Zaburi 83:1-18

  • Sala ya mutu mwenye kuwa mbele ya maadui

    • “Ee Mungu, usinyamaze” (1)

    • Maadui ni kama muchongoma wenye kupeperushwa (13)

    • Jina la Mungu ni Yehova (18)

Wimbo. Muziki wa Asafu.+ 83  Ee Mungu, usinyamaze;+ Usikae kimya* wala kutulia, Ee Mungu.   Kwa maana, angalia! maadui wako wanafanya fujo;+ Wale wenye kukuchukia wanatenda kwa kiburi.*   Kwa udanganyifu wanafanya mupango kwa uficho ili kushambulia watu wako; Wanafanya mupango ili kushambulia watu wako wenye unapenda sana.*   Wanasema: “Mukuje, tuwaharibu wakiwa taifa,+ Ili jina la Israeli lisikumbukwe tena.”   Wanafanya mupango mubaya kwa umoja;* Wamefanya mapatano* ili kukushambulia+⁠—   Mahema ya Edomu na Waishmaeli, Moabu+ na Wahagri,+   Gebali na Amoni+ na Amaleki, Ufilisti+ pamoja na wakaaji wa Tiro.+   Ashuru+ pia imejiunga nao; Wanategemeza* wana wa Loti.+ (Sela)   Uwatendee kama vile ulitendea Midiani,+ Kama vile ulitendea Sisera na Yabini kwenye muto mudogo wa* Kishoni.+ 10  Waliharibiwa kule En-dori;+ Wakakuwa mbolea juu ya udongo. 11  Fanya watu wao wenye vyeo wakuwe kama Orebu na Zeebu+ Na wakubwa* wao kama Zeba na Zalmuna,+ 12  Kwa maana walisema: “Turiti inchi kwenye Mungu anakaa.” 13  Ee Mungu wangu, uwafanye wakuwe kama muchongoma wenye kupeperushwa,*+ Kama majani yenye kukauka yenye yanapeperushwa huku na huku na upepo. 14  Kama moto wenye unateketeza pori, Kama mwali wa moto wenye unaunguza milima,+ 15  Uwafuatilie basi kwa zoruba yako yenye upepo mukali+ Na kuwaogopesha sana kupitia upepo wako wa zoruba.+ 16  Funika* nyuso zao haya, Ili watafute jina lako, Ee Yehova. 17  Wapatishwe haya na kuogopeshwa sana milele; Wafezeheshwe na kuangamia; 18  Wajue kwamba wewe, mwenye jina lako ni Yehova,+ Wewe peke yako ndiye Mwenye Kuwa Juu Zaidi, juu ya dunia yote.+

Maelezo ya Chini

Ao “Usikuwe bubu.”
Ao “wanainua vichwa vyao.”
Tnn., “wenye kufichwa.”
Ao “agano.”
Tnn., “Wanafanya shauri kwa moyo mumoja.”
Tnn., “Wamekuwa mukono kwa.”
Ao “bonde la muto la.”
Ao “viongozi.”
Ao “kama aina fulani ya muchicha.”
Tnn., “Jaza.”