Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Kitabu cha Zaburi

Sura

Habari Zenye Kuwa Ndani

 • 1

  • Tofauti kati ya njia mbili inaonyeshwa

   • Kusoma sheria ya Mungu kunaleta furaha (2)

   • Wenye haki wako kama muti wenye kuzaa matunda kwa wingi (3)

   • Waovu wako kama maganda ya mbegu yenye kupeperushwa mbali (4)

 • 2

  • Yehova na mutiwa-mafuta wake

   • Yehova anacheka mataifa (4)

   • Yehova anamuweka mufalme wake (6)

   • Mumuheshimie mwana (12)

 • 3

  • Kumutumainia Mungu ijapokuwa hatari

   • ‘Sababu gani wapinzani wamekuwa wengi sana?’ (1)

   • “Wokovu ni wa Yehova” (8)

 • 4

  • Sala ya kumutegemea Mungu

   • “Mukasirike, lakini musitende zambi” (4)

   • ‘Nitalala usingizi kwa amani’ (8)

 • 5

  • Yehova ni kimbilio la mwenye haki

   • Mungu anachukia uovu (4, 5)

   • ‘Uniongoze katika haki yako’ (8)

 • 6

  • Sala ya kuomba rehema

   • Wafu hawamusifu Mungu (5)

   • Mungu anasikia sala za kuomba rehema (9)

 • 7

  • Yehova ni Muamuzi mwenye haki

   • “Unihukumu, Ee Yehova” (8)

 • 8

  • Utukufu wa Mungu na heshima ya mwanadamu

   • “Jina lako ni lenye utukufu sana!” (1, 9)

   • ‘Mwanadamu mwenye anaweza kufa ni nini?’ (4)

   • Mwanadamu anavalishwa taji la utukufu (5)

 • 9

  • Kutangaza kazi za Mungu za ajabu

   • Yehova ni kimbilio salama (9)

   • Kujua jina la Mungu kunamaanisha kumutegemea yeye (10)

 • 10

  • Yehova ni musaidizi wa watu wenye hawana uwezo

   • Muovu anajisifu: “Hakuna Mungu” (4)

   • Watu wenye hawana uwezo wanageuka kumuelekea Yehova (14)

   • “Yehova ni Mufalme milele” (16)

 • 11

  • Kumukimbilia Yehova

   • “Yehova iko katika hekalu lake takatifu” (4)

   • Mungu anachukia mutu yeyote mwenye kupenda jeuri (5)

 • 12

  • Yehova anasimama ili kutenda

   • Maneno ya Mungu yako safi (6)

 • 13

  • Kutamani wokovu wa Yehova

   • ‘Ee Yehova, mupaka wakati gani?’ (1, 2)

   • Yehova anatoa zawabu nyingi (6)

 • 14

  • Maelezo kuhusu mupumbavu

   • “Hakuna Yehova” (1)

   • “Hakuna mwenye kutenda mema” (3)

 • 15

  • Ni nani anaweza kuwa mugeni katika hema ya Yehova?

   • Anasema kweli katika moyo wake (2)

   • Hasingizie (3)

   • Anatimiza ahadi hata wakati inaleta matatizo (4)

 • 16

  • Yehova ni Chanzo cha wema

   • “Yehova ni fungu langu” (5)

   • ‘Mawazo yangu yananirekebisha usiku’ (7)

   • ‘Yehova iko kwenye mukono wangu wa kuume’ (8)

   • “Hautaniacha katika Kaburi” (10)

 • 17

  • Sala ya kuomba ulinzi

   • “Umechunguza moyo wangu” (3)

   • “Katika kivuli cha mabawa yako” (8)

 • 18

  • Kumusifu Mungu kwa sababu ya wokovu

   • “Yehova ni mwamba wangu” (2)

   • Yehova ni mushikamanifu kwa watu washikamanifu (25)

   • Njia ya Mungu ni kamilifu (30)

   • “Unyenyekevu wako unanifanya nikuwe mukubwa” (35)

 • 19

  • Uumbaji wa Mungu na sheria yake vinatoa ushahidi

   • ‘Mbingu zinatangaza utukufu wa Mungu’ (1)

   • Sheria kamilifu ya Mungu inarudisha nguvu (7)

   • “Zambi zenye sijue” (12)

 • 20

  • Wokovu kwa ajili ya mufalme mutiwa-mafuta wa Mungu

   • Watu fulani wanategemea magari na farasi, ‘lakini sisi tunaitia jina la Yehova’ (7)

 • 21

  • Baraka juu ya mufalme mwenye kumutegemea Yehova

   • Mufalme anapewa maisha marefu (4)

   • Maadui wa Mungu watashindwa (8-12)

 • 22

  • Kisha kupoteza tumaini anamusifu Mungu

   • “Mungu wangu, sababu gani umeniacha?” (1)

   • “Wanapigia nguo zangu kura” (18)

   • Kumusifu Mungu katika kutaniko (22, 25)

   • Dunia yote itamuabudu Mungu (27)

 • 23

  • “Yehova ni Muchungaji wangu”

   • “Sitakosa kitu” (1)

   • “Ananiburudisha” (3)

   • “Kikombe changu kimejazwa muzuri” (5)

 • 24

  • Mufalme mwenye utukufu anaingia katika milango mikubwa

   • ‘Dunia ni ya Yehova’ (1)

 • 25

  • Sala ya kuomba muongozo na musamaha

   • “Unifundishe mapito yako” (4)

   • “Urafiki wa karibu pamoja na Yehova” (14)

   • “Usamehe zambi zangu zote” (18)

 • 26

  • Kutembea katika uaminifu-mushikamanifu

   • “Unichunguze, Ee Yehova” (2)

   • Kuepuka mashirika ya mubaya (4, 5)

   • ‘Nitatembea kuzunguka mazabahu ya Mungu’ (6)

 • 27

  • Yehova ni ngome ya uzima wangu

   • Kusamini hekalu la Mungu (4)

   • Yehova anamuhangaikia mutu hata kama wazazi hawamuhangaikie (10)

   • “Umutumainie Yehova” (14)

 • 28

  • Sala ya muandikaji wa zaburi inasikiwa

   • ‘Yehova ni nguvu zangu na ngao yangu’ (7)

 • 29

  • Sauti ya Yehova yenye nguvu

   • Muabudu katika mapambo matakatifu (2)

   • “Mungu mwenye utukufu ananguruma” (3)

   • Yehova anapatia watu wake nguvu (11)

 • 30

  • Maombolezo yanageuzwa kuwa shangwe

   • Wema wa Mungu unadumu maisha yote (5)

 • 31

  • Kumukimbilia Yehova

   • “Ninaweka roho yangu katika mukono wako” (5)

   • “Yehova, Mungu wa ukweli” (5)

   • Wema mwingi wa Mungu (19)

 • 32

  • Wenye furaha ni wale ambao wamesamehewa

   • “Niliungama zambi yangu kwako” (5)

   • Mungu anakupatia ufahamu (8)

 • 33

  • Sifa kwa Muumbaji

   • “Mumuimbie wimbo mupya” (3)

   • Yehova anaumba kupitia neno lake na roho yake (6)

   • Taifa la Yehova lenye furaha (12)

   • Jicho la Yehova lenye kulinda (18)

 • 34

  • Yehova anaokoa watumishi wake

   • “Tutukuze jina lake pamoja” (3)

   • Malaika wa Yehova analinda (7)

   • “Muonje na muone kwamba Yehova ni mwema” (8)

   • ‘Hakuna mumoja kati ya mifupa yake wenye ulivunjwa’ (20)

 • 35

  • Sala ya kuomba ukombozi kutoka kwa maadui

   • Maadui watafukuzwa (5)

   • Kumusifu Mungu kati ya vikundi vya watu (18)

   • Anachukiwa bila sababu (19)

 • 36

  • Upendo mushikamanifu wa Mungu wenye samani

   • Muovu hamuogope Mungu (1)

   • Mungu ni chanzo cha uzima (9)

   • “Kupitia mwangaza wako tunaweza kuona mwangaza” (9)

 • 37

  • Wenye kumutegemea Yehova watasitawi

   • Usikasirishwe na waovu (1)

   • “Pata furaha nyingi sana katika Yehova” (4)

   • “Tia njia yako katika mukono wa Yehova” (5)

   • “Wapole watariti dunia” (11)

   • Wenye haki hawatakosa mukate (25)

   • Wenye haki wataishi milele juu ya dunia (29)

 • 38

  • Sala ya mutu mwenye alitubu mwenye anateseka

   • “Nimesumbuka na kushuka moyo sana” (6)

   • Yehova anasikia wale wenye kumungojea (15)

   • “Nilisumbuliwa na zambi yangu” (18)

 • 39

  • Ufupi wa maisha

   • Mwanadamu ni pumuzi tu (5, 11)

   • “Usijifanye kuwa hauone machozi yangu” (12)

 • 40

  • Kumushukuru Mungu mwenye hawezi kulinganishwa na mutu yeyote

   • Kazi za Mungu ni nyingi sana haziwezi kusimuliwa (5)

   • Haiko zabihu ndizo Mungu anahangaikia kwanza (6)

   • “Ninafurahia kufanya mapenzi yako” (8)

 • 41

  • Sala kwenye kitanda cha ugonjwa

   • Mungu anategemeza wagonjwa (3)

   • Anasalitiwa na rafiki wa karibu (9)

 • 42

  • Kumusifu Mungu akiwa Mwokozi Mukubwa

   • Kuwa na kiu kwa ajili ya Mungu kama vile paa mwenye kuwa na kiu ya maji (1, 2)

   • “Sababu gani nimepoteza tumaini?” (5, 11)

   • “Umungojee Mungu” (5, 11)

 • 43

  • Mungu ambaye ni Muamuzi anaokoa

   • “Tuma mwangaza wako na kweli yako” (3)

   • “Sababu gani nimepoteza tumaini?” (5)

   • “Umungojee Mungu” (5)

 • 44

  • Sala ya kuomba musaada

   • “Wewe ndiye ulituokoa” (7)

   • Kama “kondoo kwa ajili ya kuchinjwa” (22)

   • “Simama ili utusaidie!” (26)

 • 45

  • Ndoa ya mufalme mutiwa-mafuta

   • Maneno yenye kupendeza (2)

   • “Mungu ni kiti chako cha ufalme milele” (6)

   • Mufalme anatamani uzuri wa bibi-arusi (11)

   • Wana watakuwa wakubwa katika dunia yote (16)

 • 46

  • “Mungu ni kimbilio letu”

   • Kazi za Mungu zenye kushangaza (8)

   • Mungu anamaliza vita katika dunia yote (9)

 • 47

  • Mungu ni Mufalme juu ya dunia yote

   • “Yehova ni mwenye kuogopesha sana” (2)

   • Mumuimbie Mungu sifa (6, 7)

 • 48

  • Sayuni, muji wa Mufalme Mukubwa

   • Shangwe ya dunia yote (2)

   • Muchunguze muji na minara yake (11-13)

 • 49

  • Upumbavu wa kutegemea utajiri

   • Hakuna mwanadamu mwenye anaweza kumukomboa mwingine (7, 8)

   • Mungu anakomboa kutoka katika Kaburi (15)

   • Utajiri hauwezi kuokoa kutoka katika kifo (16, 17)

 • 50

  • Mungu anahukumu kati ya mutu mushikamanifu na muovu

   • Agano pamoja na Mungu kupitia zabihu (5)

   • “Mungu mwenyewe ni Muamuzi” (6)

   • Wanyama wote ni wa Mungu (10, 11)

   • Mungu anafunua waovu (16-21)

 • 51

  • Sala ya mutu mwenye alitubu

   • Mwenye zambi tangu wakati mama yake alichukua mimba yake (5)

   • “Unisafishe kutokana na zambi yangu” (7)

   • “Umba moyo safi ndani yangu” (10)

   • Moyo wenye kupondwa unamupendeza Mungu (17)

 • 52

  • Kutegemea upendo mushikamanifu wa Mungu

   • Wenye kujisifu kwa sababu ya ubaya wanaonywa (1-5)

   • Wenye hawamuogope Mungu wanategemea utajiri (7)

 • 53

  • Maelezo kuhusu mupumbavu

   • “Hakuna Yehova” (1)

   • “Hakuna mwenye kutenda mema” (3)

 • 54

  • Sala ya kuomba musaada wakati mutu iko kati ya maadui

   • “Mungu ni musaidizi wangu” (4)

 • 55

  • Sala ya mutu mwenye alisalitiwa na rafiki

   • Anazihakiwa na rafiki wa karibu (12-14)

   • “Tupia Yehova muzigo wako” (22)

 • 56

  • Sala wakati mutu anateswa

   • “Katika Mungu ninaweka tegemeo langu” (4)

   • “Machozi yangu katika chupa yako ya ngozi” (8)

   • “Mwanadamu bure anaweza kunifanya nini?” (4, 11)

 • 57

  • Sala ya kuomba rehema

   • Kukimbilia chini ya mabawa ya Mungu (1)

   • Maadui wanaanguka katika mutego wao wenyewe (6)

 • 58

  • Kuko Mungu mwenye kuhukumu dunia

   • Sala ya kuomba waovu wapewe azabu (6-8)

 • 59

  • Mungu ni ngao na kimbilio

   • “Usionyeshe rehema wasaliti” (5)

   • “Nitaimba kuhusu nguvu zako” (16)

 • 60

  • Mungu anatiisha maadui

   • Wokovu kutoka kwa wanadamu hauna mafaa yoyote (11)

   • “Kwa musaada wa Mungu tutapata nguvu” (12)

 • 61

  • Mungu ni munara wenye nguvu juu ya maadui

   • “Nitakuwa mugeni katika hema yako” (4)

 • 62

  • Wokovu wa kweli unatoka kwa Mungu

   • “Ninamungojea Mungu kimyakimya” (1, 5)

   • ‘Mumwange mioyo yenu mbele ya Mungu’ (8)

   • Wanadamu ni pumuzi tu (9)

   • Musitegemee mali (10)

 • 63

  • Kumutamani Mungu

   • “Upendo wako mushikamanifu ni muzuri kuliko uzima” (3)

   • ‘Nimetosheka na fungu la muzuri kabisa’ (5)

   • Kufikiri sana juu ya Mungu wakati wa usiku (6)

   • ‘Ninashikamana na Mungu’ (8)

 • 64

  • Ulinzi kutokana na mashambulizi yenye kufichwa

   • “Mungu atawapiga mishale” (7)

 • 65

  • Mungu anatunza dunia

   • “Musikiaji wa sala” (2)

   • “Mwenye furaha ni ule mwenye unachagua” (4)

   • Wema mwingi wa Mungu (11)

 • 66

  • Kazi za Mungu zenye kuogopesha sana

   • “Mukuje na muone kazi za Mungu” (5)

   • “Nitatimiza naziri zenye niliweka kwako” (13)

   • Mungu anasikia sala (18-20)

 • 67

  • Miisho ya dunia itamuogopa Mungu

   • Njia ya Mungu itajulikana (2)

   • ‘Acha vikundi vyote vya watu vimusifu Mungu’ (3, 5)

   • “Mungu atatubariki” (6, 7)

 • 68

  • ‘Acha maadui wa Mungu wasambazwe’

   • “Baba ya watoto wenye hawana baba” (5)

   • Mungu anapatia makao wenye kuwa peke yao (6)

   • Wanamuke wanatangaza habari njema (11)

   • Zawadi katika umbo la wanadamu (18)

   • ‘Yehova anatubebea muzigo wetu kila siku’ (19)

 • 69

  • Sala ili kuokolewa

   • “Bidii kwa ajili ya nyumba yako imenikula” (9)

   • “Unijibu haraka” (17)

   • ‘Walinipatia siki ili nikunywe’ (21)

 • 70

  • Anaomba asaidiwe haraka

   • “Tenda haraka kwa ajili yangu” (5)

 • 71

  • Tegemeo la wenye kuzeeka

   • Kumutegemea Mungu tangu wakati wa ujana (5)

   • “Wakati nguvu zangu zinaisha” (9)

   • ‘Mungu amenifundisha tangu ujana wangu’ (17)

 • 72

  • Utawala wa amani wa mufalme wa Mungu

   • “Mwenye haki atasitawi” (7)

   • Raia kutoka bahari mupaka bahari (8)

   • Kuokolewa kutokana na jeuri (14)

   • Nafaka itakuwa nyingi juu ya dunia (16)

   • Jina la Mungu linasifiwa milele (19)

 • 73

  • Mutu mwenye kumuogopa Mungu anarudiwa na ufahamu wa kiroho

   • “Miguu yangu ilikuwa karibu kutoka katika njia” (2)

   • “Nilisumbuka muchana wote” (14)

   • ‘Mupaka wakati niliingia katika patakatifu pa Mungu’ (17)

   • Waovu wako kwenye udongo wenye kutereza (18)

   • Kumukaribia Mungu ni jambo la muzuri (28)

 • 74

  • Sala ya kumuomba Mungu akumbuke watu wake

   • Kukumbuka matendo ya Mungu ya wokovu (12-17)

   • “Kumbuka zihaka za adui” (18)

 • 75

  • Mungu anahukumu kwa haki

   • Waovu watakunywa kikombe cha Yehova (8)

 • 76

  • Mungu anashinda maadui wa Sayuni

   • Mungu anaokoa wapole (9)

   • Maadui wenye kiburi watanyenyekezwa (12)

 • 77

  • Sala ya wakati wa taabu

   • Kufikiri sana juu ya kazi za Mungu (11, 12)

   • ‘Ee Mungu, ni nani mwenye kuwa mukubwa kama wewe?’ (13)

 • 78

  • Utunzaji wa Mungu na kukosa imani kwa Israeli

   • Elezea kizazi chenye kuja (2-8)

   • “Hawakukuwa na imani katika Mungu” (22)

   • “Nafaka ya mbinguni” (24)

   • “Wakamuhuzunisha Mutakatifu wa Israeli” (41)

   • Kutoka Misri mupaka Inchi ya Ahadi (43-55)

   • “Waliendelea kushindana na Mungu” (56)

 • 79

  • Sala wakati mataifa yalivamia watu wa Mungu

   • ‘Tuko kitu cha kulaumiwa’ (4)

   • ‘Utusaidie kwa ajili ya jina lako’ (9)

   • “Lipa majirani wetu mara saba” (12)

 • 80

  • Muchungaji wa Israeli anatafutwa ili awarudishe

   • “Ee Mungu, uturudishe” (3)

   • Israeli, muzabibu wa Mungu (8-15)

 • 81

  • Wanatiwa moyo watii

   • Musiabudu miungu ya kigeni (9)

   • ‘Ingekuwa muzuri kama mungesikiliza’ (13)

 • 82

  • Wanaombwa wahukumu kwa haki

   • Mungu anahukumu kati ya “miungu” (1)

   • “Mutetee mutu wa hali ya chini” (3)

   • “Ninyi ni miungu” (6)

 • 83

  • Sala ya mutu mwenye kuwa mbele ya maadui

   • “Ee Mungu, usinyamaze” (1)

   • Maadui ni kama muchongoma wenye kupeperushwa (13)

   • Jina la Mungu ni Yehova (18)

 • 84

  • Kutamani sana tabenakulo kubwa ya Mungu

   • Mulawi anatamani kuwa kama ndege (3)

   • “Siku moja katika viwanja vyako” (10)

   • “Mungu ni jua na ngao” (11)

 • 85

  • Sala ya kuomba warudishwe

   • Mungu ataambia washikamanifu wake kuhusu amani (8)

   • Upendo mushikamanifu utakutana na uaminifu (10)

 • 86

  • Hakuna mungu mwenye kuwa kama Yehova

   • Yehova iko tayari kusamehe (5)

   • Mataifa yote yatamuabudu Yehova (9)

   • ‘Unifundishe kuhusu njia yako’ (11)

   • “Unganisha moyo wangu” (11)

 • 87

  • Sayuni, muji wa Mungu wa kweli

   • Wenye walizaliwa Sayuni (4-6)

 • 88

  • Sala ili kulindwa kutokana na kifo

   • “Uzima wangu unakaribia kuingia katika Kaburi” (3)

   • ‘Kila asubui ninasali kwako’ (13)

 • 89

  • Kuimba kuhusu upendo mushikamanifu wa Yehova

   • Agano pamoja na Daudi (3)

   • Uzao wa Daudi utadumu milele (4)

   • Mutiwa-mafuta wa Mungu anamuita Yeye “Baba” (26)

   • Agano la Daudi ni hakika (34-37)

   • Mwanadamu hawezi kuponyoka Kaburi (48)

 • 90

  • Mungu wa milele na mwanadamu mwenye kuishi wakati mufupi

   • Miaka elfu moja ni kama jana (4)

   • Mwanadamu anaishi miaka makumi saba mupaka makumi munane (10)

   • “Utufundishe namna ya kuhesabia siku zetu” (12)

 • 91

  • Ulinzi mahali pa siri pa Mungu

   • Kuokolewa kutoka kwa muwindaji wa ndege (3)

   • Kukimbilia chini ya mabawa ya Mungu (4)

   • Usalama hata kama maelfu wanaanguka (7)

   • Malaika wanaamuriwa kutoa ulinzi (11)

 • 92

  • Yehova ni mwenye kuinuliwa milele

   • Kazi zake kubwa na mawazo yake mazito (5)

   • ‘Wenye haki watasitawi kama muti’ (12)

   • Watu wenye kuzeeka wataendelea kusitawi (14)

 • 93

  • Utawala wa Yehova wenye utukufu

   • “Yehova amekuwa Mufalme!” (1)

   • ‘Vikumbusho vyako vinategemeka’ (5)

 • 94

  • Sala ya kuomba Mungu alipize kisasi

   • “Waovu wataendelea mupaka wakati gani?” (3)

   • Kurekebishwa na Yah kunaleta furaha (12)

   • Mungu hataacha watu wake (14)

   • ‘Kutunga matatizo kwa kutumia sheria’ (20)

 • 95

  • Ibada ya kweli pamoja na utii

   • “Leo kama munasikiliza sauti yake” (7)

   • “Musifanye moyo wenu kuwa mugumu” (8)

   • “Hawataingia katika pumuziko langu” (11)

 • 96

  • “Mumuimbie Yehova wimbo mupya”

   • Yehova anastahili kusifiwa sana (4)

   • Miungu ya vikundi vya watu haina mafaa yoyote (5)

   • Muabudu katika mapambo matakatifu (9)

 • 97

  • Yehova ni mwenye kuinuliwa juu ya miungu mingine

   • “Yehova amekuwa Mufalme!” (1)

   • Mumupende Yehova, muchukie mambo ya mubaya (10)

   • Mwangaza kwa ajili ya wenye haki (11)

 • 98

  • Yehova ni Mwokozi na Muamuzi mwenye haki

   • Wokovu wa Yehova unajulishwa (2, 3)

 • 99

  • Yehova ni Mufalme mutakatifu

   • Amekaa akiwa mufalme juu ya makerubi (1)

   • Mungu mwenye kusamehe na kutoa malipizi (8)

 • 100

  • Kumushukuru Muumbaji

   • “Mumutumikie Yehova kwa furaha” (2)

   • ‘Mungu ndiye alituumba’ (3)

 • 101

  • Mutawala mwenye kutenda kwa uaminifu-mushikamanifu

   • ‘Sitavumilia kiburi’ (5)

   • “Nitaangalia waaminifu” (6)

 • 102

  • Sala ya mutu mwenye kukandamizwa wakati amepoteza tumaini

   • “Niko kama ndege mwenye kuwa peke yake” (7)

   • ‘Siku zangu ni kivuli chenye kufifia’ (11)

   • “Yehova atajenga upya Sayuni” (16)

   • Yehova anadumu milele (26, 27)

 • 103

  • “Acha nimusifu Yehova”

   • Mungu anatia zambi zetu mbali sana (12)

   • Mungu anaonyesha rehema kama baba (13)

   • Mungu anakumbuka kwamba tuko mavumbi (14)

   • Kiti cha ufalme cha Yehova na ufalme wake (19)

   • Malaika wanashika neno la Mungu (20)

 • 104

  • Kumusifu Mungu kwa sababu ya maajabu ya uumbaji

   • Dunia itadumu milele (5)

   • Divai na mukate kwa ajili ya mwanadamu mwenye anaweza kufa (15)

   • “Kazi zako ni nyingi sana!” (24)

   • ‘Wakati roho inaondolewa, wanakufa’ (29)

 • 105

  • Matendo ya uaminifu ya Yehova kuelekea watu wake

   • Mungu anakumbuka agano lake (8-10)

   • “Musiguse watiwa-mafuta wangu” (15)

   • Mungu anamutumia Yosefu mwenye alikuwa katika utumwa (17-22)

   • Miujiza ya Mungu katika Misri (23-36)

   • Israeli wanatoka Misri (37-39)

   • Mungu anakumbuka ahadi yenye alimupatia Abrahamu (42)

 • 106

  • Israeli wanakosa shukrani

   • Walisahau haraka matendo ya Mungu (13)

   • Walibadilisha utukufu wa Mungu na mufano wa ngombe-dume (19, 20)

   • Hawakukuwa na imani katika ahadi ya Mungu (24)

   • Walijiunga na ibada ya Baali (28)

   • Watoto walitolewa kuwa zabihu kwa pepo wachafu (37)

 • 107

  • Mumushukuru Mungu kwa sababu ya kazi zake za ajabu

   • Aliwaongoza katika njia yenye kufaa (7)

   • Alitosheleza wenye kiu na kushibisha wenye njaa (9)

   • Aliwatosha katika giza (14)

   • Alituma neno lake ili kuwaponyesha (20)

   • Analinda maskini ili wasikandamizwe (41)

 • 108

  • Sala ya kuomba ushindi juu ya maadui

   • Wokovu kutoka kwa wanadamu hauna mafaa yoyote (12)

   • “Kwa musaada wa Mungu tutapata nguvu” (13)

 • 109

  • Sala ya mutu mwenye kuwa katika taabu

   • “Mutu mwingine akamate cheo chake” (8)

   • Mungu anasimama kwenye mukono wa kuume wa maskini (31)

 • 110

  • Mufalme na kuhani kama Melkisedeki

   • ‘Tawala katikati ya maadui wako’ (2)

   • Vijana wenye wanajitoa kwa kujipendea ni kama matone ya umande (3)

 • 111

  • Mumusifu Yehova kwa sababu ya kazi zake kubwa

   • Jina la Mungu ni takatifu na lenye kuogopesha sana (9)

   • Kumuogopa Yehova ni hekima (10)

 • 112

  • Mwenye haki anamuogopa Yehova

   • Mutu mwenye kukopesha kwa ukarimu atasitawi (5)

   • “Mwenye haki atakumbukwa milele” (6)

   • Mutu mukarimu anapatiaka maskini (9)

 • 113

  • Mungu mwenye kuwa juu anamuinua mutu wa hali ya chini

   • Jina la Yehova linasifiwa milele (2)

   • Mungu anainama (6)

 • 114

  • Israeli wanakombolewa kutoka Misri

   • Bahari ilikimbia (5)

   • Milima iliruka-ruka kama kondoo-dume (6)

   • Jiwe ngumu liligeuzwa kuwa chemchemi ya maji (8)

 • 115

  • Mungu peke yake ndiye anapaswa kutukuzwa

   • Sanamu zenye hazina uzima (4-8)

   • Wanadamu wamepewa dunia (16)

   • “Wafu hawamusifu Yah” (17)

 • 116

  • Wimbo wa shukrani

   • “Nitamulipa Yehova nini?” (12)

   • “Nitainua kikombe cha wokovu” (13)

   • “Nitamutimizia Yehova naziri zangu” (14, 18)

   • Kifo cha washikamanifu ni chenye bei kali (15)

 • 117

  • Mataifa yote yanaombwa kumusifu Yehova

   • Upendo mushikamanifu wa Mungu ni mwingi (2)

 • 118

  • Kushukuru kwa sababu ya ushindi wa Yehova

   • ‘Nilimuitia Yah, naye akanijibu’ (5)

   • “Yehova iko upande wangu” (6, 7)

   • Jiwe lenye lilikataliwa litakuwa jiwe kubwa la pembe (22)

   • ‘Ule mwenye kuja katika jina la Yehova’ (26)

 • 119

  • Kupendezwa na neno la Mungu lenye samani

   • ‘Namna gani vijana wanaweza kufanya njia yao iendelee kuwa safi?’ (9)

   • “Ninapenda sana vikumbusho vyako” (24)

   • “Neno lako ni tumaini langu” (74, 81, 114)

   • “Ninapenda sana sheria yako!” (97)

   • “Ufahamu mwingi kuliko walimu wangu wote” (99)

   • “Neno lako ni taa ya muguu wangu” (105)

   • ‘Chanzo kabisa cha neno lako ni kweli’ (160)

   • Wenye kupenda sheria ya Mungu wako na amani (165)

 • 120

  • Mugeni anatamani amani

   • ‘Uniokoe kutokana na ulimi mudanganyifu’ (2)

   • “Mimi ni mutu wa amani” (7)

 • 121

  • Yehova analinda watu wake

   • “Musaada wangu unatoka kwa Yehova” (2)

   • Yehova halale usingizi hata kidogo (3, 4)

 • 122

  • Sala ya kuomba muji wa Yerusalemu ukuwe na amani

   • Shangwe ya kuenda kwenye nyumba ya Yehova (1)

   • Muji wenye kuunganishwa pamoja kama kitu kimoja (3)

 • 123

  • Kumutegemea Yehova ili kupata rehema

   • ‘Kama vile watumishi, tunamuangalia Yehova’ (2)

   • ‘Tumezarauliwa kwa ukamili’ (3)

 • 124

  • “Kama Yehova hangekuwa pamoja na sisi”

   • Ponyoka mutego wenye ulivunjika (7)

   • ‘Jina la Yehova ni musaada wetu’ (8)

 • 125

  • Yehova analinda watu wake

   • “Kama vile milima inazunguka Yerusalemu” (2)

   • “Amani ikuwe juu ya Israeli” (5)

 • 126

  • Sayuni itarudishwa kwa shangwe

   • ‘Yehova ametenda mambo makubwa’ (3)

   • Kisha kulia, kutakuwa shangwe (5, 6)

 • 127

  • Bila Mungu, kila kitu ni bure

   • “Kama Yehova hajenge nyumba” (1)

   • Watoto ni zawabu kutoka kwa Mungu (3)

 • 128

  • Furaha kwa sababu ya kumuogopa Yehova

   • Bibi mwenye kuwa kama muzabibu wenye kuzaa matunda mengi (3)

   • “Na uone Yerusalemu ikisitawi” (5)

 • 129

  • Alishambuliwa lakini hakushindwa

   • Wenye kuchukia Sayuni wanapatishwa haya (5)

 • 130

  • “Ninakuita nikiwa katika sehemu za chini kabisa”

   • ‘Kama ungekuwa unaangalia makosa’ (3)

   • Yehova anatoa musamaha wa kweli (4)

   • “Ninamungojea Yehova kwa hamu” (6)

 • 131

  • Kutulia kama mutoto mwenye ameachishwa kunyonya

   • Kukosa kutafuta mambo makubwa sana (1)

 • 132

  • Daudi anachaguliwa na pia Sayuni

   • “Usimukatae mutiwa-mafuta wako” (10)

   • Makuhani wa Sayuni wanavalishwa wokovu (16)

 • 133

  • Kukaa pamoja kwa umoja

   • Kama mafuta kwenye kichwa cha Haruni (2)

   • Kama umande wa Hermoni (3)

 • 134

  • Kumusifu Mungu nyakati za usiku

   • “Muinue mikono yenu katika utakatifu” (2)

 • 135

  • Mumusifu Yah kwa sababu ya ukubwa wake

   • Alama na miujiza juu ya Misri (8, 9)

   • “Jina lako linadumu milele” (13)

   • Sanamu zenye hazina uzima (15-18)

 • 136

  • Upendo mushikamanifu wa Yehova unadumu milele

   • Mbingu na dunia zilifanywa kwa ufundi (5, 6)

   • Farao alikufa katika Bahari Nyekundu (15)

   • Mungu anakumbuka wenye kushuka moyo (23)

   • Anapatia chakula kila kiumbe chenye uzima (25)

 • 137

  • Pembeni ya mito ya Babiloni

   • Nyimbo za Sayuni hazikuimbwa (3, 4)

   • Babiloni itaharibiwa (8)

 • 138

  • Mungu anahangaikia watu, hata kama yeye ni mwenye kuinuliwa

   • ‘Ulijibu sala yangu’ (3)

   • ‘Hata katikati ya hatari, unaniokoa’ (7)

 • 139

  • Mungu anajua muzuri watumishi wake

   • Hakuna mahali pa kujificha mbali na roho ya Mungu (7)

   • ‘Nimeumbwa kwa njia ya ajabu’ (14)

   • ‘Uliniona nikiwa kiini-tete’ (16)

   • “Uniongoze katika njia ya milele” (24)

 • 140

  • Yehova ni Mwokozi mwenye nguvu

   • Waovu wako kama nyoka (3)

   • Watu wenye jeuri wataanguka (11)

 • 141

  • Sala ya kuomba ulinzi

   • ‘Sala yangu ikuwe kama uvumba’ (2)

   • Karipio la mwenye haki ni kama mafuta (5)

   • Waovu wanaanguka ndani ya nyavu zao wenyewe (10)

 • 142

  • Sala ya kuomba aokolewe kutoka kwa watesaji

   • “Hakuna kwenye ninaweza kukimbilia” (4)

   • “Sina mwingine isipokuwa wewe” (5)

 • 143

  • Kiu kwa ajili ya Mungu kama inchi yenye kukauka

   • ‘Ninafikiri sana juu ya kazi zako’ (5)

   • “Unifundishe kufanya mapenzi yako” (10)

   • ‘Acha roho yako ya muzuri iniongoze’ (10)

 • 144

  • Sala ya kuomba ushindi

   • “Mwanadamu mwenye anaweza kufa ni nini?” (3)

   • ‘Acha maadui wasambazwe’ (6)

   • Watu wa Yehova ni wenye furaha (15)

 • 145

  • Kumusifu Mungu, Mufalme mukubwa

   • ‘Nitatangaza ukubwa wa Mungu’ (6)

   • “Yehova ni mwema kwa wote” (9)

   • “Washikamanifu wako watakusifu” (10)

   • Ufalme wa Mungu ni wa milele (13)

   • Mukono wa Mungu unatosheleza wote (16)

 • 146

  • Tegemea Mungu, hapana wanadamu

   • Mawazo ya mwanadamu yanapotea wakati anakufa (4)

   • Mungu anasimamisha wenye kuinama chini (8)

 • 147

  • Kusifu matendo ya Mungu ya upendo na yenye nguvu

   • Anaponyesha wenye kuvunjika moyo (3)

   • Anaita nyota zote kwa majina (4)

   • Anatuma teluji kama manyoya ya kondoo (16)

 • 148

  • Uumbaji wote umusifu Yehova

   • “Mumusifu, ninyi malaika wake wote” (2)

   • ‘Mumusifu, jua, mwezi, na nyota’ (3)

   • Vijana na wazee wamusifu Mungu (12, 13)

 • 149

  • Wimbo wa kusifu ushindi wa Mungu

   • Mungu anafurahia watu wake (4)

   • Heshima ni ya washikamanifu wa Mungu (9)

 • 150

  • Acha kila kitu chenye kupumua kimusifu Yah

   • Hallelujah! (1, 6)