Mga Salmo 68:1-35

 • ‘Magsarang unta mga kaaway han Dios’

  • “Usa nga tatay han mga bata nga waray tatay” (5)

  • An Dios naghahatag hin balay ha nag-uusahan (6)

  • Mga babaye nagpapasamwak han maopay nga sumat (11)

  • Mga regalo nga mga lalaki (18)

  • ‘Kada adlaw hi Jehova nagdadara han aton pinas-an’ (19)

Para ha direktor. Salmo ni David. Usa nga kanta. 68  Bumuhat unta an Dios, magsarang unta an iya mga kaaway,Ngan manmalagiw unta tikang ha iya atubangan an mga nangangalas ha iya.+   Sugad han aso nga ginpapalid, imo unta hira tabugon;Pariho han taro nga natutunaw ha kalayo,Mapoo unta an magraot ha atubangan han Dios.+   Pero magrayhak unta an magtadong;+Malipay unta hira hinduro ha atubangan han Dios;Malipay gud unta hira upod an pagrayhak.   Pagkanta ha Dios, pagkanta hin mga pagdayaw* ha iya ngaran.+ Pagkanta ha Dios nga nalabay ha disyerto nga kapatagan.* Jah* an iya ngaran!+ Pagrayhak ha iya atubangan!   Usa nga tatay han mga waray tatay ngan usa nga parapanalipod* han mga balo nga babaye+Amo an Dios ha iya baraan nga urukyan.+   An Dios naghahatag hin balay nga mauukyan ha mga nag-uusahan;+Iya ginpapagawas an mga priso ngan ginbubuligan nga mag-uswag.+ Pero an mga matig-a an ulo* kinahanglan umukoy ha uga nga tuna.+   O Dios, han imo gin-giyahan* an imo katawohan,+Han naglakat ka ha disyerto, (Selah)   An tuna nabay-og;+An langit inuran* tungod han Dios;Ini nga Sinai nabay-og tungod han Dios, an Dios han Israel.+   Nagpauran ka hin hura, O Dios;Iginbalik mo an kusog han imo nanluya nga katawohan.* 10  Inukoy hira ha imo mga tolda;+O Dios, tungod han imo pagkamaopay, nagtagana ka para ha mga pobre. 11  Hi Jehova naghahatag han sugo;An mga babaye nga nagpapasamwak han maopay nga sumat usa ka daku nga hugpo.+ 12  Namamalagiw an mga hadi han mga kasundalohan,+ namamalagiw hira! An babaye nga nagpapabilin ha balay may bahín ha dinag-an.+ 13  Bisan kon kamo nga mga lalaki nahigda hirani ha mga tap-ong,*Didto magkakaada kamo sarapati nga an mga pako silber,Ngan an mga barahibo maopay nga klase hin* bulawan. 14  Han ginsarang han Dios nga Makagarahum-ha-ngatanan an mga hadi hito,+Inuran hin niebe ha Zalmon.* 15  An bukid han Basan+ usa nga bukid han Dios;*An bukid han Basan usa nga bukid nga may mga pungkay. 16  Kamo nga kabukiran nga may mga pungkay, kay ano nga nagkikita kamo nga naaawa,Ngadto ha bukid nga ginpili* han Dios sugad nga iya urukyan?+ Oo, hi Jehova maukoy didto ha kadayonan.+ 17  An pan-girra nga mga karuwahe han Dios, tinagnapuplo ka yukot, yinukot ka yinukot.+ Tikang ha Sinai hi Jehova kinadto ha baraan nga lugar.+ 18  Sinaka ka ha kahitas-an;+Nagdara ka hin mga bihag;Nagdara ka hin mga regalo nga mga lalaki,+Oo, bisan an mga matig-a an ulo,+ basi ka umukoy upod ha ira, O Jah nga Dios. 19  Dayawon unta hi Jehova, nga ha kada adlaw nagdadara han aton pinas-an,+An tinuod nga Dios nga nagtatalwas ha aton. (Selah) 20  An tinuod nga Dios, para ha aton usa nga Dios nga nagtatalwas;+Ngan hi Jehova an Soberano nga Ginoo nagtatagana hin katalwasan tikang ha kamatayon.+ 21  Oo, dudugmukon han Dios an mga ulo han iya mga kaaway,An buhukon nga alimpupuro han bisan hin-o nga nagpapadayon* ha iya pagkasalaan.+ 22  Hi Jehova nagsiring: “Ibabalik ko hira tikang ha Basan;+Ibabalik ko hira tikang ha kahiladman han dagat, 23  Basi an imo tiil matabonan han dugo han mga kaaway+Ngan an imo mga ayam magdidila han ira dugo.” 24  Nakikita nira an imo mga pagmartsa, O Dios,An mga pagmartsa han akon Dios, han akon Hadi, ngadto ha baraan nga lugar.+ 25  An mga parakanta naglalakat ha prente, ginsusundan hira han mga musikero nga nagtutokar han mga instrumento nga may kwerdas;+Ha butnga nira aada an batan-on nga kababayin-an nga nagtutokar han mga tamborin.+ 26  Ha nagkakatirok nga katawohan,* dayawa an Dios;Dayawa hi Jehova, kamo nga tikang ha Burabod han Israel.+ 27  Didto, an putó nga hi Benjamin+ nagsasakop* ha ira,Pati ha mga prinsipe han Juda upod an ira maaringasa nga mga tawo,Ha mga prinsipe han Zebulon, ha mga prinsipe han Neptali. 28  An imo Dios nagsugo nga tagan ka hin kusog. Ipakita an imo kusog, O Dios, ikaw nga ginios para ha amon.+ 29  Tungod han imo templo ha Jerusalem,+An mga hadi magdadara hin mga regalo ha imo.+ 30  Sawaya an ihalas nga mga hayop nga naukoy ha katangboan,An panon han todo nga mga baka+ ngan an ira mga nati,Tubtob nga an mga katawohan yumukbo nga dara an* mga silber. Pero iya ginsasarang an mga katawohan nga nalilipay ha pakiggirra. 31  An bronse nga mga garamiton pagdadad-on* tikang ha Ehipto;+An Cus magdadagmit ha paghalad hin mga regalo ha Dios. 32  O mga ginhadian ha tuna, pagkanta ha Dios,+Pagkanta hin mga pagdayaw* kan Jehova, (Selah) 33  Ha iya nga nasakay ha langit han mga langit nga tikang pa ha kadaan nga mga panahon.+ Kitaa! Nagpapadalugdog hiya han iya tingog, han iya daku hinduro nga tingog. 34  Kilalaha an kusog han Dios.+ An iya pagkaharangdon aada ha Israel,Ngan an iya kusog aada ha kalangitan.* 35  An Dios urusahon gud* tikang ha iya* baraan nga santuaryo.+ Hiya an Dios han Israel,Nga naghahatag hin kusog ngan gahum ha katawohan.+ Pagdayawon an Dios.

Mga footnote

O “pagkanta nga ginduduyogan hin mga instrumento.”
O posible nga “nasakay ha mga dampog.”
“Jah” an ginpahalipot nga porma han ngaran nga Jehova.
Lit., “hukom.”
O “rebelyoso.”
Lit., “ginpangunahan.”
Lit., “nagturo.”
Lit., “panurundon.”
O posible nga “ha mga toril han mga karnero.”
O “madulaw-dulaw nga berde nga.”
O “Sugad hin inuran hin niebe ha Zalmon.”
O “usa nga bukid nga hitaas.”
O “ginhihingyap.”
O “naglilinakat.”
Lit., “Ha mga katirok.”
O “nagmamando.”
O posible nga “magtamak-tamak han.”
O posible nga “An mga embahador maabot.”
O “Pagkanta nga ginduduyogan hin mga instrumento.”
Lit., “mga dampog.”
O “nakakaaghat hin hilarom nga respeto nga may kahadlok.”
Lit., “imo.”