Mga Salmo 69:1-36

  • Pag-ampo para hin katalwasan

    • “An kadasig para ha imo balay naglalaga ha sulod ko” (9)

    • “Batona dayon ako” (17)

    • “Gintagan nira ako hin suoy basi inumon” (21)

Para ha direktor; ha tono han “An mga Bukad nga Liryo.” Salmo ni David. 69  O Dios, talwasa ako kay an katubigan nagtatarhog han akon kinabuhi.*+   Nahilubong ako ha hilarom nga lapok, nga waray matig-a nga tuna.+ Nahingadto ako ha hilarom nga katubigan,Ngan igin-anod ako han masulog nga sapa.+   Ginkapoy na ako ha pagtinawag;+An akon but-ol napaas na. An akon mga mata naharap na ha paghinulat ha akon Dios.+   An mga nangangalas ha akon nga waray hinungdan+Mas damu pa kay han mga buhok han akon ulo. An mga nag-iikaparatay ha akon,An akon maglimbong nga mga kaaway,* nagtitikadamu. Napiritan ako paghatag han waray ko kawata.   O Dios, maaram ka han akon kalurongan,Ngan an akon pagkasalaan diri naitatago ha imo.   Hinaot an mga naglalaom ha imo diri mahibutang ha kaarawdan tungod ha akon,O Soberano nga Ginoo, Jehova han mga hugpo. Hinaot an mga namimiling ha imo diri maalohan tungod ha akon,O Dios han Israel.   Nag-aantos ako hin kaarawdan tungod ha imo;+Natatabonan hin kaalohan an akon nawong.+   Nagin estranghero ako ha akon kabugtoan,Usa nga dayo dida ha mga anak han akon nanay.+   An kadasig para ha imo balay naglalaga ha sulod ko,+Ngan an mga pakaalo han mga nagpapakaalo ha imo nahingadi ha akon.+ 10  Han nagpaubos ako* pinaagi hin pagpuasa,*Ginpakaalohan ako tungod hito. 11  Han nagbado ako hin sako nga panapton,Nagin irinsultuhon* ako nira. 12  Ako an gin-iiristoryahan han mga nangangalingkod ha may ganghaan han syudad,Ngan ginhihimo ako han mga parahubog nga topiko ha ira mga kanta. 13  Pero makaabot unta ha imo an akon pag-ampo,O Jehova, ha panahon nga angayan ha imo nga karawaton ito.+ Ha imo hura nga maunungon nga gugma, O Dios,Batona ako pinaagi han imo sigurado nga mga pagtalwas.+ 14  Talwasa ako tikang ha lapok;Ayaw pabay-i nga lumunód ako. Talwasa ako tikang ha mga nangangalas ha akonNgan tikang ha hilarom nga katubigan.+ 15  Ayaw pabay-i nga ig-anod ako han masulog nga baha,+O lamyon ako han kahiladman,O masiradohan ako ha sulod han bubon.*+ 16  Batona ako, O Jehova, kay an imo maunungon nga gugma maopay.+ Uyon ha imo hura nga kalooy lingi ngadi ha akon,+ 17  Ngan ayaw itago an imo nawong tikang ha imo surugoon.+ Batona dayon ako, kay nagsasakit ako.+ 18  Pahirani ha akon ngan talwasa ako;*Tubosa ako tikang ha akon mga kaaway. 19  Maaram ka han akon kaarawdan ngan han pagminos ha akon ngan han pagpakaalo ha akon.+ Nakikita mo an ngatanan ko nga kaaway. 20  An kaarawdan nagruba han akon kasingkasing, ngan an samad diri natatambal.* Naglaom ako nga may mapaid ha akon, pero waray gud,+Ngan hin mga paraliaw, pero waray ako nakita.+ 21  Lugod imbes nga pagkaon gintagan nira ako hin hilo,*+ Ngan han gin-uuhaw ako gintagan nira ako hin suoy* basi inumon.+ 22  An ira lamesa magin lit-ag unta para ha ira,Ngan an ira kauswagan, magin usa nga bitik.+ 23  Magsirom unta an ira mga mata basi diri hira makakita,Ngan pahinaboa nga mangurog pirme an ira mga baliatang. 24  Ihuwad ha ira an imo kasina,*Ngan maabtan unta hira han imo naglalaga nga kasina.+ 25  Magin binayaan unta an ira kampo;*Mawad-an unta hin umurukoy an ira mga tolda.+ 26  Kay ira ginlalanat an usa nga imo ginpasakitan,Ngan ira ginsisinumat an mga kaul-ol han imo mga ginsamaran. 27  Dugangi an ira pag-abat hin pagin salaan,Ngan diri mo unta hira hunahunaon nga matadong. 28  Paraon unta hira ha libro han mga buhi,*+ Ngan diri unta hira mahiupod ha listahan han magtadong.+ 29  Pero nag-aantos ngan nauul-olan ako.+ Hinaot an imo gahum ha pagtalwas, O Dios, magpanalipod ha akon. 30  Magkakanta ako hin mga pagdayaw ha ngaran han Dios,Ngan papasidunggan ko hiya nga may pagpasalamat. 31  Mas malilipay hini hi Jehova kay ha usa nga todo nga baka,Labaw pa kay ha usa nga turilyo nga baka nga may mga sungay ngan mga kulo.+ 32  An mga maaghop makakakita hito ngan magrarayhak. Kamo nga namimiling ha Dios, maparig-on unta an iyo kasingkasing. 33  Kay hi Jehova namamati ha mga pobre,+Ngan diri niya miminuson an iya katawohan nga nabihag.+ 34  Dayawon unta hiya han langit ngan tuna,+Han kadagatan ngan han ngatanan nga nagkikiwa dida hito. 35  Kay tatalwason han Dios an Zion+Ngan tutukuron utro an mga syudad han Juda,Ngan maukoy hira didto ngan magtatag-iya hito.* 36  An katulinan han iya mga surugoon makakapanunod hito,+Ngan an mga nahigugma ha iya ngaran+ maukoy dida hito.

Mga footnote

O “naabot ha akon kalag.”
O “mga kaaway nga waray hinungdan.”
O “an akon kalag.”
O posible nga “Han nagtangis ako ngan nagpuasa.”
Lit., “usa nga darahunon.”
O “buho.”
O “Pahirani ha akon kalag ngan bawia ito.”
O “ngan haros nawawad-an na ako hin paglaom.”
O “nakakahilo nga tanom.”
Ha iba nga lugar, “sukà.”
O “kapungot.”
O “pinader nga kampo.”
O “libro han kinabuhi.”
Karuyag sidngon, han tuna.