatian ngan nahibabaroan,Nga iginsumat ha aton han aton mga amay,+   Diri naton itatago ha ira mga anak;Isusumat naton ha maabot nga henerasyon+ An darayawon nga mga buhat ni Jehova ngan an iya kusog,+An urusahon nga mga butang nga iya ginbuhat.+   Naghatag hiya hin pahinumdom ha JacobNgan naghimo hin balaud ha Israel;Iya ginsugo an aton mga kaapoy-apoyan Nga isumat ini nga mga butang ha ira mga anak,+   Basi nga an sunod nga henerasyon,An kabataan nga ig-aanak pa la, mahibaro hini.+ Ngan ira liwat ini igsusumat ha ira mga anak.+   Pinaagi hini masarig hira ha Dios. Diri nira hingangalimtan an mga buhat han Dios+Lugod magtutuman han iya mga sugo.+   Ngan diri hira magigin pariho han ira mga kaapoy-apoyan,Matig-a an ulo ngan rebelyoso nga henerasyon,+Usa nga henerasyon nga an kasingkasing paburobag-o*+ Ngan an ira espiritu diri matinumanon ha Dios.   An mga Efraimita armado hin mga pana,Pero inatras hira ha adlaw han pakiggirra. 10  Waray nira tumana an kasabotan han Dios+Ngan nagdumiri hira ha pagsunod han iya balaud.+ 11  Nahingalimot liwat hira han iya ginbuhat,+An iya urusahon nga mga buhat nga iya iginpakita ha ira.+ 12  Nagbuhat hiya hin urusahon nga mga butang nga nakita han ira mga kaapoy-apoyan,+Ha tuna han Ehipto, ha rehiyon han Zoan.+ 13  Iya gintunga an dagat basi hira makaagi,Ngan iya ginpahinabo nga an katubigan tumindog pariho hin dam.*+ 14  Iya gintugwayan hira pinaagi hin dampog kon adlawNgan pinaagi hin lamrag han kalayo ha bug-os nga gab-i.+ 15  Iya ginbuka an mga bato ha kamingawan,Ginpainom niya hira tubtob nga matagbaw nga sugad hin nainom tikang ha hilarom nga katubigan.+ 16  Ginpahinabo niya nga bumugwak an tubig tikang ha daku nga batoNgan ginpahinabo niya nga umawas an katubigan pariho hin mga salog.+ 17  Pero padayon nga nakasala hira ha iyaPinaagi ha pagrebelde ha Gihitaasi didto ha disyerto;+ 18  Ha ira kasingkasing gin-ayat* nira an Dios+Pinaagi ha pag-inaro hin pagkaon nga ira ginhihingyap.* 19  Salit nagyakan hira kontra ha Dios,Nasiring: “An Dios ba makakaandam hin lamesa ha kamingawan?”+ 20  Kitaa! Iya ginbalbag an usa nga batoSalit nagbugwak an tubig ngan nagbaha an mga sapa.+ “Makakahatag ba liwat hiya ha aton hin tinapay,O makakatagana ba hiya hin karne ha iya katawohan?”+ 21  Han nabatian hira ni Jehova, napungot hiya;+Naglarab an kalayo+ kontra ha Jacob,Ngan an iya kasina naglaga kontra ha Israel+ 22  Kay waray hira tumoo ha Dios;+Waray hira sumarig ha iya abilidad ha pagtalwas ha ira. 23  Salit iya ginsugo an madampog nga kalangitan ha igbaw,Ngan iya gin-abrihan an mga purtahan han langit. 24  Padayon nga nagpauran hiya hin manna basi ira kaunon;Iya iginhatag ha ira an lugas han langit.+ 25  An mga tawo kinaon han tinapay han mga gamhanan;*+ Igo an iya igintagana basi mabusog hira.+ 26  Ha langit iya ginpahuyop an hangin nga tikang ha esteNgan ginpahuyop an hangin nga tikang ha sur pinaagi han iya gahum.+ 27  Ngan nagpauran hiya ha ira hin karne nga sugad kadamu han tapotapo,Mga tamsi nga sugad kadamu han baras ha baybayon. 28  Ginpahinabo niya nga magkahulog ito ha butnga han iya kampo,Ha bug-os nga palibot han iya mga tolda. 29  Ngan nangaon hira ngan nagpatakas hira;Iya iginhatag ha ira an ira ginhingyap.+ 30  Pero antes pa hira makontento han ira duro nga kasablok,Samtang nakada pa ha ira baba an ira pagkaon, 31  An kapungot han Dios naglaga kontra ha ira.+ Iya ginpamatay an ira pinakamagkusog nga kalalakin-an;+Iya ginpantumba an batan-on nga kalalakin-an han Israel. 32  Bisan pa hito dinugang pa an ira pakasala+Ngan waray tumoo ha iya urusahon nga mga buhat.+ 33  Salit iya gintapos an ira mga adlaw sugad la hin gininhawa,+Ngan an ira katuigan pinaagi hin tigda nga kalamidad. 34  Pero ha kada panahon nga ginpapatay niya an iba ha ira, namimiling hira ha iya;+Nabalik hira ngan namimiling ha Dios, 35  Nahinunumdom nga an Dios amo an ira Bato+Ngan an Gihitaasi nga Dios amo an ira Paratubos.*+ 36  Pero nagsari hira paglimbong ha iya pinaagi han ira babaNgan nagbuwa ha iya pinaagi han ira dila. 37  An ira kasingkasing diri marig-on ngadto ha iya;+Ngan diri hira matinumanon ha kasabotan nga iya ginhimo.+ 38  Pero maloloy-on hiya;+Iya ginpapasaylo* an ira sayop ngan diri hira ginbubungkag.+ Agsob niya pugngan an iya kasina+Imbes nga pukawon an ngatanan niya nga kapungot. 39  Kay nahinumdom hiya nga tawo la* hira,+Hangin nga nahuyop ngan diri na nabalik.* 40  Agsob gud hira magrebelde ha iya ha kamingawan+Ngan ginpasubo hiya ha disyerto!+ 41  Pauroutro nga ginsarihan nira an Dios,+Ngan ira ginbido* an Baraan nga Dios han Israel. 42  Waray nira hinumdumi an iya gahum,*An adlaw han gintalwas* niya hira tikang ha kaaway,+ 43  Kon paonan-o niya iginpakita an iya mga tigaman ha Ehipto+Ngan an iya mga milagro ha rehiyon han Zoan, 44  Ngan kon paonan-o niya ginhimo nga dugo an mga kanal han Nilo+ Basi diri hira makainom tikang ha ira mga sapa. 45  Nagpadara hiya hin mga panon han mga langaw nga nangangagat basi pasakitan hira+Ngan hin mga pakla basi dauton hira.+ 46  Iya iginhatag an ira mga tanom ngadto ha malamon nga mga duron,An bunga han ira gintrabahoan ngadto ha nagpapanon nga mga duron.+ 47  Iya ginpamatay an ira mga tanom nga ubas pinaagi han uran nga yelo+Ngan an ira mga kahoy nga sikomoro pinaagi han uran nga yelo. 48  Iya ginpamatay an ira mga hayop nga pantrabaho pinaagi han uran nga yelo+Ngan an ira inataman nga mga hayop pinaagi han mga kidlat.* 49  Iya iginpaabat ha ira an iya naglalaga nga kasina,An iya kapungot ngan kasina ngan kasakitan,Nagsugo hiya hin mga grupo han mga anghel basi magpahinabo hin kadaot. 50  Naghawan hiya hin dalan para ha iya kasina. Waray niya talwasa hira* tikang ha kamatayon;Ngan iya igintubyan hira* ha peste. 51  Ha kataposan, iya ginpamatay an ngatanan nga suhag ha Ehipto,+An tinikangan han ira katulinan* dida ha mga tolda ni Ham. 52  Katapos, iya ginpagawas an iya katawohan sugad hin panon+Ngan gin-giyahan hira sugad hin panon ha kamingawan. 53  Iya hira gintugwayan nga talwas,Ngan waray hira umabat hin kahadlok;+An ira mga kaaway gintabonan han dagat.+ 54  Ngan iya hira gindara ha iya baraan nga teritoryo,+Ini nga kabukiran nga nakuha han iya too nga kamot.+ 55  Iya ginpaiwas an mga nasud ha ira atubangan;+Ginmalonan niya hira hin panurundon pinaagi han higot nga isurukol;+Iya ginpahamutang an mga tribo han Israel ha ira mga balay.+ 56  Pero padayon nga ira gin-ayat* an Dios nga Gihitaasi, ngan nagrebelde ha iya;+Waray hira maghatag hin atensyon ha iya mga pahinumdom.+ 57  Binaya liwat hira ngan malimbong pariho han ira mga kaapoy-apoyan.+ Diri hira masasarigan pariho hin bawog nga diri hugot.+ 58  Padayon nga ira ginpasina hiya pinaagi han ira higtaas nga mga lugar,+Ngan ira gin-aghat hiya nga mapungot* pinaagi han ira inukit nga mga imahen.+ 59  An Dios nakabati ngan napungot,+Salit iginsalikway gud niya an Israel. 60  Ha kataposan, iya ginbayaan an tabernakulo ha Shilo,+An tolda nga iya gin-ukyan upod han mga tawo.+ 61  Iya ginpabay-an nga an simbolo han iya kusog mabihag;An iya dungog mahingadto ha kamot han kaaway.+ 62  Iya igintubyan an iya katawohan ngadto ha espada+ Ngan napungot ha iya panurundon. 63  An iya batan-on nga kalalakin-an naugtang han kalayo,Ngan an iya mga birhen waray kantahi hin mga kanta ha kasal.* 64  An iya mga saserdote ginpamatay pinaagi han espada,+Ngan an ira mismo mga balo waray manangis.+ 65  Ngan hi Jehova nagmata pariho hin tikang ha pagkaturog,+Sugad hin makusog nga tawo+ nga nagmata katapos mag-inom hin damu nga bino. 66  Ngan ginpaatras niya an iya mga kaaway;+Iya hira ginbutang ha waray kataposan nga kaarawdan. 67  Iya iginsalikway an tolda ni Jose;Waray niya pilia an tribo ni Efraim. 68  Pero iya ginpili an tribo ni Juda,+An Bukid Zion nga iya hinigugma.+ 69  Iya ginhimo an iya santuaryo nga nagpapabilin sugad han langit,*+ Pariho han tuna nga iya gin-establisar ha kadayonan.+ 70  Iya ginpili hi David+ nga iya surugoonNgan ginkuha hiya tikang ha mga toril han mga karnero,+ 71  Tikang ha pag-ataman han nagpapasuso nga mga karnero;Iya hiya ginhimo nga paraataman han Jacob nga iya katawohan,+Ngan han Israel nga iya panurundon.+ 72  Gin-ataman niya hira nga may matadong nga* kasingkasing,+Ngan pinaagi han maabtik nga mga kamot iya hira gintugwayan.+

Mga footnote

Kitaa an Glossary.
O “instruksyon.”
Lit., “diri andam.”
O “pader.”
Lit., “ginsarihan.”
O “pagkaon para ha ira kalag.”
O “han mga anghel.”
O “Parapanimalos.”
Lit., “gintatabonan.”
Lit., “unod.”
O posible nga “Nga an espiritu nagawas ngan diri na nabalik.”
O “ginpasakitan.”
Lit., “kamot.”
Lit., “gintubos.”
O posible nga “han hitaas hinduro nga hiranat.”
O “an ira kalag.”
Lit., “an ira kinabuhi.”
O “An tinikangan han ira kapas ha pagkaada hin anak.”
Lit., “ginsarihan.”
O “nga mangabugho.”
Lit., “Ngan an iya mga birhen waray dayawa.”
Lit., “Iya gintukod an iya santuaryo pariho han kahitas-an.”
O “integridad ha.”