Zaburi 31:1-24

  • Kumukimbilia Yehova

    • “Ninaweka roho yangu katika mukono wako” (5)

    • “Yehova, Mungu wa ukweli” (5)

    • Wema mwingi wa Mungu (19)

Kwa kiongozi. Muziki wa Daudi. 31  Nimekukimbilia wewe, Ee Yehova.+ Nisipatishwe haya hata kidogo.+ Uniokoe kwa sababu ya haki yako.+   Unitegee sikio lako.* Kuja haraka uniokoe.+ Ukuwe kwangu mulima wenye ni ngome, Mahali kwenye ngome ili kuniokoa.+   Kwa maana wewe ni mwamba wangu na ngome yangu;+ Kwa ajili ya jina lako,+ utaniongoza na kunielekeza.+   Utanitosha katika wavu wenye* wamenitegea kwa siri,+ Kwa maana wewe ni ngome yangu.+   Ninaweka roho yangu katika mukono wako.+ Umenikomboa, Ee Yehova, Mungu wa ukweli.*+   Ninachukia wale wenye kushikamana na sanamu zenye hazina mafaa yoyote, za bure-bure, Lakini mimi, ninamutegemea Yehova.   Nitashangilia sana katika upendo wako mushikamanifu, Kwa maana umeona mateso yangu;+ Unajua taabu yangu nyingi.*   Haukunitia katika mukono wa adui, Lakini unanifanya nisimame mahali salama.*   Unionyeshe wema, Ee Yehova, kwa maana niko katika taabu. Uchungu umefanya macho yangu yakuwe zaifu,+ na pia mwili wangu wote.*+ 10  Maisha yangu yamejaa huzuni+ Na miaka yangu imejaa kilio cha maumivu.+ Nguvu zangu zinapunguka kwa sababu ya zambi yangu; Mifupa yangu inakuwa zaifu.+ 11  Ninazarauliwa na maadui wangu wote,+ Zaidi sana majirani wangu. Na wenye kunijua wananiogopa; Wakati wananiona mahali kwenye watu, wananikimbia.+ 12  Nimeondolewa katika moyo wao* na nimesahauliwa, kama vile nimekufa; Niko kama mutungi wenye kuvunjika. 13  Nimesikia habari nyingi za uovu zenye haziko hakika; Woga mukubwa unanizunguka.+ Wakati wanakusanyika pamoja kama mutu mumoja ili kunishambulia, Wanafanya mupango wa kuondoa uzima wangu.*+ 14  Lakini ninakutegemea wewe, Ee Yehova.+ Ninatangaza: “Wewe ni Mungu wangu.”+ 15  Siku* zangu ziko katika mukono wako. Uniokoe katika mukono wa maadui wangu na kutoka kwa wale wenye kunitesa.+ 16  Fanya uso wako umuangazie mutumishi wako.+ Uniokoe kupitia upendo wako mushikamanifu. 17  Ee Yehova, nisipatishwe haya wakati ninakuitia.+ Acha waovu wapatishwe haya;+ Acha wanyamazishwe katika Kaburi.*+ 18  Acha midomo yenye kusema uongo ikuwe bubu,+ Midomo yenye kuongea kwa kiburi juu ya mwenye haki, kwa majivuno na zarau. 19  Wema wako ni mwingi sana!+ Umeuweka kwa ajili ya wale wenye kukuogopa,+ Na umeuonyesha mbele ya wanadamu wote, kwa ajili ya wale wenye kukukimbilia wewe.+ 20  Utawaficha mahali pa siri mbele yako+ Mbali na mipango mibaya ya wanadamu; Utawaficha katika kibanda chako Mbali na mashambulizi yenye nia mubaya.*+ 21  Yehova asifiwe, Kwa maana kwa njia ya ajabu, amenionyesha upendo wake mushikamanifu+ katika muji wenye kuzungukwa kwa ajili ya vita.+ 22  Lakini mimi niliogopa sana na nikasema: “Nitaangamia nisikuwe mbele yako.”+ Lakini ulisikia vilio vyangu vya kuomba musaada wakati nilikulilia kwa sauti kubwa.+ 23  Mumupende Yehova, ninyi wote wenye kuwa washikamanifu kwake!+ Yehova analinda waaminifu,+ Lakini anamulipa malipo mengi sana mutu yeyote mwenye kuonyesha kiburi.+ 24  Mukuwe hodari, na moyo wenu ukuwe na nguvu,+ Ninyi wote wenye kumungojea Yehova.+

Maelezo ya Chini

Ao “Uiname chini na unisikilize.”
Ao “makila yenye.”
Ao “Mungu muaminifu.”
Ao “taabu ya nafsi yangu.”
Ao “mahali penye nafasi kubwa.”
Ao “nafsi yangu na tumbo langu.”
Ao “akili yao.”
Ao “nafsi yangu.”
Tnn., “Nyakati.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Tnn., “Mbali na ugomvi wa ndimi.”