Mga Salmo 109:1-31

  • Pag-ampo hin nagsasakit nga tawo

    • ‘Mahingadto unta ha iba an iya posisyon’ (8)

    • An Dios natindog sapit han pobre (31)

Para ha direktor. Salmo ni David. Usa nga kanta. 109  O Dios nga akon gindadayaw,+ ayaw pagpabilin nga hilom.   Kay ginbubuka han maraot ngan han malimbong an ira baba kontra ha akon. Nagyayakan hira mahitungod ha akon pinaagi hin buwaon nga mga dila;+   Ira ako ginpapalibotan nga nagyayakan hin nakakasakit nga mga pulong,Ngan ira ako gin-aatake nga waray hinungdan.+   Ginkukontra nira ako sugad nga balos han akon gugma;+Pero padayon nga nag-aampo ako.   Ginbabalosan nira hin maraot an maopay nga akon ginbubuhat+Ngan ginbabalosan hin kangalas an akon gugma.+   Pagpili hin maraot nga tawo nga maghuhukom ha iya;Tumindog unta ha may too nga kamot niya an usa nga parakontra.*   Kon paghukman hiya, mapamatud-an unta nga salaan* hiya;Bisan an iya pag-ampo tagdon unta nga sala.+   Gumutiay unta an iya mga adlaw;+An iya pribilehiyo sugad nga paramangno mahingadto unta ha iba.+   Mawad-an unta hin tatay an iya mga anak,*Ngan mabalo an iya asawa. 10  An iya mga anak* magin makililimos unta nga naglilinakat-lakat,Nagawas tikang ha ira guba nga mga balay basi mamiling hin pagkaon. 11  Kuhaon unta han iya gin-utangan* an ngatanan nga iya,Ngan panguhaon unta han mga dayo an iya mga panag-iya. 12  Waray unta magpakita ha iya hin pagkabuotan,*Ngan waray unta magpakita hin kalooy ha iya kabataan nga waray tatay. 13  Pamatayon unta an iya katulinan;*+ Mapara unta an ira ngaran ha hinumdóman han sunod nga henerasyon. 14  Hinumdoman unta ni Jehova an sayop han iya mga kaapoy-apoyan,+Ngan diri unta paraon an sala han iya nanay. 15  Pirme unta hinumdoman ni Jehova an ira ginbuhat;Ngan wad-on unta niya an handumanan ha ira ha tuna.+ 16  Kay waray hiya mahinumdom ha pagpakita hin pagkabuotan,*+ Lugod padayon nga ginlanat niya an tawo nga tinalumpigos,+ pobre, ngan ruba an kasingkasingBasi patayon hiya.+ 17  Mahilig hiya magyakan hin panhimaraot, salit ito an nahitabo ha iya;Waray hiya maghingyap nga bendisyonan an iba, salit waray hiya nakarawat nga bendisyon. 18  Sul-ot niya an mga panhimaraot sugad nga iya bado. Ngan iginbuhos ito ha iya lawas pariho hin tubig,Ha iya mga tul-an pariho hin lana. 19  An iya mga panhimaraot magin pariho unta han bado nga iya iginpuputos ha iya kalugaringon+Ngan pariho hin paha nga pirme niya ginsusul-ot. 20  Ito an balos ni Jehova para ha usa nga nakontra ha akon+Ngan para ha mga nagyayakan hin magraot kontra ha akon.* 21  Pero ikaw, Jehova nga Soberano nga Ginoo,Gios para ha akon tungod han imo ngaran.+ Talwasa ako, kay an imo maunungon nga gugma maopay.+ 22  Kay ako waray mahihimo ngan pobre,+Ngan an akon kasingkasing gintusok.+ 23  Nagtitikamatay ako pariho hin nagtitikawara nga lambong;Gintabog ako pariho hin duron. 24  An akon tuhod nangungurog tungod han pagpuasa;An akon lawas magasa,* ngan nagtitikaluya ako.* 25  Nahimo ako nga ira taramayon.+ Kon ira ako nakikita, nagpipilingpiling hira.+ 26  Buligi ako, O Jehova nga akon Dios;Talwasa ako pinaagi han imo maunungon nga gugma. 27  Mahibaro unta hira nga pinaagi ito han imo kamot;Nga ikaw, O Jehova, an nagbuhat hito. 28  Pabay-i nga magyakan hira hin panhimaraot, pero maghatag ka unta hin bendisyon. Kon naatake hira ha akon, mahibutang unta hira ha kaarawdan,Kondi magrayhak unta an imo surugoon. 29  An mga nakontra ha akon mabadoan unta hin kaarawdan;Maputos unta hira han ira kaalohan sugad hin hilaba nga bado.*+ 30  An akon baba sinsero nga magdadayaw kan Jehova;Dadayawon ko hiya ha atubangan han damu nga tawo.+ 31  Kay matindog hiya ha may too nga kamot han pobreBasi talwason hiya tikang ha mga nagkukondenar ha iya.*

Mga footnote

O “usa nga paraakusar.”
O “maraot.”
Lit., “mga anak nga lalaki.”
Lit., “mga anak nga lalaki.”
O “Butangan unta hin mga lit-ag han tuso nga mga parapautang.”
O “maunungon nga gugma.”
O “magigin mga anak.”
O “maunungon nga gugma.”
O “ha akon kalag.”
Ha iba nga lugar, “mahugos.”
Lit., “An akon unod manipis na, waray na katambok (lana).”
O “bado nga waray pako.”
O “han iya kalag.”