Zaburi 105:1-45

 • Matendo ya uaminifu ya Yehova kuelekea watu wake

  • Mungu anakumbuka agano lake (8-10)

  • “Musiguse watiwa-mafuta wangu” (15)

  • Mungu anamutumia Yosefu mwenye alikuwa katika utumwa (17-22)

  • Miujiza ya Mungu katika Misri (23-36)

  • Israeli wanatoka Misri (37-39)

  • Mungu anakumbuka ahadi yenye alimupatia Abrahamu (42)

105  Mumushukuru Yehova,+ muitie jina lake, Mujulishe matendo yake kati ya vikundi vya watu!+   Mumuimbie, mumuimbie sifa,* Mufikiri sana* juu ya kazi zake zote za ajabu.+   Mujisifu juu ya jina lake takatifu.+ Mioyo ya wale wenye kumutafuta Yehova ishangilie.+   Mumutafute Yehova+ na nguvu zake. Mutafute uso* wake bila kuacha.   Mukumbuke kazi za ajabu zenye amefanya, Miujiza yake na hukumu zenye ametangaza,+   Ninyi uzao wa* Abrahamu mutumishi wake,+ Ninyi wana wa Yakobo, wachaguliwa wake.+   Yeye ni Yehova Mungu wetu.+ Hukumu zake ziko katika dunia yote.+   Anakumbuka agano lake milele,+ Ahadi yenye alitoa,* mupaka vizazi elfu,+   Agano lenye alifanya pamoja na Abrahamu,+ Na kiapo chenye alimuapia Isaka,+ 10  Chenye aliweka kuwa amri kwa Yakobo Na kuwa agano la kudumu kwa Israeli, 11  Akisema, “Nitakupatia inchi ya Kanaani+ Kuwa uriti wenu wenye muligawiwa.”+ 12  Ilikuwa vile wakati walikuwa hesabu kidogo,+ Ndiyo, kidogo sana, na walikuwa wageni katika inchi.+ 13  Walitembea-tembea kutoka taifa moja mupaka taifa lingine, Kutoka ufalme mumoja mupaka kikundi kingine cha watu.+ 14  Hakumuruhusu mutu yeyote awakandamize,+ Lakini kwa sababu yao alikaripia wafalme,+ 15  Kwa kusema, “Musiguse watiwa-mafuta wangu, Na musitendee manabii wangu jambo lolote la mubaya.”+ 16  Alileta njaa katika inchi;+ Aliondoa akiba yao ya mikate.* 17  Alituma mutu mumoja awatangulie Mwenye aliuzishwa ili kuwa mutumwa, Yosefu.+ 18  Walifunga* miguu yake kwa pingu,+ Shingo yake ilitiwa katika vyuma;* 19  Mupaka wakati neno lake lilitimia,+ Neno la Yehova ndilo lilimusafisha. 20  Mufalme alituma watu wamufungue,+ Mutawala wa vikundi vya watu alimuweka huru. 21  Akamufanya kuwa bwana wa nyumba yake, Mutawala juu ya mali zake zote,+ 22  Ili akuwe na mamlaka juu ya* wakubwa wake namna alipenda* Na ili afundishe wazee wake hekima.+ 23  Kisha Israeli akaingia Misri,+ Na Yakobo akakaa akiwa mugeni katika inchi ya Hamu. 24  Mungu alifanya watu wake waongezeke sana;+ Aliwafanya wakuwe na nguvu kuliko wapinzani wao,+ 25  Aliruhusu mioyo yao ibadilike ili wachukie watu wake, Ili wafanye mupango mubaya juu ya watumishi wake.+ 26  Alimutuma Musa mutumishi wake,+ Na Haruni,+ mwenye alikuwa amechagua. 27  Walifanya alama zake kati yao, Miujiza yake katika inchi ya Hamu.+ 28  Alituma giza na inchi ikakuwa giza;+ Hawakuasi maneno yake. 29  Alibadilisha maji yao kuwa damu Na kuua samaki wao.+ 30  Inchi yao ikajaa vyura,+ Hata katika vyumba vya kifalme. 31  Aliagiza mainzi wavamie Na imbu katika maeneo yao yote.+ 32  Alibadilisha mvua yao kuwa mvua ya majiwe Na kutuma umeme wa radi* katika inchi yao.+ 33  Alipiga mizabibu yao na miti yao ya tini Na kuvunja-vunja miti ya eneo lao. 34  Alisema nzige wavamie, Nzige wadogo wenye hawakukuwa na hesabu.+ 35  Walikula mimea yote katika inchi, Na walimeza mazao ya udongo. 36  Kisha akapiga na kuua kila muzaliwa wa kwanza katika inchi yao,+ Mwanzo wa nguvu zao za uzazi. 37  Alipeleka watu wake inje wakiwa na feza na zahabu;+ Na hakuna mutu yeyote kati ya makabila yake mwenye alijikwaa. 38  Misri ilishangilia wakati waliondoka, Kwa maana woga mukubwa wa Israeli* ulikuwa umewaangukia.+ 39  Alitandika wingu ili liwafunike+ Na moto ili utoe mwangaza wakati wa usiku.+ 40  Waliomba, naye akaleta kware;+ Aliendelea kuwashibisha mukate kutoka mbinguni.+ 41  Alifungua mwamba, na maji yakatiririka;+ Maji hayo yalitiririka katika jangwa kama muto.+ 42  Kwa maana alikumbuka ahadi takatifu yenye alimupatia Abrahamu mutumishi wake.+ 43  Kwa hiyo akatosha watu wake wakishangilia,+ Alitosha wachaguliwa wake kwa vigelegele vya shangwe. 44  Aliwapatia inchi za mataifa;+ Waliriti vitu vyenye vikundi vingine vya watu vilikuwa vimetumika sana ili kuvitengeneza,+ 45  Ili watii maagizo yake+ Na kushika sheria zake. Mumusifu Yah!*

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “Museme.”
Ao “mumupigie muziki.”
Ao “kuwapo.”
Ao “wazao wa.” Tnn., “mbegu ya.”
Tnn., “Neno lenye aliamuru.”
Tnn., “Alivunja kila fimbo ya mukate.” Inawezekana ni fimbo zenye zilikuwa zinatumiwa ili kuwekea mikate.
Tnn., “Walitesa.”
Ao “Nafsi yake iliingia katika chuma.”
Tnn., “Ili afunge.”
Ao “kwa njia yenye kupendeza nafsi yake.”
Ao “miali ya moto.”
Tnn., “wao.”
Ao “Haleluya!” “Yah” ni kifupi cha jina Yehova.