Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

B14-A

Biashara

 • Vipimo vya Vitu vya Majimaji

 • Kori (bati 10 / hini 60)

  litre 220 / galoni 58.1

 • Bati (hini 6)

  litre 22 / galoni 5.81

 • Hini (logi 12)

  litre 3.67 / painti 7.75

 • Logi (1⁄12 ya hini)

  litre 0.31 / painti 0.66

 • Vipimo vya Vitu Vyenye Kukauka

 • Homeri (kori 1 / efa 10)

  litre 220 / vibaba 200

 • Efa (sea 3 / omeri 10)

  litre 22 / vibaba 20

 • Sea (31⁄3 ya omeri)

  litre 7.33 / vibaba 6.66

 • Omeri (14⁄5 ya kabi)

  litre 2.2 / vibaba 2

 • Kabi

  litre 1.22 / kibaba 1.11

 • Kwati

  litre 1.08 / kibaba 0.98

 • Vipimo vya Urefu

 • Utete murefu (mikono mirefu 6)

  metre 3.11 / futi 10.2

 • Utete (mikono 6)

  metre 2.67 / futi 8.75

 • Pima

  metre 1.8 / futi 6

 • Mukono murefu (viganja 7 vya mukono)

  santimetre 51.8 / inchi 20.4

 • Mukono (shubiri 2 / viganja 6 vya mukono)

  santimetre 44.5 / inchi 17.5

 • Mukono mufupi

  santimetre 38 / inchi 15

 • Stadia 1 ya Roma

  1 ⁄ 8 ya maili ya Roma=metre 185 / futi 606.95

 1. 1 Kidole (1⁄4 ya kiganja cha mukono)

  santimetre 1.85 / inchi 0.73

 2. 2 Kiganja cha Mukono (vidole 4)

  santimetre 7.4 / inchi 2.9

 3. 3 Shubiri (viganja 3 vya mukono)

  santimetre 22.2 / inchi 8.75