Zaburi 119:1-176

 • Kupendezwa na neno la Mungu lenye samani

  • ‘Namna gani vijana wanaweza kufanya njia yao iendelee kuwa safi?’ (9)

  • “Ninapenda sana vikumbusho vyako” (24)

  • “Neno lako ni tumaini langu” (74, 81, 114)

  • “Ninapenda sana sheria yako!” (97)

  • “Ufahamu mwingi kuliko walimu wangu wote” (99)

  • “Neno lako ni taa ya muguu wangu” (105)

  • ‘Chanzo kabisa cha neno lako ni kweli’ (160)

  • Wenye kupenda sheria ya Mungu wako na amani (165)

א [Aleph] 119  Wenye furaha ni wale wenye hawana lawama* katika njia yao,Wenye wanatembea katika sheria ya Yehova.+   Wenye furaha ni wale wenye wanashika vikumbusho vyake,+Wenye wanamutafuta kwa moyo wao wote.+   Hawatende ukosefu wowote wa haki;Wanatembea katika njia zake.+   UmeamuruKwamba maagizo yako yafuatwe kwa uangalifu.+   Ingekuwa muzuri kama ningeweza kubakia imara kabisa*+Ili nishike masharti yako!   Halafu singepatishwa haya+Wakati ninafikiria amri zako zote.   Nitakusifu kwa moyo munyoofuWakati ninajifunza hukumu zako za haki.   Nitashika masharti yako. Usiniache kabisa hata siku moja. ב [Beth]   Namna gani kijana anaweza kufanya njia yake iendelee kuwa safi? Kwa kujilinda kulingana na neno lako.+ 10  Ninakutafuta kwa moyo wangu wote. Usiache nikengeuke na kuacha amri zako.+ 11  Ninaweka neno lako katika moyo wangu kama hazina+Ili nisikutendee zambi.+ 12  Usifiwe, Ee Yehova;Unifundishe masharti yako. 13  Kwa midomo yangu ninatangazaHukumu zote zenye umesema. 14  Ninashangilia kwa sababu ya vikumbusho vyako+Kuliko vitu vingine vyote vya maana.+ 15  Nitafikiri sana juu ya* maagizo yako+Na kukaza macho yangu juu ya njia zako.+ 16  Ninapenda sana sheria zako. Sitasahau neno lako.+ ג [Gimel] 17  Tendea mutumishi wako kwa fazili,Ili niishi na kushika neno lako.+ 18  Fungua macho yangu ili nione waziwaziMambo ya ajabu katika sheria yako. 19  Niko mugeni tu katika inchi.+ Usinifiche amri zako. 20  Ninaungua kwa kutamani sana*Hukumu zako nyakati zote. 21  Unakemea wenye kimbelembele,Watu wenye kulaaniwa wenye wanakengeuka na kuacha amri zako.+ 22  Uniondolee* zarau na zihaka,Kwa maana nimeshika vikumbusho vyako. 23  Hata wakati wakubwa wanakaa pamoja na kusema mambo ya mubaya juu yangu,Mutumishi wako anafikiri sana juu ya* masharti yako. 24  Ninapenda sana vikumbusho vyako;+Vikumbusho hivyo ni washauri wangu.+ ד [Daleth] 25  Ninalala* uso chini katika mavumbi.+ Linda uzima wangu kulingana na neno lako.+ 26  Nilikuambia kuhusu njia zangu, na ukanijibu;Unifundishe masharti yako.+ 27  Unifanye nielewe maana* ya maagizo yako,Ili niweze kufikiri sana juu ya* kazi zako za ajabu.+ 28  Nimekosa* usingizi kwa sababu ya huzuni. Unitie nguvu kulingana na neno lako. 29  Uniondolee njia ya udanganyifu,+Na unionyeshe wema kupitia sheria yako. 30  Nimechagua njia ya uaminifu.+ Ninatambua kwamba hukumu zako ziko sawa. 31  Ninashikamana na vikumbusho vyako.+ Ee Yehova, usiniache nikatishwe tumaini.*+ 32  Nitafuata kwa bidii* njia ya amri zakoKwa sababu unaifanyia nafasi katika moyo wangu.* ה [He] 33  Unifundishe, Ee Yehova,+ njia ya masharti yako,Na nitaifuata mupaka mwisho.+ 34  Unipatie uelewaji,Ili niweze kushika sheria yakoNa kuifuata kwa moyo wangu wote. 35  Uniongoze* katika njia ya amri zako,+Kwa maana ninaifurahia. 36  Elekeza moyo wangu kwenye vikumbusho vyako,Hapana kwenye faida ya uchoyo.*+ 37  Geuzia mbali macho yangu ili yasiangalie mambo yenye hayana mafaa yoyote;+Linda uzima wangu katika njia yako. 38  Timizia mutumishi wako ahadi yako,*Ili wakuogope.* 39  Uniondolee haya yenye ninaogopa sana,Kwa maana hukumu zako ziko muzuri.+ 40  Angalia namna ninatamani sana maagizo yako! Linda uzima wangu katika haki. ו [Waw] 41  Acha nijionee upendo wako mushikamanifu, Ee Yehova,+ Wokovu wako kulingana na ahadi yako;*+ 42  Kisha nitamujibu ule mwenye kunichokoza,Kwa maana ninaweka tegemeo langu katika neno lako. 43  Usiondoe kabisa neno la kweli katika kinywa changu,Kwa maana nimetumainia* hukumu yako. 44  Nitashika sheria yako kila wakati,Milele na milele.+ 45  Na nitatembea-tembea mahali salama,*+Kwa maana ninatafuta maagizo yako. 46  Nitaongea kuhusu vikumbusho vyako mbele ya wafalme,Na sitasikia haya.+ 47  Ninapenda sana amri zako,Ndiyo, ninazipenda.+ 48  Nitainua mikono yangu kuelekea amri zako, zenye ninapenda,+Na nitafikiri sana juu ya* masharti yako.+ ז [Zayin] 49  Kumbuka neno lako lenye ulimuambia* mutumishi wako,Lenye kupitia hilo unanipatia tumaini.* 50  Hiyo ndiyo faraja yangu katika mateso yangu,+Kwa maana neno lako limelinda uzima wangu. 51  Wenye kimbelembele wananizarau kabisa,Lakini sikengeuke na kuacha sheria yako.+ 52  Ninakumbuka hukumu zako za tangu zamani,+ Ee Yehova,Na zinanifariji.+ 53  Nimeshikwa na kasirani yenye kuwaka kwa sababu ya waovu,Wenye kuacha sheria yako.+ 54  Masharti yako ni nyimbo kwanguMahali popote kwenye ninaishi.* 55  Wakati wa usiku ninakumbuka jina lako, Ee Yehova,+Ili niweze kushika sheria yako. 56  Nimezoea kufanya vileKwa sababu nimeshika maagizo yako. ח [Heth] 57  Yehova ni fungu langu;+Nimeahidi kushika maneno yako.+ 58  Ninakulilia* kwa moyo wangu wote;+Unionyeshe wema+ kulingana na ahadi yako.* 59  Nimechunguza njia zangu,Ili nirudishe miguu yangu kwenye vikumbusho vyako.+ 60  Ninafanya haraka na sikawieKushika amri zako.+ 61  Kamba za waovu zinanizunguka,Lakini sisahau sheria yako.+ 62  Katikati ya usiku ninaamuka ili kukushukuru+Kwa sababu ya hukumu zako za haki. 63  Niko rafiki ya wote wenye kukuogopaNa ya wale wenye kushika maagizo yako.+ 64  Upendo wako mushikamanifu, Ee Yehova, umejaza dunia;+Unifundishe masharti yako. ט [Teth] 65  Umemutendea muzuri mutumishi wako,Ee Yehova, kulingana na neno lako. 66  Unifundishe akili ya muzuri na ujuzi,+Kwa maana nimeweka tegemeo langu katika amri zako. 67  Mbele niteswe, nilizoea kufuata njia yenye kupotoka,*Lakini sasa ninashika neno lako.+ 68  Wewe ni mwema+ na kazi zako ni za muzuri. Unifundishe masharti yako.+ 69  Wenye kimbelembele wananipakaa uongo,Lakini ninashika maagizo yako kwa moyo wangu wote. 70  Moyo wao umekufa ganzi,*+Lakini mimi ninapenda sana sheria yako.+ 71  Ni muzuri kwamba nimeteswa,+Ili nijifunze masharti yako. 72  Sheria yenye ulitangaza ni ya muzuri kwangu,+Kuliko maelfu ya vipande vya zahabu na feza.+ י [Yod] 73  Mikono yako ilinifanya na kuniumba. Unipatie uelewaji,Ili nijifunze amri zako.+ 74  Wale wenye kukuogopa wananiona na kushangilia,Kwa maana neno lako ni tumaini langu.*+ 75  Ninajua, Ee Yehova, kwamba hukumu zako ni za haki+Na kwamba umenitesa katika uaminifu wako.+ 76  Tafazali acha upendo wako mushikamanifu+ unifariji,Kulingana na ahadi yenye* ulimupatia mutumishi wako. 77  Unionyeshe rehema, ili niendelee kuishi,+Kwa maana ninapenda sana sheria yako.+ 78  Wenye kimbelembele wapatishwe haya,Kwa maana wananikosea bila sababu.* Lakini nitafikiri sana juu ya* maagizo yako.+ 79  Wale wenye kukuogopa warudie kwangu,Wale wenye kujua vikumbusho vyako. 80  Moyo wangu ukuwe bila lawama katika kufuata masharti yako,+Ili nisipatishwe haya.+ כ [Kaph] 81  Ninatamani sana* wokovu wako,+Kwa maana neno lako ni tumaini langu.* 82  Macho yangu yanatamani sana neno lako,+Wakati ninasema: “Utanifariji wakati gani?”+ 83  Kwa maana niko kama chupa ya ngozi yenye kukaushwa katika moshi,Lakini siyasahau masharti yako.+ 84  Mutumishi wako atangojea kwa siku ngapi? Ni wakati gani utaleta hukumu juu ya wale wenye kunitesa?+ 85  Wenye kimbelembele wananichimbia mashimo,Wale wenye kuasi sheria yako. 86  Amri zako zote ni zenye kutegemeka. Watu wananitesa bila sababu; unisaidie!+ 87  Karibu waniharibu kutoka katika dunia,Lakini sikuacha maagizo yako. 88  Linda uzima wangu kwa sababu ya upendo wako mushikamanifu,Ili nishike vikumbusho vyenye umesema. ל [Lamed] 89  Milele, Ee Yehova,Neno lako litadumu mbinguni.+ 90  Uaminifu wako ni katika vizazi vyote.+ Umeweka dunia imara kabisa, ili iendelee kusimama.+ 91  Kwa hukumu zako vinadumu* mupaka leo,Kwa maana vyote hivyo ni watumishi wako. 92  Kama singependa sana sheria yako,Ningekuwa nimeangamia katika mateso yangu.+ 93  Sitasahau hata kidogo maagizo yako,Kwa sababu kupitia hayo umelinda uzima wangu.+ 94  Mimi ni wako; uniokoe,+Kwa sababu nimetafuta maagizo yako.+ 95  Waovu wanangojea kuniharibu,Lakini ninakazia uangalifu vikumbusho vyako. 96  Nimeona mupaka wa ukamilifu wote,Lakini amri yako haina mupaka.* מ [Mem] 97  Ninapenda sana sheria yako!+ Ninafikiri sana* juu yake muchana wote.+ 98  Amri yako inanifanya kuwa na hekima kuliko maadui wangu,+Kwa sababu niko nayo milele. 99  Niko na ufahamu mwingi kuliko walimu wangu wote,+Kwa sababu ninafikiri sana juu ya* vikumbusho vyako. 100  Ninatenda kwa uelewaji mwingi kuliko wanaume wazee,Kwa sababu ninashika maagizo yako. 101  Ninakataa kutembea kwenye njia yoyote ya uovu,+Ili nishike neno lako. 102  Sigeuke pembeni na kuacha hukumu zako,Kwa maana umenifundisha. 103  Maneno yako ni matamu sana kwenye kaakaa* langu,Kuliko asali katika kinywa changu!+ 104  Kwa sababu ya maagizo yako ninatenda kwa uelewaji.+ Ndiyo sababu ninachukia kila njia ya uongo.+ נ [Nun] 105  Neno lako ni taa ya muguu wangu,Na mwangaza wa njia yangu.+ 106  Nimeapa kiapo, na nitakitimiza,Kwamba nitashika hukumu zako za haki. 107  Nimeteswa sana.+ Ee Yehova, linda uzima wangu kulingana na neno lako.+ 108  Tafazali furahia matoleo yangu ya kujipendea ya sifa,*+ Ee Yehova,Na unifundishe hukumu zako.+ 109  Uzima wangu uko katika hatari kila wakati,*Lakini sijasahau sheria yako.+ 110  Waovu wamenitegea mutego,Lakini sijakengeuka na kuacha maagizo yako.+ 111  Ninakamata vikumbusho vyako kuwa mali yangu ya kudumu,*Kwa maana hivyo ni shangwe ya moyo wangu.+ 112  Nimeazimia* kutii masharti yakoNyakati zote, mupaka mwisho. ס [Samekh] 113  Ninachukia watu wenye moyo nusu-nusu,*+Lakini ninapenda sheria yako.+ 114  Wewe ni mahali pangu pa kujificha na ngao yangu,+Kwa maana neno lako ni tumaini langu.*+ 115  Mukae mbali na mimi, ninyi waovu,+Ili nishike amri za Mungu wangu. 116  Unitegemeze kama vile uliahidi,*+Ili niendelee kuishi;Usiache tumaini langu ligeuke kuwa kupoteza tumaini.*+ 117  Unitegemeze ili niokolewe;+Kisha nitakazia uangalifu masharti yako sikuzote.+ 118  Unakataa wale wote wenye kukengeuka na kuacha masharti yako,+Kwa maana ni waongo na wadanganyifu. 119  Unatupilia mbali waovu wote wa dunia kama vile ni takataka yenye haina mafaa yoyote.+ Ndiyo sababu ninapenda vikumbusho vyako. 120  Mwili wangu unatetemeka* kwa sababu ya kukuogopa;Ninaogopa hukumu zako. ע [Ayin] 121  Nimetenda mambo ya haki na ya uadilifu.* Usiniache katika mukono wa wakandamizaji wangu! 122  Uhakikishe kama mutumishi wako iko katika hali ya muzuri;Wenye kimbelembele wasinikandamize. 123  Macho yangu yamechoka kungojea wokovu wako+Na ahadi yako ya haki.*+ 124  Onyesha mutumishi wako upendo wako mushikamanifu,+Na unifundishe masharti yako.+ 125  Mimi ni mutumishi wako; unipatie uelewaji,+Ili nijue vikumbusho vyako. 126  Wakati umefika wa Yehova kutenda,+Kwa maana wamevunja sheria yako. 127  Ndiyo sababu ninapenda amri zakoKuliko zahabu, hata zahabu+ safi.* 128  Kwa hiyo, ninaona kila fundisho* kutoka kwako kuwa lenye kufaa;+Ninachukia kila njia ya uongo.+ פ [Pe] 129  Vikumbusho vyako ni vya muzuri sana. Ndiyo sababu ninavishika.* 130  Kufunuliwa kwa maneno yako kunaleta mwangaza,+Na kunamupatia uelewaji mutu mwenye hana uzoefu.+ 131  Ninafungua wazi kinywa changu na kushusha pumuzi,*Kwa sababu ninatamani sana amri zako.+ 132  Geuka kunielekea na unionyeshe wema,+Kulingana na hukumu yako kuelekea wale wenye kupenda jina lako.+ 133  Ongoza hatua zangu kwa usalama* kupitia neno lako;Jambo lolote lenye uovu lisinitawale.+ 134  Uniokoe* kutoka kwa wanadamu wenye kukandamiza,Na nitashika maagizo yako. 135  Fanya uso* wako uangazie mutumishi wako,+Na unifundishe masharti yako. 136  Machozi yanatiririka kutoka katika macho yanguKwa sababu watu hawashike sheria yako.+ צ [Tsade] 137  Wewe ni mwenye haki, Ee Yehova,+Na hukumu zako ni za haki.+ 138  Vikumbusho vyenye unatoa ni vya hakiNa vinategemeka kabisa. 139  Bidii yangu inanikula,+Kwa sababu wapinzani wangu wamesahau maneno yako. 140  Neno lako ni safi kabisa,+Na mutumishi wako analipenda.+ 141  Mimi ni mutu wa hali ya chini na mwenye kuzarauliwa;+Lakini, sijasahau maagizo yako. 142  Haki yako ni haki ya milele,+Na sheria yako ni kweli.+ 143  Hata kama ninapatwa na taabu na magumu,Nitaendelea kupenda sana amri zako. 144  Haki ya vikumbusho vyako ni ya milele. Unipatie uelewaji,+ ili niendelee kuishi. ק [Qoph] 145  Ninakuita kwa moyo wangu wote. Unijibu, Ee Yehova. Nitashika masharti yako. 146  Ninakuitia; uniokoe! Nitashika vikumbusho vyako. 147  Nimeamuka mbele ya mapambazuko* ili nililie musaada,+Kwa maana maneno yako ni tumaini langu.* 148  Macho yangu yanafunguka mbele ya makesha ya usiku,Ili nifikiri sana juu* ya neno lako.+ 149  Sikiliza sauti yangu kwa sababu ya upendo wako mushikamanifu.+ Ee Yehova, linda uzima wangu kulingana na haki yako. 150  Watu wenye kujiingiza katika mwenendo wa haya* wananikaribia;Wako mbali sana na sheria yako. 151  Wewe uko karibu, Ee Yehova,+Na amri zako zote ni kweli.+ 152  Zamani sana nilijifunza kuhusu vikumbusho vyako,Kwamba umeviweka ili vidumu milele.+ ר [Resh] 153  Angalia mateso yangu na uniokoe,+Kwa maana sijasahau sheria yako. 154  Unitetee* na uniokoe;+Linda uzima wangu kulingana na ahadi yako.* 155  Wokovu uko mbali sana na waovu,Kwa maana hawajatafuta masharti yako.+ 156  Rehema yako ni kubwa, Ee Yehova.+ Linda uzima wangu kulingana na haki yako. 157  Wenye kunitesa na pia wapinzani wangu ni wengi;+Lakini sijakengeuka na kuacha vikumbusho vyako. 158  Ninaangalia watu wadanganyifu kwa chuki kali,Kwa sababu hawashike neno lako.+ 159  Ona namna ninapenda sana maagizo yako! Ee Yehova, linda uzima wangu kwa sababu ya upendo wako mushikamanifu.+ 160  Chanzo kabisa cha neno lako ni kweli,+Na hukumu zako zote za haki zinadumu milele. ש [Sin] or [Shin] 161  Wakubwa wananitesa+ bila sababu,Lakini moyo wangu unaogopa sana maneno yako.+ 162  Ninashangilia kwa sababu ya neno lako+Kama mutu mwenye anapata vitu vingi katika vita. 163  Ninachukia uongo—ninauchukia sana+Ninapenda sheria yako.+ 164  Mara saba (7) kwa siku ninakusifu weweKwa sababu ya hukumu zako za haki. 165  Wale wenye kupenda sheria yako wako na amani nyingi;+Hakuna kitu chochote chenye kinaweza kuwafanya wajikwae.* 166  Ninatumainia matendo yako ya wokovu, Ee Yehova,Na ninashika amri zako. 167  Ninashika* vikumbusho vyako,Na ninavipenda sana.+ 168  Ninashika maagizo yako na vikumbusho vyako,Kwa maana unajua mambo yote yenye ninafanya.+ ת [Taw] 169  Kilio changu cha kuomba musaada kikufikie, Ee Yehova.+ Unifanye nielewe, kulingana na neno lako.+ 170  Ombi langu la kuomba rehema lifike mbele yako. Uniokoe, kama vile umeahidi.* 171  Midomo yangu itoe sifa nyingi,+Kwa maana wewe unanifundisha masharti yako. 172  Ulimi wangu uimbe kuhusu neno lako,+Kwa maana amri zako zote ni za haki. 173  Mukono wako ukuwe tayari kunisaidia,+Kwa sababu ninachagua kutii maagizo yako.+ 174  Ninatamani sana wokovu wako, Ee Yehova,Na ninapenda sana sheria yako.+ 175  Acha niishi* ili nikusifu;+Hukumu zako zikuwe musaada wangu. 176  Nimetanga-tanga kama kondoo mwenye amepotea.+ Tafuta mutumishi wako,Kwa maana sijasahau amri zako.+

Maelezo ya Chini

Ao “wenye wanashika uaminifu-mushikamanifu.”
Tnn., “Ingekuwa muzuri kama njia zangu zingekuwa zimefanywa imara kabisa.”
Ao “Nitajifunza.”
Ao “Nafsi yangu inaungua kwa kutamani sana.”
Tnn., “Uviringishie mbali na mimi.”
Ao “anajifunza.”
Ao “Nafsi yangu inalala.”
Tnn., “njia.”
Ao “kujifunza.”
Ao “Nafsi yangu imekosa.”
Ao “nipatishwe haya.”
Tnn., “Nitakimbia katika.”
Ao pengine, “unafanya moyo wangu ukuwe na uhakika.”
Ao “Unitembeze.”
Ao “neno lako.”
Ao pengine, “Yenye imetolewa kwa wale wenye kukuogopa.”
Ao “neno lako.”
Ao “ninangojea.”
Ao “mahali penye nafasi kubwa.”
Ao “nitajifunza.”
Ao “ahadi yako yenye ulimupatia.”
Ao “Lenye ulinifanya ningojee.”
Ao “Katika nyumba kwenye ninaishi nikiwa mugeni.”
Ao “Ninatuliza (ninatafuta kicheko cha) uso wako.”
Ao “neno lako.”
Ao “nilikuwa ninatenda zambi bila kujua.”
Tnn., “hauna hisia, kama mafuta.”
Ao “ninangojea neno lako.”
Ao “neno lenye.”
Ao pengine, “kwa kusema uongo.”
Ao “nitajifunza.”
Ao “Nafsi yangu inatamani sana.”
Ao “ninangojea neno lako.”
Ni kusema, kazi zake zote za uumbaji.
Tnn., “ni pana sana.”
Ao “Ninajifunza.”
Ao “ninajifunza.”
Kaakaa ni sehemu ya juu ndani ya kinywa.
Tnn., “matoleo ya kujipendea ya kinywa changu.”
Ao “Nafsi yangu iko katika mukono wangu kila wakati.”
Ao “uriti wangu wa milele.”
Tnn., “Nimeelekeza moyo wangu.”
Ao “moyo wenye kugawanyika.”
Ao “Ninangojea neno lako.”
Ao “kulingana na neno lako.”
Ao “lipatishwe haya.”
Tnn., “Nyama yangu inatetemeka.”
Angalia Maana ya Maneno.
Ao “eko.”
Ao “neno lako la.”
Ao “yenye kusafishwa.”
Ao “agizo.”
Ao “nafsi yangu inavishika.”
Tnn., “kuhemahema.”
Ao “Fanya hatua zangu zikuwe imara.”
Tnn., “Unikomboe.”
Ao “uonyeshe mutumishi wako kicheko.”
Ao “wakati wa gizagiza la asubui.”
Ao “ninangojea maneno yako.”
Ao “nijifunze.”
Ao “mwenendo muchafu.”
Ao “Uendeshe kesi yangu ya hukumu.”
Ao “neno lako.”
Ao “Kwao hakuna kikwazo chochote.”
Ao “Nafsi yangu inashika.”
Ao “kulingana na neno lako.”
Ao “nafsi yangu iishi.”