Mga Salmo 89:1-52

 • Nagkakanta han maunungon nga gugma ni Jehova

  • Kasabotan kan David (3)

  • Tulin ni David magpapabilin ha kadayonan (4)

  • Dinihogan han Dios natawag ha Iya nga “Amay” (26)

  • Kasabotan kan David sigurado (34-37)

  • Tawo diri makakapalagiw ha Lubnganan (48)

Maskil* ni Ethan+ nga Ezrahita. 89  Magkakanta ako ha kadayonan mahitungod han mga pagpahayag ni Jehova han maunungon nga gugma. Pinaagi han akon baba ipapahibaro ko ha ngatanan nga henerasyon an imo pagkamatinumanon.   Kay ako nagsiring: “An maunungon nga gugma magigin marig-on* ha kadayonan,+Ngan marig-on nga gin-establisar mo ha langit an imo pagkamatinumanon.”   “Naghimo ako hin kasabotan ha usa nga akon pinili;+Nanumpa ako kan David nga akon surugoon:+   ‘Marig-on nga ig-iestablisar ko an imo tulin*+ ha kadayonan,Ngan paririg-unon ko an imo trono ha ngatanan nga henerasyon.’”+ (Selah)   O Jehova, an mga langit nagdadayaw han imo urusahon nga mga buhat,Oo, han imo pagkamatinumanon ha kongregasyon han mga baraan.   Kay hin-o dida ha kalangitan an maipapariho kan Jehova?+ Hin-o ha mga anak han Dios+ an pariho kan Jehova?   An Dios matinalahuron nga ginkakahadlokan ha konseho* han mga baraan;+Harangdon ngan urusahon gud hiya ha ngatanan nga nakapalibot ha iya.+   O Jehova nga Dios han mga hugpo,Hin-o an gamhanan pariho ha imo, O Jah?+ An imo pagkamatinumanon nakapalibot ha imo.+   Ikaw an nagkukontrol ha mabalud nga dagat;+Kon nagdadaku an mga balud hito, ginpapakalma mo ito.+ 10  Imo gindugmok an Rahab+ pariho hin usa nga ginpatay.+ Pinaagi han imo makusog nga butkon imo ginsarang an imo mga kaaway.+ 11  Imo an mga langit, ngan imo an tuna;+An mabungahon nga tuna ngan an ngatanan nga aada hito+—ikaw an naghimo hito. 12  An norte ngan an sur—ikaw an naglarang hito;An Tabor+ ngan an Hermon+ malipayon nga nagdadayaw han imo ngaran. 13  An imo butkon gamhanan;+An imo kamot makusog;+An imo too nga kamot gin-aalsa hin hitaas.+ 14  An katadongan ngan hustisya amo an pundasyon han imo trono;+An maunungon nga gugma ngan pagkamatinumanon aada ha imo atubangan.+ 15  Malipayon an katawohan nga nakikigbahin ha malipayon nga pagsinggit.+ O Jehova, naglalakat hira nga nasasanagan han lamrag han imo nawong. 16  Ha bug-os nga adlaw nagrarayhak hira tungod han imo ngaran,Ngan pinaagi han imo pagkamatadong ginpapahitaas hira. 17  Kay ikaw an himaya han ira kusog,+Ngan pinaagi han imo pag-uyon nadudugangan an amon kusog.*+ 18  Kay an amon taming tikang kan Jehova,An amon hadi tikang ha Baraan nga Dios han Israel.+ 19  Hito nga panahon nagyakan ka pinaagi hin bisyon ha mga maunungon ha imo ngan nagsiring: “Akon gintagan hin kusog an usa nga gamhanan;+Ginpahitaas ko an usa nga pinili tikang ha katawohan.+ 20  Nakita ko hi David nga akon surugoon;+Gindihogan ko hiya pinaagi han akon baraan nga lana.+ 21  Bubuligan hiya han akon kamot,+Ngan pakukusgon hiya han akon butkon. 22  Waray kaaway nga mag-oobligar ha iya nga maghatag hin bayad,*Ngan waray maraot nga tawo nga magtatalumpigos ha iya.+ 23  Akon dudugmukon an iya mga kaaway ha iya atubangan+Ngan papatayon an mga nangangalas ha iya.+ 24  An akon pagkamatinumanon ngan maunungon nga gugma aada ha iya,+Ngan pinaagi han akon ngaran madudugangan an iya kusog.* 25  Ibubutang ko an iya kamot* ha bawbaw han dagatNgan an iya too nga kamot ha bawbaw han mga salog.+ 26  Hiya matawag ha akon: ‘Ikaw an akon Amay,An akon Dios ngan an Bato nga nagtatalwas ha akon.’+ 27  Ngan hihimoon ko hiya sugad nga suhag,+An pinakalabaw han mga hadi ha tuna.+ 28  Titipigan ko an akon maunungon nga gugma ha iya ha kadayonan,+Ngan an akon kasabotan ha iya diri gud mapapakyas.+ 29  Akon ig-iestablisar an iya tulin* ha kadayonanNgan hihimoon an iya trono nga nagpapadayon sugad han langit.+ 30  Kon an iya mga anak bumaya ha akon balaudNgan diri magsugot ha akon mga sugo,* 31  Kon talapason nira an mga surundon nga akon iginhatag Ngan diri magtuman han akon mga sugo, 32  Sisirotan ko hira pinaagi hin tungkod tungod han ira pagkadiri-masinugtanon*+ Ngan pinaagi hin pagkastigo tungod han ira sayop. 33  Pero diri ko gud wawad-on an akon maunungon nga gugma ha iya+ Diri ko gud liwat kakalimtan an akon saad.* 34  Diri ko tatalapason an kasabotan nga akon ginhimo+ O babag-uhon an ginyakan han akon mga im-im.+ 35  Sugad nga baraan nga Dios, nanumpa ako hin makausa la ngan diri na gud mauutro;Diri ako magbubuwa kan David.+ 36  An iya tulin* magpapabilin ha kadayonan;+An iya trono magpapabilin pariho han adlaw ha akon atubangan.+ 37  Pariho han bulan, marig-on nga ig-iestablisar ito ha kadayonanSugad hin matinumanon nga testigo ha kalangitan.” (Selah) 38  Pero ikaw mismo an nagpaiwas ngan nagsalikway ha iya;+Napungot ka ha imo dinihogan. 39  Imo ginbalewaray an kasabotan ha imo surugoon;Imo ginpasiparahan an iya korona* pinaagi ha paglabog hito ngada ha tuna. 40  Imo ginrumpag an ngatanan niya nga pader nga bato;*Imo ginbungkag an iya mga kuta. 41  Gintikasan hiya han ngatanan nga nalabay;Kaarawdan hiya han iya mga amyaw.+ 42  Imo ginpadaog an iya mga kakontra;*+ Imo ginparayhak an ngatanan niya nga kaaway. 43  Imo liwat ginhimo nga waray gamit an iya espada,Ngan imo ginpabay-an nga mapirde hiya ha girra. 44  Imo gintapos an iya kadunggananNgan iginlabog ha tuna an iya trono. 45  Imo ginpahalipot an mga adlaw han iya pagkabatan-on;Imo hiya ginputos hin kaarawdan. (Selah) 46  O Jehova, tubtob san-o ka magtatago? Tubtob ba ha kadayonan?+ An imo ba duro nga kasina padayon nga maglalaga sugad hin kalayo? 47  Hinumdumi an pagkahalipot han akon kinabuhi!+ Waray la ba katuyoan nga ginlarang mo an ngatanan nga tawo? 48  Hin-o nga tawo nga nabubuhi an diri gud mamamatay?+ Matatalwas ba niya an iya kalugaringon* tikang ha gahum han Lubnganan?* (Selah) 49  Hain na an imo hadto mga buhat han maunungon nga gugma, O Jehova,Nga imo iginpanumpa kan David ha imo pagkamatinumanon?+ 50  O Jehova, hinumdumi an mga pagtamay ha imo mga surugoon;Kon paonan-o ko iilubon* an mga pagtamay han ngatanan nga mga katawohan; 51  Kon paonan-o nag-iinsulto an imo mga kaaway, O Jehova;Kon paonan-o nira gin-iinsulto an tagsa nga pitad han imo dinihogan. 52  Hinaot pagdayawon hi Jehova ha kadayonan. Amen ngan Amen.+

Mga footnote

Kitaa an Glossary.
O “magpapabilin.”
Lit., “binhi.”
O “grupo.”
Lit., “ginpapahitaas an amon sungay.”
O “tributo.” Kitaa an Glossary.
Lit., “pahihitas-on an iya sungay.”
O “awtoridad.”
Lit., “binhi.”
O “mga paghukom.”
O “pagrebelde.”
Lit., “Diri gud liwat magigin buwa an akon pagkamatinumanon.”
Lit., “binhi.”
O “diadema.”
O “niya nga mga sirongan nga bato.”
Lit., “gin-alsa an too nga kamot han iya mga kakontra.”
O “an iya kalag.”
Lit., “ha kamot han Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
Lit., “dadad-on ha akon dughan.”