Zaburi 106:1-48

 • Israeli wanakosa shukrani

  • Walisahau haraka matendo ya Mungu (13)

  • Walibadilisha utukufu wa Mungu na mufano wa ngombe-dume (19, 20)

  • Hawakukuwa na imani katika ahadi ya Mungu (24)

  • Walijiunga na ibada ya Baali (28)

  • Watoto walitolewa kuwa zabihu kwa pepo wachafu (37)

106  Mumusifu Yah!* Mumushukuru Yehova, kwa maana yeye ni mwema;+ Upendo wake mushikamanifu unadumu milele.+   Ni nani anaweza kutangaza kikamili matendo ya Yehova yenye nguvu Ao kutangaza matendo yake yote yenye kustahili sifa?+   Wenye furaha ni wale wenye wanatenda haki, Wenye sikuzote wanatenda mambo yenye kuwa sawa.+   Unikumbuke, Ee Yehova, wakati unaonyesha watu wako wema.*+ Unitunze kupitia matendo yako ya wokovu,   Ili nifurahie wema wenye unaonyesha wachaguliwa wako,+ Ili nishangilie pamoja na taifa lako, Ili nikusifu kwa majivuno* pamoja na uriti wako.   Tumetenda zambi kama vile mababu zetu walifanya;+ Tumefanya kosa; tumetenda uovu.+   Mababu zetu kule Misri hawakuona kazi zako za ajabu kuwa za maana.* Hawakukumbuka upendo wako mwingi mushikamanifu, Lakini waliasi kwenye bahari, pembeni ya Bahari Nyekundu.+   Lakini aliwaokoa kwa ajili ya jina lake,+ Ili kufanya nguvu zake zijulikane.+   Alikemea Bahari Nyekundu, na ikakauka; Aliwaongoza katika sehemu za chini kabisa kama vile katika jangwa;+ 10  Aliwaokoa kutoka katika mukono wa adui yao+ Na aliwakomboa kutoka katika mukono wa adui.+ 11  Maji yalifunika wapinzani wao; Hakuna hata mumoja wao mwenye aliokoka.*+ 12  Kisha wakakuwa na imani katika ahadi yake;+ Wakaanza kuimba sifa yake.+ 13  Lakini walisahau haraka mambo yenye alifanya;+ Hawakungojea shauri lake. 14  Walifuata tamaa zao za uchoyo katika jangwa;+ Walimujaribu Mungu katika jangwa.+ 15  Aliwapatia kile waliomba, Lakini akawapiga kwa ugonjwa wenye uliwafanya kuwa wazaifu.*+ 16  Walimusikilia Musa wivu katika kambi Na pia Haruni,+ mutakatifu wa Yehova.+ 17  Kisha dunia ikafunguka na kumumeza Datani Na kufunika wale wenye walikusanyika pamoja na Abiramu.+ 18  Moto uliwaka kati ya kikundi chao; Mwali wa moto uliteketeza waovu.+ 19  Walitengeneza kitoto-dume cha ngombe kule Horebu Na kuinamia sanamu ya metali;*+ 20  Pa nafasi ya utukufu wangu Walitia mufano wa ngombe-dume mwenye kula majani.+ 21  Walimusahau Mungu+ Mwokozi wao, Mwenye alifanya mambo makubwa katika Misri,+ 22  Kazi za ajabu katika inchi ya Hamu,+ Matendo yenye kuogopesha sana kwenye Bahari Nyekundu.+ 23  Alikuwa karibu kuagiza waharibiwe, Lakini Musa, muchaguliwa wake, akamulilia* Ili kuzuia kasirani yake yenye kuharibu.+ 24  Kisha wakazarau ile inchi yenye kutamanika;+ Hawakukuwa na imani katika ahadi yake.+ 25  Waliendelea kunungunika katika mahema yao;+ Hawakusikiliza sauti ya Yehova.+ 26  Kwa hiyo akainua mukono wake na kuapa kuwahusu Kwamba angefanya waanguke katika jangwa;+ 27  Angefanya wazao wao waanguke kati ya mataifa, Na angewasambaza katika inchi mbalimbali.+ 28  Kisha wakajiunga* na ibada ya Baali wa Peori,+ Na wakakula zabihu zenye zilitolewa kwa wafu.* 29  Walimukasirisha Yeye kupitia matendo yao,+ Na pigo likatokea kati yao.+ 30  Lakini wakati Finehasi alisimama na kuingilia kati, Pigo hilo likasimamishwa.+ 31  Na jambo hilo likahesabiwa kwake kuwa haki Katika vizazi vyote milele.+ 32  Walimukasirisha kwenye maji ya Meriba,* Na mambo yakamuendea Musa mubaya kwa sababu yao.+ 33  Walitia uchungu roho yake, Naye akaongea bila kufikiri kupitia midomo yake.+ 34  Hawakuharibu vikundi vya watu,+ Kama vile Yehova alikuwa amewaamuru.+ 35  Lakini walichangamana na mataifa hayo+ Na kukubali* njia zao.+ 36  Waliendelea kutumikia sanamu zao,+ Na hizo zikakuwa mutego kwao.+ 37  Walikuwa wanatoa watoto wao wanaume kuwa zabihu Na watoto wao wanamuke kwa pepo wachafu.+ 38  Waliendelea kumwanga damu yenye haina kosa,+ Damu ya watoto wao wanaume na watoto wao wanamuke Wenye walitoa kuwa zabihu kwa sanamu za Kanaani;+ Na inchi ikachafuliwa kupitia umwangaji wa damu. 39  Wakakuwa wachafu kwa sababu ya kazi zao; Walifanya ukahaba wa kiroho kupitia matendo yao.+ 40  Kwa hiyo kasirani ya Yehova ikawaka juu ya watu wake, Na akachukia sana uriti wake. 41  Aliwatia tena na tena katika mukono wa mataifa,+ Ili wale wenye waliwachukia watawale juu yao.+ 42  Maadui wao waliwakandamiza, Na wakatiishwa chini ya nguvu zao.* 43  Aliwaokoa mara nyingi,+ Lakini walikuwa wanaasi na kukosa kutii,+ Na walikuwa wanashushwa chini kwa sababu ya kosa lao.+ 44  Lakini alikuwa anaona taabu yao+ Na kusikia kilio chao cha kuomba musaada.+ 45  Kwa ajili yao alikuwa anakumbuka agano lake, Na alikuwa anasikia huruma,* akichochewa na upendo wake mwingi mushikamanifu.+ 46  Alikuwa anawafanya wasikiliwe huruma Na wale wote wenye waliwakamata mateka.+ 47  Utuokoe, Ee Yehova Mungu wetu,+ Na kutukusanya kutoka katika mataifa+ Ili tushukuru jina lako takatifu Na tukusifu kwa shangwe.*+ 48  Yehova, Mungu wa Israeli, asifiwe Kwa umilele wote.*+ Na acha watu wote waseme, “Amina!”* Mumusifu Yah!*

Maelezo ya Chini

Ao “Haleluya!” “Yah” ni kifupi cha jina Yehova.
Ao “nia njema.”
Ao “nijisifie wewe.”
Ao “hawakuelewa maana ya kazi zako za ajabu.”
Ao “alibakia.”
Ao “ulifanya nafsi yao kuwa zaifu.”
Ao “sanamu ya kuyeyushwa.”
Tnn., “akasimama kwenye mupasuko huo mbele yake.”
Ao “wakashikamana.”
Ni kusema, zabihu zenye zilitolewa kwa watu wenye walikuwa wamekufa ao kwa miungu yenye haina uzima.
Maana yake “Ugomvi.”
Ao “kujifunza.”
Tnn., “mukono wao.”
Ao “anasikitika.”
Ao “tushangilie katika sifa yako.”
Ao “Tangu milele mupaka milele.”
Ao “Ikuwe vile!”
Ao “Haleluya!” “Yah” ni kifupi cha jina Yehova.