Zaburi 135:1-21

  • Mumusifu Yah kwa sababu ya ukubwa wake

    • Alama na miujiza juu ya Misri (8, 9)

    • “Jina lako linadumu milele” (13)

    • Sanamu zenye hazina uzima (15-18)

135  Mumusifu Yah!* Musifu jina la Yehova; Mutoe sifa, ninyi watumishi wa Yehova,+   Ninyi wenye kusimama katika nyumba ya Yehova, Katika viwanja vya nyumba ya Mungu wetu.+   Mumusifu Yah, kwa maana Yehova ni mwema.+ Muimbie jina lake sifa,* kwa maana ni lenye kupendeza.   Kwa maana Yah amemuchagua Yakobo kwa ajili yake mwenyewe, Israeli kuwa mali yake ya pekee.*+   Kwa maana ninajua muzuri kwamba Yehova ni mukubwa; Bwana wetu ni mukubwa kuliko miungu mingine yote.+   Yehova anafanya kila kitu chenye anapenda kufanya+ Katika mbingu na juu ya dunia, katika bahari na katika sehemu za chini kabisa.   Anafanya mawingu yapande* kutoka kwenye miisho ya dunia; Anatokeza umeme wa radi kwa ajili ya* mvua; Analeta upepo kutoka katika madepo yake.+   Alipiga na kuua muzaliwa wa kwanza wa Misri, Mwanadamu na munyama pia.+   Alituma alama na miujiza kati yako, Ee Misri,+ Juu ya Farao na watumishi wake wote.+ 10  Alipiga na kuua mataifa mengi+ Na kuua wafalme wenye nguvu+ 11  —Sihoni mufalme wa Waamori,+ Ogu mufalme wa Bashani,+ Na falme zote za Kanaani. 12  Alitoa inchi yao kuwa uriti, Uriti kwa watu wake Israeli.+ 13  Ee Yehova, jina lako linadumu milele. Ee Yehova, sifa yako inadumu* katika vizazi vyote.+ 14  Kwa maana Yehova atatetea* watu wake,+ Na atasikilia huruma* watumishi wake.+ 15  Sanamu za mataifa ni feza na zahabu, Kazi ya mikono ya mwanadamu.+ 16  Ziko na kinywa, lakini haziwezi kusema;+ Ziko na macho, lakini haziwezi kuona; 17  Ziko na masikio, lakini haziwezi kusikia. Hakuna pumuzi katika kinywa chao.+ 18  Watu wenye kuzitengeneza watakuwa kama vile sanamu hizo,+ Na wale wote wenye kuzitegemea.+ 19  Ee nyumba ya Israeli, mumusifu Yehova. Ee nyumba ya Haruni, mumusifu Yehova. 20  Ee nyumba ya Lawi, mumusifu Yehova.+ Ninyi wenye kumuogopa Yehova, mumusifu Yehova. 21  Yehova asifiwe kutoka Sayuni,+ Yeye mwenye kukaa Yerusalemu.+ Mumusifu Yah!+

Maelezo ya Chini

Ao “Haleluya!” “Yah” ni kifupi cha jina Yehova.
Ao “Mupigie jina lake muziki.”
Ao “mali yake yenye anapendezwa nayo sana.”
Ao pengine, “Anatengeneza milango kwa ajili ya.”
Ao “mivuke ipande.”
Ao “jina lako linadumu.” Tnn., “ukumbusho wako unadumu.”
Ao “atatetea mashitaka ya.”
Ao “atasikitikia.”