Zaburi 35:1-28

  • Sala ya kuomba ukombozi kutoka kwa maadui

    • Maadui watafukuzwa (5)

    • Kumusifu Mungu kati ya vikundi vya watu (18)

    • Anachukiwa bila sababu (19)

Ya Daudi. 35  Ee Yehova, utetee kesi yangu ya hukumu mbele ya wapinzani wangu;+ Pigana na wale wenye kupigana na mimi.+   Kamata ngao yako ya kidogo* na ngao yako ya mukubwa,+ Na usimame ili kunitetea.+   Inua mukuki wako na shoka lako la vita* juu ya wale wenye kunifuatilia.+ Uniambie:* “Mimi ni wokovu wako.”+   Acha wale wenye kuwinda uzima wangu* wapatishwe haya na kufezeheshwa.+ Acha wale wenye kufanya mupango wa kuniharibu wakimbie kwa sababu ya haya.   Acha wakuwe kama maganda ya mbegu katika upepo; Acha malaika wa Yehova awafukuze.+   Acha njia yao ikuwe giza na uterezi Wakati malaika wa Yehova anawafuatilia.   Kwa maana bila sababu wameficha wavu* ili kunitega; Bila sababu wamenichimbia* shimo.   Acha musiba umufikie bila kutazamia; Acha wavu wenye alificha umunase;* Acha aanguke ndani yake na kuharibiwa.+   Lakini mimi nitashangilia* katika Yehova; Nitakuwa na shangwe kwa sababu ya matendo yake ya wokovu. 10  Mifupa yangu yote itasema: “Ee Yehova, ni nani mwenye kuwa kama wewe? Unaokoa wenye hawana uwezo kutoka kwa wale wenye nguvu zaidi,+ Wenye hawana uwezo na maskini kutoka kwa wale wenye kuwanyanganya.”+ 11  Mashahidi wenye nia mubaya wanakuja,+ Na kuniuliza mambo yenye sijue. 12  Wananilipa ubaya kwa wema,+ Na kunifanya nijisikie* kama mutu mwenye amebakia bila kitu. 13  Lakini wakati walikuwa wagonjwa, nilivaa nguo za magunia; Nilijitesa* kwa kufunga, Na wakati sala yangu ilikuwa inarudia bila kujibiwa,* 14  Nilitembea huku na huku nikiomboleza kama vile ninamuombolezea rafiki ao ndugu yangu; Niliinama kwa sababu ya huzuni, kama mutu mwenye kumuombolezea mama yake. 15  Lakini wakati nilijikwaa, walishangilia na kukusanyika pamoja; Walikusanyika pamoja ili wanivizie na wanipige na kuniua; Walinipasua vipande-vipande na hawakunyamaza. 16  Wenye hawamuogope Mungu wananichekelea kwa zarau,* Wananisagia meno yao.+ 17  Ee Yehova, utaangalia tu mupaka wakati gani?+ Uniokoe* katika mashambulizi yao,+ Uzima wangu wenye samani* kutoka kwa wana-simba.*+ 18  Kisha nitakushukuru katika kutaniko kubwa;+ Nitakusifu katika vikundi vya watu. 19  Usiruhusu wale wenye kuwa maadui wangu bila sababu washangilie juu ya magumu yangu; Usiruhusu wale wenye kunichukia bila sababu+ wafinye macho yao kwa nia mubaya.+ 20  Kwa maana hawaseme maneno ya amani, Lakini wanafanya mupango kwa udanganyifu juu ya watu wenye amani wa inchi.+ 21  Wanafungua kinywa chao wazi ili kunishitaki, Wakisema: “Aha! Aha! Macho yetu yameona hilo.” 22  Ee Yehova, umeona jambo hilo. Usinyamaze.+ Ee Yehova, usikae mbali na mimi.+ 23  Amuka, simama ili unitetee, Mungu wangu, Yehova, unitetee katika kesi yangu ya hukumu. 24  Unihukumu kulingana na haki yako,+ Ee Yehova Mungu wangu; Usiruhusu washangilie juu ya magumu yangu. 25  Wasiseme hata kidogo katika moyo wao: “Aha! Tulipata kile tulitaka!”* Wasiseme hata kidogo: “Tumemumeza.”+ 26  Acha wote wapatishwe haya na kufezeheshwa, Wale wenye kushangilia juu ya musiba wangu. Acha wale wenye kujiinua juu yangu wavalishwe haya na aibu. 27  Lakini acha wale wenye kufurahia haki yangu wapige vigelegele vya shangwe; Acha waseme kila wakati: “Yehova atukuzwe, mwenye anafurahia amani ya mutumishi wake.”+ 28  Kisha ulimi wangu utaongea* kuhusu haki yako+ Na kukusifu muchana wote.+

Maelezo ya Chini

Mara nyingi ilibebwa na wapiga-mishale.
Ao “shoka lenye makali pande zote mbili.”
Ao “Uambie nafsi yangu.”
Ao “nafsi yangu.”
Ao “makila.”
Ao “wamechimbia nafsi yangu.”
Ao “makila yenye alificha imunase.”
Ao “nafsi yangu itashangilia.”
Ao “kufanya nafsi yangu ijisikie.”
Ao “Nilitesa nafsi yangu.”
Ao “ilikuwa inarudia kwenye kifua changu.”
Ao pengine, “Wenye hawamuogope Mungu wananichekelea ili wapate keki.”
Ao “Uokoe nafsi yangu.”
Tnn., “Kitu changu cha pekee,” ni kusema, nafsi yake, ao uzima wake.
Ao “wana-simba wenye manyoya ya murefu kwenye shingo.”
Ao “Aha! Nafsi yetu.”
Ao “utatafakari; utafikiri sana.”