Kuko Mambo Gani ya Sasa?

2022-06-27

MAFUNDISHO YA BIBLIA

Jaribu Programu Yetu ya Kujifunza Biblia

Jifunze Biblia na mwalimu. Ujifunze kwa njia ya mazungumuzo, na bila kulipa.

2022-06-27

NAMNA MICHANGO YAKO INATUMIWA

Maktaba mu Mukono Wako

Watu wamesema kama application JW Library ni chombo “ya maana sana.” Ona mambo yenye inafanywa juu ya kuirekebisha na kuisaidia iendelee kutumika muzuri.

2022-06-24

NDOA NA FAMILIA

Mutumie Wakati Mingi Pamoya

Kama hawako waangalifu, bibi na bwana wanaweza kuwa na magumu ya kuzungumuza pamoya ijapokuwa wanaishi fasi moya. Wanaweza kufanya nini ili wakuwe wanatumia wakati wao mingi pamoya?

2022-06-24

NDOA NA FAMILIA

Mambo Yenye Wazazi Wanapaswa Kujua Kuhusu Kupeleka Mutoto Wao Fasi ya Kuchungia Watoto

Maulizo ine ya kukusaidia kumua kama inafaa kutuma mutoto wako fasi ya kuchungia watoto.

2022-06-24

NDOA NA FAMILIA

Watoto na Telefone​—Sehemu ya 1: Mutoto Wangu Anastahili Kuwa na Telefone?

Ujiulize hii maulizo ili kujua kama weye na mutoto wako muko tayari kutimiza madaraka yenu.

2022-06-24

NDOA NA FAMILIA

Namna ya Kuacha Mambo ya Teknolojia pa Nafasi Yake

Kutumia mambo ya teknolojia inaweza kufanya ndoa ikuwe nguvu ao iharibike. Hali iko namna gani mu ndoa yenu?

2022-06-24

TUIGE IMANI YAO

Maria Magdalene​—“Nimemuona Bwana!”

Ule mwanamuke muaminifu alipewa kazi ya maana ya kuambia wengine habari fulani ya muzuri.

2022-06-24

MUENDELEE KUKESHA!

Bei ya Vitu Imepanda mu Dunia Yote—Biblia Inasema Nini?

Juu ya nini bei ya vitu imepanda sana? Biblia inaweza kukusaidia namna gani?

2022-06-24

USHUHUDA

Mapadri Wenye Kasirani Wanatendewa Kwa Upole

Biblia inatutia moyo kuwa wapole, hata wakati wanatukasirisha. Ile shauri ni yenye kufaa kabisa?

2022-06-24

VITABU NA BROSHUA

Biblia—Ina Ujumbe Gani?

2022-06-21

MUNARA WA MULINZI—GAZETI YA FUNZO

Mwezi wa 9, 2022

Hii gazeti iko na habari za kujifunza tarehe 7/11–4/12/2022.

2022-06-17

UKUWE RAFIKI YA YEHOVA (UTENDAJI)

Picha: Yehova Anasameheaka

Chukua na uchapishe hii picha yenye inatukumbusha namna Yehova anasameheaka watumishi wake waaminifu wakati wanafanya makosa.

2022-06-15

NAMNA MICHANGO YAKO INATUMIWA

Kutetea Uhuru wa Dini wa Wenyeji

Wakati wapinzani walijaribu kunyanganya Mashahidi wa Yehova haki yao ya kumuabudu Mungu, ndugu zetu walitenda haraka ili kuwasaidia.

2022-06-15

NAMNA MICHANGO YAKO INATUMIWA

Kutolea Ndugu na Dada Misaada Wakati ya Coronavirus

Mipango yenye tulikamata juu ya kutolea ndugu na dada misaada wakati ya Coronavirus imeshangaza Mashahidi na wale wenye hawako Mashahidi.

2022-06-14

HABARI ZA SASA

Ripoti ya Ugonjwa wa Coronavirus na Namna Tunaweza Kujilinda

Ona mambo yenye inaweza kukusaidia kama mu eneo yenu muko ugonjwa wa kuambukiza

2022-06-14

MAULIZO YENYE WATU WANAULIZAKA SANA

Mashahidi wa Yehova Wanatumia Namna Gani Michango?

Mashahidi wa Yehova wanatumia michango juu ya kufanya mutu akuwe tajiri?

2022-06-14

MAULIZO YENYE WATU WANAULIZAKA SANA

Ndoa ya Mashahidi wa Yehova Inakuwaka Namna Gani?

Hali za kila mutu zinaweza kutofautiana, lakini kuko jambo moya yenye haikuwake tofauti.

2022-06-13

MUENDELEE KUKESHA!

Kupigwa Masasi ku Masomo—Biblia Inasema Nini?

Juu ya nini ile mambo ya mubaya inatokeaka? Kuko siku jeuri itaishaka?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Makuta Njo Chanzo ya Mambo Yote ya Mubaya?

Watu fulani wanasemaka kama Biblia inasema “feza [makuta] ni chanzo cha mambo ya mubaya.” Lakini Biblia haiseme vile.

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Biblia Inasema Nini Juu ya Kuishi Pamoja Mbele ya Kufunga Ndoa?

Mungu anatuambia mambo ya kufanya juu tukuwe na familia yenye furaha, na sikuzote kanuni zake zinaleteaka faida wale wenye kuzifuata.

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Biblia Inasema Nini Juu ya Kutosha Mimba?

Uzima wa mwanadamu unaanzaka wakati gani? Mungu anaweza kusamehe mutu mwenye alishakatosha mimba?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Juu ya Nini Yesu Anaitwa Mwana wa Mungu?

Kama Mungu hakuzalaka Yesu sawa vile baba wanadamu wanazalaka watoto, juu ya nini anaitwa Mwana wa Mungu?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Namna gani Biblia Inaweza Kusaidia Wale Wenye Wako na Mawazo ya Kujiua?

Biblia inatoa mashauri gani kwa ajili ya mutu mwenye anapenda kufa?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Biblia Inafundisha Kama Dunia Iko Tambarare?

Hii kitabu ya zamani inasemaka kweli?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Biblia Inasema Nini Juu ya Kutoa?

Ni kutoa ya namna gani njo inafurahishaka Mungu?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Habari Kuhusu Noa na Garika Kubwa​—Ni Mambo ya Kuwazia-wazia Tu?

Biblia inasema kama zamani Mungu aliletaka garika kubwa juu ya kuharibu watu wabaya. Biblia inasema mambo gani yenye kuonyesha kama Garika ilitoka kwa Mungu?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Biblia Inasema Nini Kuhusu Kasirani?

Kuko wakati mutu anaweza kuwa na sababu ya kukasirika? Unapaswa kufanya nini wakati kasirani yako inaanza kupanda?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Bibila Inasema Nini Kuhusu Bikira Maria?

Watu fulani wanasema kama Maria hakukuwa na zambi wakati alimuzala Yesu. Biblia inafundisha vile?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Biblia Inafundisha Nini Kuhusu Kusema Katika Luga?

Zawadi ya kusema katika luga njo inatambulisha Wakristo wa kweli?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Amri Kumi za Mungu Njo Nini?

Zilipewa wanani? Wakristo wanapaswa kuzishika?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Maunabii juu ya Masiya inaonyesha kabisa kama Yesu alikuwa Masiya?

Watu wengi wanaweza kuwa Masiya?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Yesu Anatuokoa Namna Gani?

Juu ya nini tuko na lazima Yesu atutetee? Kama tu unaamini Yesu ni kusema utaokolewa?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Kuvuta Tumbako Ni Zambi?

Biblia haizungumuzie kuvuta tumbako, sasa inawezekana namna gani kujibia ile ulizo?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Dunia Itaharibiwa?

Majibu ya Biblia inaweza kukushangaza.

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Nani ao Nini Njo “Alfa na Omega”?

Juu ya nini ile inafaa?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Mikaeli, Malaika Mukubwa, Ni Nani?

Iko pia na jina ingine, yenye pengine unajua.

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Ubatizo Maana Yake Nini?

Mutu anapaswa kubatizwa namna gani na wakati gani? Ubatizo unamalizaka zambi? Biblia inasema nini juu ya kubatiza watoto?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Nani Njo Wataenda Mbinguni?

Watu wengi wanawazaka kama watu wote wazuri wataenda mbinguni. Biblia inafundisha vile?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Namna Gani Kifo ya Yesu Ni Zabihu ya Ukombozi kwa Ajili ya Watu Wengi?

Namna gani bei ya ukombozi inatukomboa kutoka mu zambi?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Zambi Ni Nini?

Zambi fulani ni kubwa kuliko zingine?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Dini Zote Ziko Sawa? Zote Zinapelekaka kwa Mungu?

Mambo mbili yenye Biblia inazungumuzia inatusaidia kupata jibu.

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Ni Lazima Kabisa Kuwa mu Dini Fulani?

Mutu anaweza kumuabudu Mungu bila kuwa mu dini fulani?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Armagedoni Ni Nini?

Neno Armagedoni inapatikana mara moya tu, lakini ile vita inazunguziwa mu Maandiko.

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Ufalme wa Mungu Uko mu Moyo Wako?

Biblia inamaanisha nini wakati inasema “ufalme wa Mungu umo ndani yenu”?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Ufufuo Ni Nini?

Utashangala kujua nani njo watafufuliwa.

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Nafsi Ni Nini?

Ni kitu fulani yenye kuwa ndani ya mutu? Inaendeleaka kuishi kisha mwili kufa?

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Juu ya Nini Hakuna Amani mu Dunia?

Wanadamu wamefanya yao yote juu ya kuleta amani, lakini wapi! Ona sababu fulani.

2022-06-09

MAJIBU YA MAULIZO JUU YA BIBLIA

Mungu Njo Anatuleteaka Mateso?

Watu wote wanaweza kuteseka, hata watu wenye kumutumikia Mungu. Juu ya nini?

2022-06-02

MUENDELEE KUKESHA!

Vita ya Ukraine Imefanya Chakula Ikosekane mu Dunia Yote​—Biblia Inasema Nini?

Biblia ilisemaka kama chakula itakosekana mu wakati yetu. Lakini, inaonyesha pia namna tunaweza kupambana na ile hali.