Zaburi 18:1-50

  • Kumusifu Mungu kwa sababu ya wokovu

    • “Yehova ni mwamba wangu” (2)

    • Yehova ni mushikamanifu kwa watu washikamanifu (25)

    • Njia ya Mungu ni kamilifu (30)

    • “Unyenyekevu wako unanifanya nikuwe mukubwa” (35)

Kwa kiongozi. Wa Daudi mutumishi wa Yehova, mwenye alimuambia Yehova maneno ya wimbo huu siku yenye Yehova alimuokoa katika mukono wa maadui wake wote na katika mukono wa Sauli. Alisema:+ 18  Ninakupenda, Ee Yehova, nguvu zangu.+   Yehova ni mwamba wangu na ngome yangu na Ule mwenye ananiokoa.+ Mungu wangu ni mwamba wangu,+ mwenye ninakimbilia, Ngao yangu na pembe* yangu ya wokovu,* kimbilio langu salama.*+   Ninamuitia Yehova, mwenye anastahili kusifiwa, Na nitaokolewa kutoka kwa maadui wangu.+   Kamba za kifo zilinizunguka;+ Mafuriko ya kushitukia ya watu wenye hawana mafaa yoyote yaliniogopesha sana.+   Kamba za Kaburi* zilinizunguka; Mitego ya kifo ilikuwa mbele yangu.+   Katika taabu yangu nilimuitia Yehova, Niliendelea kumulilia Mungu wangu anisaidie. Akiwa katika hekalu lake akasikia sauti yangu,+ Na kilio changu cha kumuomba musaada kikafika katika masikio yake.+   Kisha dunia ikaanza kutetemeka na kutikisika;+ Misingi ya milima ikatetemeka Na ikatikisika huku na huku kwa sababu alikuwa amekasirishwa.+   Moshi ulipanda kutoka katika matundu ya pua yake, Na moto wenye kuteketeza ukatoka katika kinywa chake;+ Makaa yenye kuwaka yakatoka kwake.   Alifanya mbingu zikunjame wakati alikuwa anashuka,+ Na giza nzito lilikuwa chini ya miguu yake.+ 10  Alipanda juu ya kerubi na akakuja akiruka.+ Akashuka chini haraka juu ya mabawa ya roho.*+ 11  Kisha akajifunika giza,+ Kumuzunguka pande zote kama kibanda, Maji yenye giza na mawingu mazito.+ 12  Kutoka katika mwangaza wenye kuwa mbele yake Mvua ya majiwe na makaa yenye moto yakapasua mawingu. 13  Kisha Yehova akaanza kunguruma mbinguni;+ Mwenye Kuwa Juu Zaidi akafanya sauti yake isikike+ Kupitia mvua ya majiwe na makaa yenye moto. 14  Akapiga mishale yake na kuwasambaza;+ Akatupa umeme wake wa radi na kuwatia katika muvurugo.+ 15  Sehemu za chini za mito midogo zikaonekana;*+ Misingi ya inchi ikafunuliwa kwa kemeo lako, Ee Yehova, Kwa mulipuko wa pumuzi kutoka katika matundu ya pua yako.+ 16  Alifika chini akiwa juu; Akanishika na kunikokota kutoka katika maji yenye kuenda chini sana.+ 17  Aliniokoa kutoka kwa adui yangu mwenye nguvu,+ Kutoka kwa wale wenye kunichukia, wenye walikuwa na nguvu nyingi kuliko mimi.+ 18  Walinishambulia katika siku ya musiba wangu,+ Lakini Yehova alikuwa tegemeo langu. 19  Alinipeleka inje na kunitia mahali kwenye usalama;* Aliniokoa kwa sababu alipendezwa na mimi.+ 20  Yehova ananipatia zawabu kulingana na haki yangu;+ Ananilipa kulingana na kukosa kuwa na hatia kwa* mikono yangu.+ 21  Kwa maana nimeshika njia za Yehova, Na sijamuacha kwa uovu Mungu wangu. 22  Hukumu zake zote ziko mbele yangu; Sitazarau sheria zake. 23  Nitabakia bila lawama mbele yake,+ Na nitajiepusha na kosa.+ 24  Yehova anilipe kulingana na haki yangu,+ Kulingana na kukosa kuwa na hatia kwa mikono yangu mbele yake.+ 25  Kwa mutu mushikamanifu unatenda kwa ushikamanifu;+ Kwa mutu mwenye hana lawama unatenda bila lawama;+ 26  Kwa mwenye kuwa safi unajionyesha kuwa safi,+ Lakini kwa mwenye kupotoka unajionyesha kuwa mwenye busara.+ 27  Kwa maana unaokoa watu wa hali ya chini*+ Lakini unashusha wenye majivuno.*+ 28  Kwa maana wewe ndiye unawasha taa yangu, Ee Yehova, Mungu wangu mwenye anafanya giza langu liangaze.+ 29  Kwa musaada wako ninaweza kushambulia kikundi cha wanyanganyi;+ Kwa nguvu za Mungu ninaweza kupanda ukuta.+ 30  Njia ya Mungu wa kweli ni kamilifu;+ Neno la Yehova ni lenye kusafishwa.+ Yeye ni ngao kwa wote wenye kumukimbilia.+ 31  Kwa maana ni nani iko* Mungu isipokuwa Yehova?+ Na ni nani iko* mwamba isipokuwa Mungu wetu?+ 32  Mungu wa kweli ndiye ananivalisha nguvu,+ Na atafanya njia yangu ikuwe kamilifu.+ 33  Anafanya miguu yangu ikuwe kama ya paa; Ananifanya nisimame mahali pa juu.+ 34  Anazoeza mikono yangu kwa ajili ya vita; Mikono yangu inaweza kukunja upinde wa shaba. 35  Unanipatia ngao yako ya wokovu,+ Mukono wako wa kuume unanitegemeza, Na unyenyekevu wako unanifanya nikuwe mukubwa.+ 36  Unapanua njia kwa ajili ya hatua zangu; Miguu yangu haitatereza.*+ 37  Nitafuatilia maadui wangu na kuwafikia; Sitarudia mupaka wakati watakuwa wamefutwa. 38  Nitawaponda ili wasiweze kusimama;+ Wataanguka chini ya miguu yangu. 39  Utanipatia nguvu kwa ajili ya vita; Utafanya maadui wangu waanguke chini yangu.+ 40  Utafanya maadui wangu wanikimbie,* Na nitamaliza* wale wenye kunichukia.+ 41  Wanalilia musaada, lakini hakuna mutu wa kuwaokoa; Hata wanamulilia Yehova, lakini yeye hawajibu. 42  Nitawatwanga ili wakuwe laini kama mavumbi katika upepo; Nitawatupa inje kama matope katika barabara. 43  Utaniokoa kutokana na tabia ya watu ya kutafuta-tafuta makosa.+ Utaniweka kuwa kichwa cha mataifa.+ Watu wenye sikujua watanitumikia.+ 44  Watanitii wakati watasikia habari kidogo tu; Wageni watakuja wakijikunja kwa woga mbele yangu.+ 45  Wageni watakosa uhodari;* Watakuja wakitetemeka kutoka katika ngome zao. 46  Yehova ni mwenye kuishi! Mwamba wangu asifiwe!+ Mungu wa wokovu wangu atukuzwe.+ 47  Mungu wa kweli ananilipizia kisasi;+ Anatiisha vikundi vya watu chini yangu. 48  Ananiokoa kutoka kwa maadui wangu wenye kasirani; Unaniinua juu ya wale wenye kunishambulia;+ Unaniokoa kutokana na mutu mwenye jeuri. 49  Ndiyo sababu nitakutukuza kati ya mataifa, Ee Yehova,+ Na nitaimbia jina lako sifa.*+ 50  Anatenda matendo makubwa ya wokovu kwa ajili ya mufalme wake;*+ Anaonyesha upendo mushikamanifu kwa mutiwa-mafuta wake,+ Kwa Daudi na uzao wake* milele.+

Maelezo ya Chini

Ao “mwokozi wangu mwenye nguvu.”
Ao “mahali pangu salama pa juu.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “upepo.”
Ao “Mifereji ya maji ikaonekana.”
Ao “mahali penye nafasi kubwa.”
Tnn., “usafi wa.”
Ao “wenye kuteseka.”
Tnn., “macho yenye majivuno.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “Vifundo vya miguu yangu havitatereza.”
Ao “Utanipatia migongo ya maadui wangu.”
Tnn., “nitanyamazisha.”
Ao “watafifia.”
Ao “nitapigia jina lako muziki.”
Ao “Anamupatia ushindi mukubwa mufalme wake.”
Tnn., “mbegu yake.”