Mga Salmo 18:1-50

  • Gindadayaw an Dios tungod han katalwasan

    • “Hi Jehova an akon daku nga bato” (2)

    • Jehova, maunungon ha maunungon (25)

    • An dalan han Dios perpekto (30)

    • ‘Imo pagkamapainubsanon nakakahimo ha akon nga bantogan’ (35)

Para ha direktor. An surugoon ni Jehova nga hi David nagpahinungod kan Jehova han mga pulong hini nga kanta ha adlaw nga gintalwas hiya ni Jehova tikang ha kamot han ngatanan niya nga kaaway ngan tikang ha kamot ni Saul. Hiya nagsiring:+ 18  Nahigugma ako ha imo, O Jehova, nga akon kusog.+   Hi Jehova an akon daku nga bato ngan an akon balwarte, ngan Hiya an nagtatalwas ha akon.+ An akon Dios amo an akon bato,+ nga akon gin-aayopan,An akon taming ngan an akon sungay* han katalwasan,* an akon talwas nga arayopan.*+   Natawag ako kan Jehova, nga takos ha pagdayaw,Ngan tatalwason ako tikang ha akon mga kaaway.+   An mga pisi han kamatayon naggapos ha akon;+Nahadlok ako han tigda nga pagbaha han waray pulos nga mga tawo.+   An mga pisi han Lubnganan* sinangbod ha akon;An mga bitik han kamatayon tinapo ha akon.+   Ha akon kasakitan nagtawag ako kan Jehova,Ha akon Dios padayon nga nangaraba ako para hin bulig. Tikang ha iya templo nabatian niya an akon tingog,+Ngan an akon pangaraba ha iya para hin bulig nakaabot ha iya mga talinga.+   Katapos, an tuna nagtikang mabay-og ngan mauy-og;+An mga pundasyon han kabukiran nangurogNgan nabay-og ngadto-nganhi tungod kay ginpasina hiya.+   An aso inulbo ha mga buho han iya irong,Ngan an nakakaugtang* nga kalayo ginawas ha iya baba;+An nagbabangga nga mga bága naglarab tikang ha iya.   Iya ginpahamubo an kalangitan samtang nalusad hiya,+Ngan may duro nga kadulom ha ilarom han iya mga tiil.+ 10  Sinakay hiya ha usa nga kerubin ngan inabot nga nalupad.+ Malaksi hiya nga nagtipaubos dida ha mga pako han usa nga espiritu.*+ 11  Katapos, nagtago hiya ha kasisidman,+Ha iya bug-os nga palibot sugad nga sirongan,Ha magdakmol nga mga dampog nga nagsirom tungod han tubig.+ 12  Tikang ha kalamrag ha iya atubanganAn uran nga yelo ngan naglalaga nga mga bága nagkahuhulog tikang ha mga dampog. 13  Katapos, hi Jehova nagtikang magpadalugdog ha kalangitan;+An Gihitaasi nagpabati han iya tingog+Nga may uran nga yelo ngan naglalaga nga mga bága. 14  Iya igintira an iya mga pana ngan ginsarang* an akon mga kaaway;+Iya iginhulog an iya kidlat ngan ginpahinabo nga magsaramok hira.+ 15  An salad han mga sapa* nakita;+An mga pundasyon han tuna nabuhayhag tungod han imo pagsaway, O Jehova,Tungod han makusog nga gininhawa tikang ha mga buho han imo irong.+ 16  Iya igin-unat an iya kamot tikang ha kahitas-an;Iya ako ginkaptan ngan ginhaw-as ako tikang ha hilarom nga katubigan.+ 17  Iya ako gintalwas tikang ha akon makusog nga kaaway,+Tikang ha mga nangangalas ha akon, nga mas makusog ha akon.+ 18  Ira ako ginsulong ha adlaw han akon kasakitan,+Pero hi Jehova an binulig ha akon. 19  Iya ako igin-gawas ngadto ha talwas nga lugar;*Iya ako gintalwas kay nalipay hiya ha akon.+ 20  Hi Jehova nagbabalos ha akon uyon ha akon pagkamatadong;+Ginbabalosan niya ako uyon ha pagkainosente* han akon mga kamot.+ 21  Kay ginsusubay ko an mga dalan ni Jehova,Ngan waray ako bumaya ha akon Dios, kay maraot gud ito nga buhat. 22  Nahinunumdoman ko an ngatanan niya nga paghukom;Diri ko igbabalewaray an iya mga surundon. 23  Magpapabilin ako nga waray ikasaway ha iya atubangan,+Ngan maglilikay ako ha pagbuhat hin sayop.+ 24  Hinaot balosan ako ni Jehova uyon ha akon pagkamatadong,+Uyon ha pagkainosente han akon mga kamot ha iya atubangan.+ 25  Ha usa nga maunungon nagios ka nga maunungon;+Ha tawo nga waray ikasaway nagbubuhat ka nga waray ikasaway;+ 26  Ha usa nga putli nagpapakita ka hin kaputli,+Pero ha usa nga malimbong diri ka napalimbong.+ 27  Kay imo gintatalwas an ubos nga mga tawo*+Pero an mapahitas-on* imo ginpapaubos.+ 28  Kay ikaw an nagdadagkot han akon lampara, O Jehova,An akon Dios nga naglalamrag han akon kasisidman.+ 29  Pinaagi han imo bulig masusulong ko an grupo han mga tikasan;+Pinaagi ha gahum han Dios makakasaka ako hin pader.+ 30  An dalan han tinuod nga Dios perpekto;+An pulong ni Jehova putli.+ Usa hiya nga taming ha ngatanan nga naayop ha iya.+ 31  Kay hin-o an Dios labot kan Jehova?+ Ngan hin-o an bato gawas han aton Dios?+ 32  An tinuod nga Dios amo an nagsusul-ot ha akon hin kusog,+Ngan an akon dalan iya hihimoon nga perpekto.+ 33  An akon mga tiil iya ginhihimo nga pariho hin kanan bugsok;Iya ako ginpapatindog ha higtaas nga mga lugar.+ 34  Iya ginbabansay an akon mga kamot para ha pakiggirra;An akon mga butkon nakakaandam hin* bawog nga tumbaga.* 35  Imo iginhahatag ha akon an imo taming han katalwasan,+An imo too nga kamot nabulig* ha akon,Ngan an imo pagkamapainubsanon nakakahimo ha akon nga bantogan.+ 36  Imo ginpapahaluag an dalan para ha akon mga pitad;An akon mga tiil* diri mahitatalindas.+ 37  Lalanaton ko an akon mga kaaway ngan maaabtan ko hira;Diri ako mabalik tubtob nga diri pa hira napupoo. 38  Dudugmukon ko hira basi diri hira makabuhát;+Matutumba hira ha ilarom han akon mga tiil. 39  Imo ako tatagan hin kusog para ha pakiggirra;Imo pahihinaboon nga matumba an akon mga kaaway ha ilarom han akon mga tiil.+ 40  Imo paaatrason an akon mga kaaway tikang ha akon,*Ngan akon pamamatayon* an mga nangangalas ha akon.+ 41  Nangangaraba hira para hin bulig, pero waray bisan usa nga nagtatalwas ha ira;Nangangaraba pa ngani hira kan Jehova, pero diri hiya nabaton ha ira. 42  Akon hira tutudturon hin sugad kapino han tapotapo ha hangin;Akon hira ilalabog pariho han lapok ha mga kalye. 43  Imo ako tatalwason tikang ha pagpamiling hin sayop han katawohan.+ Imo ako pipilion nga ulo han mga nasud.+ An katawohan nga diri ko kilala magsiserbi ha akon.+ 44  Pinaagi la hin sumat masugot hira ha akon;An mga taga-iba nga nasud mangungurog nga madaop ha akon atubangan.+ 45  An mga taga-iba nga nasud mawawad-an hin kaisog;*Magawas hira nga nangungurog tikang ha ira mga balwarte. 46  Hi Jehova buhi! Pagdayawon an akon Bato!+ Pahitas-on unta an Dios nga nagtatalwas ha akon.+ 47  An tinuod nga Dios nabulos para ha akon;+An mga katawohan iya iginpapasakop ha akon. 48  Iya ako ginsasalbar tikang ha akon nasisina nga mga kaaway;Imo ako gin-aalsa hin hitaas kay ha mga naatake ha akon;+Imo ako gintatalwas tikang ha madarahog nga tawo. 49  Salit hihimayaon ko ikaw ha butnga han mga nasud, O Jehova,+Ngan magkakanta ako hin mga pagdayaw* ha imo ngaran.+ 50  Nagbubuhat hiya hin dagku nga mga pagtalwas* para ha iya pinili nga hadi;+Nagpapakita hiya hin maunungon nga gugma ha iya dinihogan,+Kan David ngan ha iya katulinan* ha kadayonan.+

Mga footnote

Kitaa an Glossary.
O “an akon gamhanan nga paratalwas.”
O “talwas ngan hitaas nga dapit.”
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
Ha iba nga lugar, “nakakapugdang.”
O “han hangin.”
Ha iba nga lugar, “ginburublag.”
O “mga aragian han tubig.”
O “haluag nga lugar.”
Lit., “ha kalimpyo.”
O “an mga nag-aantos.”
Lit., “mapahitas-on nga mga mata.”
O “nakakataod hin higot ha.”
Ha Ingles, copper.
O “nasuporta.”
O “mga mukobuko.”
O “Imo ihahatag ha akon an likod han akon mga kaaway.”
Lit., “pahihilumon.”
O “mawawad-an hin kusog.”
O “magkakanta ako nga ginduduyogan hin mga instrumento.”
O “dagku nga mga kadaogan.”
Lit., “binhi.”