Mga Salmo 105:1-45

 • Matinumanon nga mga buhat ni Jehova ha iya katawohan

  • Nahinunumdom an Dios han iya kasabotan (8-10)

  • “Ayaw paglabti an akon mga dinihogan” (15)

  • Jose nga uripon gin-gamit han Dios (17-22)

  • Milagro han Dios ha Ehipto (23-36)

  • Paggawas han Israel ha Ehipto (37-39)

  • Nahinunumdoman han Dios an saad kan Abraham (42)

105  Pagpasalamat kamo kan Jehova,+ tawaga niyo an iya ngaran,Ipahibaro ha mga katawohan an iya mga buhat!+   Pagkanta ha iya, pagkanta ha iya hin mga pagdayaw,*Pamalandonga* an ngatanan niya nga urusahon nga buhat.+   Ighambog an mahitungod han iya baraan nga ngaran.+ Magrayhak unta an kasingkasing han mga namimiling kan Jehova.+   Pamilnga hi Jehova+ ngan an iya kusog. Pamilnga pirme an iya nawong.*   Hinumdumi an urusahon nga mga buhat nga iya ginhimo,An iya mga milagro ngan an mga paghukom nga iya iginpahayag,+   Kamo nga mga anak* ni Abraham nga iya surugoon,+Kamo nga mga anak ni Jacob nga iya mga pinili.+   Hiya hi Jehova nga aton Dios.+ An iya mga paghukom iginpapadapat ha bug-os nga tuna.+   Nahinunumdom hiya ha kadayonan han kasabotan nga iya ginhimo,+An iya iginsaad* ha usa ka yukot nga henerasyon,+   An kasabotan nga iya ginhimo kan Abraham,+Ngan an saad nga iya iginpanumpa kan Isaac,+ 10  Nga iya ginparig-on sugad nga sugo kan JacobNgan sugad nga nagpapadayon nga kasabotan kan Israel, 11  Nga nasiring, “Ihahatag ko ha imo an tuna han Canaan+ Sugad nga imo malon nga panurundon.”+ 12  Nahitabo ini han gutiay pa la hira,+Oo, gutiay hinduro, ngan mga dayo hira hito nga tuna.+ 13  Naglakaton hira tikang ha usa nga nasud ngadto ha lain nga nasud,Tikang ha usa nga ginhadian ngadto ha iba nga katawohan.+ 14  Waray niya pabay-i nga talumpiguson hira han bisan hin-o nga tawo,+Pero tungod ha ira iya ginsaway an mga hadi,+ 15  Nasiring, “Ayaw paglabti an akon mga dinihogan,Ngan ayaw pagbuhat hin maraot ha akon mga propeta.”+ 16  Nagpahinabo hiya hin gutom ha tuna;+Iya ginpaundang an ira suplay han tinapay.* 17  Nagpadara hiya hin usa nga tawo nga mag-uuna ha ira Nga iginbaligya basi magin uripon, hi Jose.+ 18  Pinaagi hin kadena ira gin-gapos* an iya mga tiil,+An iya liog iginbutang ha mga puthaw;* 19  Tubtob ha panahon nga natuman an iya pulong,+An pulong ni Jehova amo an nagputli ha iya. 20  An hadi nagsugo nga buhian hiya,+An magmarando han mga katawohan an nagpagawas ha iya. 21  Iya ginhimo hiya nga agaron ha iya panimalay,Magmarando han ngatanan niya nga panag-iya,+ 22  Basi magkaada hin awtoridad* ha iya mga prinsipe sumala ha iya karuyag*Ngan tutdoan an iya katigurangan hin kinaadman.+ 23  Katapos, hi Israel kinadto ha Ehipto,+Ngan hi Jacob inukoy sugad nga dayo ha tuna han Ham. 24  Ginpadamu hinduro han Dios an iya katawohan;+Iya ginhimo hira nga mas makusog kay han ira mga kaaway,+ 25  Nga an mga kasingkasing iya ginpabay-an nga magbag-o basi mangalas ha iya katawohan,Basi magplano kontra ha iya mga surugoon.+ 26  Iya ginsugo hi Moises nga iya surugoon,+Ngan hi Aaron+ nga iya ginpili. 27  Iginpakita nira ha ira an iya mga tigaman,An iya mga milagro ha tuna han Ham.+ 28  Nagpahinabo hiya hin kasisidman ngan nagsirom an tuna;+Waray nira supaka an iya mga pulong. 29  An ira mga tubig iya ginhimo nga dugo Ngan ginpamatay an ira mga isda.+ 30  An ira lugar napuno hin mga pakla,+Bisan ha mga kwarto han hadi. 31  Iya ginsugo nga umatake an mga langaw nga nangangagatNgan an mga tagnok ha ngatanan nira nga teritoryo.+ 32  An ira uran iya ginhimo nga uran nga yeloNgan nagpahinabo hin mga kidlat* ha ira lugar.+ 33  Iya ginpamatay an ira mga tanom nga ubas ngan an ira mga kahoy nga igosNgan ginpanbari an mga kahoy ha ira teritoryo. 34  Nagsiring hiya nga sadang umatake an mga duron,An gudtiay pa nga mga duron nga diri maihap.+ 35  Gin-ubos hito an ngatanan nga tanom ha tuna,Ngan gin-ubos hito an produkto han tuna. 36  Katapos iya ginpatay an tagsa nga suhag ha ira lugar,+An tinikangan han ira katulinan.* 37  Iya ginpagawas an iya katawohan nga may dara nga silber ngan bulawan;+Ngan waray bisan usa ha iya mga tribo an nahipakdol. 38  Nagrayhak an Ehipto han linarga an mga Israelita,Kay duro an ira kahadlok ha Israel.*+ 39  Nagbitad hiya hin dampog basi masalipdan hira+Ngan hin kalayo basi maglamrag ha gab-i.+ 40  Nangaro hira, ngan nagpadara hiya hin mga pugo;+Padayon nga ginbusog niya hira pinaagi hin tinapay tikang ha langit.+ 41  Nagbuka hiya hin bato, ngan binugwak an tubig;+Inawas ito ngadto ha disyerto pariho hin salog.+ 42  Kay iya nahinumdoman an baraan nga saad nga iya ginhimo kan Abraham nga iya surugoon.+ 43  Salit iya ginpagawas an iya katawohan nga malipayon hinduro,+An iya mga pinili nga nasinggit ha kalipay. 44  Iya iginhatag ha ira an mga tuna han mga nasud;+Ira napanunod an maduruto nga gintrabahoan han iba nga mga katawohan,+ 45  Basi ira sundon an iya mga sugo+Ngan tumanon an iya mga balaud. Dayawa hi Jah!*

Mga footnote

O posible nga “Ig-istorya.”
O “pagkanta ha iya nga ginduduyogan hin mga instrumento.”
O “presensya.”
O “katulinan.” Lit., “binhi.”
Lit., “An pulong nga iya iginsugo.”
Lit., “gin-utod an tagsa nga kahoy nga gintutuhogan han tinapay.” Posible nga nagtutudlok ha mga kahoy nga gin-gagamit nga burutangan han tinapay.
Lit., “ginpaantos.”
O “An iya kalag iginbutang ha puthaw.”
O “nalilipayan han iya kalag.”
Lit., “Basi maggapos.”
O “mga laga han kalayo.”
O “An tinikangan han ira kapas ha pagkaada hin anak.”
Lit., “ira.”
O “Hallelujah!” “Jah” an ginpahalipot nga porma han ngaran nga Jehova.