Mga Salmo 55:1-23

  • Pag-ampo han gintraydor hin sangkay

    • Gintamay hin duok nga sangkay (12-14)

    • ‘Ipasa kan Jehova an imo pinas-an’ (22)

Para ha direktor; duduyogan han mga instrumento nga may kwerdas. Maskil.* Salmo ni David. 55  Pamatii an akon pag-ampo, O Dios,+Ngan ayaw igbalewaray an akon pakimalooy.*+   Tagi ako hin atensyon ngan batona ako.+ Tungod han akon kabaraka diri ako namumurayaw,+Ngan nagugupong ako   Tungod han ginyiyinakan han kaaway Ngan han pagtalumpigos han usa nga maraot. Kay ira ako gintatambakan hin kakurian,Ngan tungod ha kasina nagdudumot hira ha akon.+   An akon kasingkasing duro nga nasasakit ha sulod ko,+Ngan nahahadlok gud ako nga mamatay.+   Nahahadlok ngan nangungurog ako,Ngan nangingibigkibig gud ako.   Padayon ako nga nasiring: “Kon may mga pako la unta ako pariho hin sarapati! Malupad ako hin hirayo ngan maukoy nga talwas.   Kitaa! Mapalagiw ako hin hirayo.+ Mapahuway ako ha kamingawan.+ (Selah)   Magdadagmit ako pagkadto ha lugar nga masisirongan Hirayo ha makusog nga hangin, hirayo ha bagyo.”   Samoka hira, O Jehova, ngan pakyasa an ira mga plano,*+ Kay nakita ko an kamadarahog ngan araway ha syudad. 10  Ha adlaw ngan gab-i naglilinakat hira ha palibot han mga pader hito;Ha sulod hito aada an karaotan ngan kasamok.+ 11  An kadaot aada ha butnga hito;An panalumpigos ngan panlimbong diri gud nawawara ha panpubliko nga lugar hito.+ 12  Kay diri ito usa nga kaaway nga nagtatamay ha akon;+Kay kon amo, maiilob ko ito. Diri ito usa nga kakontra nga naatake ha akon;Kay kon amo, makakatago ako tikang ha iya. 13  Pero ikaw ito, usa nga tawo nga pariho ha akon,*+ An akon mismo kaupod-upod nga kilala ko gud.+ 14  Hadto duok nga magsangkay kita;Hadto naglalakat kita ngadto ha balay han Dios upod han damu nga tawo. 15  Mabungkag unta hira!+ Iglubong unta hira nga buhi ngadto ha Lubnganan;*Kay an karaotan naukoy kaupod nira ngan nakagamot na ito ha ira. 16  Pero ako, matawag ako ha Dios,Ngan tatalwason ako ni Jehova.+ 17  Ha gab-i ngan ha aga ngan ha udto, nababaraka ako ngan naghaharoy,*+ Ngan nababatian niya an akon tingog.+ 18  Iya ako tatalwason* ngan tatagan ako* hin kamurayawan tikang ha mga nakikig-away ha akon,Kay damu nga tawo an nakontra ha akon.+ 19  An Dios mamamati ngan magios kontra ha ira,+Hiya nga nalingkod ha trono tikang pa hadto.+ (Selah) Magdudumiri hira nga magbag-o,Hira nga diri nahahadlok ha Dios.+ 20  Iya* gin-atake an mga nakikigmurayaw ha iya;+Gintalapas niya an kasabotan nga iya ginhimo.+ 21  An iya mga pulong mas mahumok pa kay han mantikilya,+Pero ha iya kasingkasing aada an pakig-away. An iya mga pulong mas madalunot pa kay han lana,Pero pariho ito hin ginhulbot nga mga espada.+ 22  Ipasa ngadto kan Jehova an imo pinas-an,+Ngan bubuligan ka niya.+ Diri gud niya papabay-an nga matumba* an usa nga matadong.+ 23  Pero ikaw, O Dios, maghuhulog ha ira ngadto ha gihilarumi nga buho.+ An mga tawo nga salaan ha dugo ngan maglimbong diri mag-iiha an kinabuhi.+ Pero ako, masarig ako ha imo.

Mga footnote

Kitaa an Glossary.
O “Ngan ayaw pagtago kon nag-aampo ako para hin bulig.”
Lit., “bahin-bahina an ira dila.”
O “usa nga tawo nga katupong ko.”
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
O “diri ako namumurayaw.”
Lit., “tutubuson.”
O “an akon kalag.”
Karuyag sidngon, an sangkay hadto nga gin-unabi ha ber. 13 ngan 14.
O “mabantad; mauy-og.”