Zaburi 139:1-24

  • Mungu anajua muzuri watumishi wake

    • Hakuna mahali pa kujificha mbali na roho ya Mungu (7)

    • ‘Nimeumbwa kwa njia ya ajabu’ (14)

    • ‘Uliniona nikiwa kiini-tete’ (16)

    • “Uniongoze katika njia ya milele” (24)

Kwa kiongozi. Ya Daudi. Muziki. 139  Ee Yehova, umenichunguza kabisa, na unanijua.+   Unajua wakati ninakaa na wakati ninasimama.+ Unatambua mawazo yangu kwa mbali.+   Unanichunguza* wakati ninasafiri na wakati ninalala; Unajua njia zangu zote.+   Hakuna neno kwenye ulimi wangu, Lakini angalia! Ee Yehova, tayari unalijua muzuri.+   Unanizunguka nyuma na mbele; Na unatia mukono wako juu yangu.   Ujuzi wa namna hiyo unapita uelewaji wangu.* Uko juu sana, siwezi kuufikia.*+   Ninaweza kuenda wapi ili kuponyoka roho yako, Na ni wapi ninaweza kukimbia mbali na uso wako?+   Kama ningepanda mbinguni, ungekuwa kule, Na kama ningetandika kitanda changu katika Kaburi,* angalia! ungekuwa kule.+   Kama ningeruka kwa mabawa ya mapambazuko* Ili niishi pembeni ya bahari ya mbali sana, 10  Hata kule mukono wako ungeniongoza Na mukono wako wa kuume ungenishika.+ 11  Kama ninasema: “Hakika giza litanificha!” Basi usiku wenye kunizunguka ungekuwa mwangaza. 12  Hata giza halingekuwa nzito sana kwako, Lakini usiku ungekuwa wenye kungaa kama muchana;+ Kwako giza ni sawa na mwangaza.+ 13  Kwa maana uliumba figo zangu; Ulinificha* katika tumbo la uzazi la mama yangu.+ 14  Ninakusifu kwa sababu nimeumbwa kwa njia yenye kuogopesha sana na ya ajabu.+ Kazi zako ni za ajabu,+ Ninajua* muzuri sana jambo hilo. 15  Mifupa yangu haikufichwa mbele ya macho yako Wakati nilifanywa katika siri, Wakati nilisukwa katika sehemu za chini kabisa za dunia.+ 16  Macho yako hata yaliniona wakati nilikuwa kiini-tete; Sehemu zake zote ziliandikwa katika kitabu chako Kuhusiana na siku zenye sehemu hizo ziliumbwa, Mbele sehemu yoyote kati ya hizo ikuwe. 17  Kwa hiyo kwangu mimi, mawazo yako ni yenye samani sana!+ Ee Mungu, hesabu yote ya mawazo hayo ni kubwa sana!+ 18  Kama ninajaribu kuyahesabu, ni mengi kuliko chembe za muchanga.+ Wakati ninaamuka, ningali pamoja na wewe.*+ 19  Ee Mungu, ingekuwa muzuri kama ungeua waovu!+ Halafu watu wenye jeuri* wangeniondokea, 20  Wale wenye kusema mambo ya mubaya juu yako kwa nia yenye uovu;* Wao ni wapinzani wako wenye kutumia jina lako kwa njia yenye haifae.+ 21  Je, sichukie wale wenye kukuchukia, Ee Yehova,+ Na kuchukia kabisa wale wenye kukuasi?+ 22  Ninawachukia kwelikweli;+ Wamekuwa maadui wangu kabisa. 23  Unichunguze kabisa, Ee Mungu, na ujue moyo wangu.+ Unichunguze, na ujue mawazo yangu yenye kuhangaisha.*+ 24  Angalia kama kuko njia yoyote yenye kuumiza ndani yangu,+ Na uniongoze katika njia ya milele.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “Unanipima.”
Ao “ni wa kushangaza sana kwangu.”
Ao “Uko mwingi sana, siwezi kuuelewa.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Mapambazuko ni wakati mwangaza wa asubui unaanza kutokea.
Ao pengine, “Ulinisuka pamoja.”
Ao “Nafsi yangu inajua.”
Ao pengine, “nitakuwa ningali ninayahesabu.”
Ao “wenye hatia ya damu.”
Ao “kulingana na wazo lao.”
Ao “yenye kusumbua.”