Zaburi 97:1-12

  • Yehova ni mwenye kuinuliwa juu ya miungu mingine

    • “Yehova amekuwa Mufalme!” (1)

    • Mumupende Yehova, muchukie mambo ya mubaya (10)

    • Mwangaza kwa ajili ya wenye haki (11)

97  Yehova amekuwa Mufalme!+ Dunia ifurahi.+ Visiwa vingi vishangilie.+   Mawingu na giza nzito vinamuzunguka pande zote;+ Uadilifu* na haki ndio musingi wa kiti chake cha ufalme.+   Moto unamutangulia+ Na kuteketeza wapinzani wake kila upande.+   Umeme wake wa radi unaangazia inchi; Dunia inauona na kutetemeka.+   Milima inayeyuka kama nta* mbele ya Yehova,+ Mbele ya Bwana wa dunia yote.   Mbingu zinatangaza haki yake, Na vikundi vyote vya watu vinaona utukufu wake.+   Acha wale wote wenye kutumikia sanamu yoyote ya kuchongwa wapatishwe haya,+ Wale wenye kujisifu kuhusu miungu yao yenye haina mafaa yoyote.+ Mumuinamie,* ninyi miungu yote.+   Sayuni inasikia na kushangilia;+ Miji ya Yuda imefurahi* Kwa sababu ya hukumu zako, Ee Yehova.+   Kwa maana wewe, Ee Yehova, ndiye Mwenye Kuwa Juu Zaidi, juu ya dunia yote; Umeinuliwa juu zaidi kuliko miungu mingine yote.+ 10  Enyi wenye kumupenda Yehova, muchukie mambo ya mubaya.+ Analinda uzima wa* washikamanifu wake;+ Anawaokoa katika mukono wa* waovu.+ 11  Mwangaza umeangazia wenye haki+ Na shangwe imeangazia wale wenye kuwa wanyoofu katika moyo. 12  Mushangilie katika Yehova, ninyi wenye haki, Na mushukuru jina lake takatifu.*

Maelezo ya Chini

Angalia Maana ya Maneno.
Inaonekana ni kitu chenye kutengenezwa na nyuki ili kuweka asali na chenye kinayeyuka haraka.
Ao “Mumuabudu.”
Tnn., “Mabinti wa Yuda wamefurahi.”
Ao “nafsi za.”
Tnn., “nguvu za.”
Tnn., “ukumbusho wake.”