Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

B12-A

Juma la Mwisho la Maisha ya Yesu Katika Dunia (Sehemu ya 1)

Nisani 8 (Sabato)

KUSHUKA KWA JUA (Siku za Wayahudi zinaanza na kumalizika wakati jua linashuka)

 • Anafika Betania siku sita (6) mbele ya Pasaka

KUTOKEA KWA JUA

KUSHUKA KWA JUA

Nisani 9

KUSHUKA KWA JUA

 • Anakula pamoja na Simoni mwenye ukoma

 • Maria anamupakaa Yesu mafuta ya nardo

 • Wayahudi wanakuja kumuona Yesu na Lazaro

KUTOKEA KWA JUA

 • Anaingia Yerusalemu kwa vigelegele

 • Anafundisha katika hekalu

KUSHUKA KWA JUA

Nisani 10

KUSHUKA KWA JUA

 • Analala Betania

KUTOKEA KWA JUA

 • Anaenda Yerusalemu asubui sana

 • Anasafisha hekalu

 • Yehova anasema akiwa mbinguni

KUSHUKA KWA JUA

Nisani 11

KUSHUKA KWA JUA

KUTOKEA KWA JUA

 • Anafundisha katika hekalu, kwa kutumia mifano

 • Analaumu Wafarisayo

 • Anaangalia muchango wa mujane

 • Akiwa kwenye Mulima wa Mizeituni, anatabiri kuanguka kwa Yerusalemu na anatoa alama ya kuwapo kwake wakati wenye kuja

KUSHUKA KWA JUA