Mga Salmo 35:1-28

  • Pag-ampo hin katalwasan ha kaaway

    • Mga kaaway nga paiiwason (5)

    • Gindadayaw an Dios ha butnga han damu nga katawohan (18)

    • Ginkangalasan nga waray hinungdan (19)

Salmo ni David. 35  O Jehova, depensahi an akon kaso kontra ha mga nakontra ha akon;+Pakig-away kontra ha mga nakikig-away ha akon.+   Kuhaa an imo gutiay* ngan daku nga taming,+Ngan buhát basi depensahan ako.+   Alsaha an imo bangkaw ngan atsa nga pan-girra* kontra ha mga naglalanat ha akon.+ Siring ha akon:* “Ako an imo katalwasan.”+   Unta mahibutang ha kaarawdan ngan maalohan an mga nag-iikaparatay ha akon.*+ An mga nagpaplano ha pagpatay ha akon umatras unta nga naaalohan.   Magin sugad unta hira hin upa ha hangin;Paiwason unta hira han anghel ni Jehova.+   Magin masirom unta ngan madalunot an ira aragianSamtang ginlalanat hira han anghel ni Jehova.   Kay waray hinungdan nga sekreto nga naglatag hira hin pukot basi malit-ag ako;Waray hinungdan nga nag-ukad hira hin buho para ha akon.*   Hinaot an trahedya tigda nga umabot ha iya;Malit-ag unta hiya ha pukot nga iya sekreto nga iginlatag;Mahulog unta hiya ngada hito ngan mamatay.+   Pero magrarayhak ako* tungod kan Jehova;Malilipay ako tungod han iya mga pagtalwas. 10  An ngatanan nga akon tul-an masiring: “O Jehova, hin-o an pariho ha imo? Imo gintatalwas an mga waray mahihimo tikang ha mga mas makusog,+Ngan an mga waray mahihimo ngan an mga pobre tikang ha mga nanunulis ha ira.”+ 11  May inatubang nga mga testigo nga nagpapakaraot,+Nagpapakiana ha akon han mga butang nga diri ako maaram. 12  Ginbabalosan nira hin maraot an akon maopay nga ginbubuhat,+Tungod hito nabibido gud ako.* 13  Pero han may sakit hira, nagsul-ot ako hin sako nga panapton;Ginpaantos ko an akon kalugaringon* pinaagi han pagpuasa,Ngan han waray batona* an akon pag-ampo, 14  Naglinakat ako nga nabibido pariho hin namatayan ako hin sangkay o hin akon bugto;Dinuko ako tungod ha kasubo, pariho hin usa nga nabibido tungod ha kamatay han iya nanay. 15  Pero han nahipakdol ako, nagrayhak hira ngan nagtirirok;Nagtirirok hira basi atakehon ako nga diri ko hinbabaroan;Ginkuniskunis nira ako ngan waray hira humilom. 16  An mga diri diosnon nakakainsulto nga nagmiminos ha akon,*Nanngingigot hira han ira mga ngipon kontra ha akon.+ 17  O Jehova, tubtob san-o nga magkikinita ka la?+ Talwasa ako* tikang ha ira mga pag-atake,+Salbara an akon presyoso nga kinabuhi* tikang ha bata pa nga mga leon.+ 18  Tungod hito, papasalamatan ko ikaw ha daku nga kongregasyon;+Dadayawon ko ikaw ha butnga han damu nga katawohan. 19  Ayaw pabay-i nga malipay han akon kapakyasan an mga nakikig-away ha akon nga waray hinungdan;Ayaw pabay-i nga an mga nangangalas ha akon nga waray hinungdan+ kumiro sugad nga panamay.+ 20  Kay diri hira nagyayakan hin mga pulong ha pakigmurayaw,Lugod malimbong nga nagpaplano hira kontra ha mamurayawon nga mga tawo ha tuna.+ 21  An ira baba ginnganganga nira hin daku ha pag-akusar ha akon,Nasiring: “Hayukat! Hayukat! Nakita ito han amon mga mata.” 22  Nakita mo ito, O Jehova. Ayaw pagpabilin nga hilom.+ O Jehova, ayaw pagpabilin nga hirayo ha akon.+ 23  Pagmata ngan buhát basi depensahan ako,Jehova nga akon Dios, depensahi ako ha akon kaso. 24  Hukmi ako uyon ha imo pagkamatadong,+ O Jehova nga akon Dios;Ayaw pabay-i nga malipay hira ha akon kapakyasan. 25  Diri gud unta hira magsiring ha ira kalugaringon: “Hayukat! Nakuha namon an amon karuyag.”* Diri gud unta hira magsiring: “Gintulon namon hiya.”+ 26  Unta mahibutang ha kaarawdan ngan maalohan hira ngatanan,Adton nalilipay tungod han akon kasakitan. Hinaot adton iginhahambog an ira kalugaringon ha akon maputos hin kaalohan ngan kaarawdan. 27  Pero magsinggit unta hin malipayon an mga nalilipay ha akon pagkamatadong;Hinaot pirme hira magsiring: “Pasidunggan unta hi Jehova, nga nalilipay ha kamurayawan han iya surugoon.”+ 28  Tungod hito an akon dila magsusumat* han imo pagkamatadong+ Ngan magdadayaw ha imo ha bug-os nga adlaw.+

Mga footnote

Gutiay nga taming nga agsob dad-on han mga parapamana.
O “atsa nga paluyoluyo an tarom.”
O “akon kalag.”
O “namimiling han akon kalag.”
O “akon kalag.”
O “an akon kalag.”
O “an akon kalag.”
O “akon kalag.”
O “binalik ha akon dughan.”
O posible nga “An mga diri diosnon nanmiminos basi magkaada hin tinapay.”
O “an akon kalag.”
Lit., “an amo la nga akon,” nagtutudlok ha iya kalag, o kinabuhi.
O “Hayukat! An amon kalag.”
O “mamamalandong.”