Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

B15

Kalendari ya Kiebrania

NISANI (ABIBU) Mwezi wa 3—Mwezi wa 4

14 Pasaka

15-21 Mikate Yenye Haina Chachu

16 Toleo la mazao ya kwanza

Muto Yordani unajaa kwa sababu ya mvua nyingi, teluji inayeyuka

Shayiri

IYARI (ZIVU) Mwezi wa 4—Mwezi wa 5

14 Pasaka Yenye Ilichelewa

Kipwa kinaanza, kwa kawaida anga halina mawingu

Ngano

SIVANI Mwezi wa 5—Mwezi wa 6

6 Sikukuu ya Majuma (Pentekoste)

Joto la kipindi cha joto, hewa safi

Ngano, tini za kwanza-kwanza

TAMUZI Mwezi wa 6—Mwezi wa 7

 

Joto linaongezeka, umande mwingi katika maeneo

Zabibu za kwanza

ABI Mwezi wa 7—Mwezi wa 8

 

Joto linaongezeka sana

Matunda ya kipindi cha joto

ELULI Mwezi wa 8—Mwezi wa 9

 

Joto linaendelea

Tende, zabibu, na tini

TISHRI (ETANIMU) Mwezi wa 9—Mwezi wa 10

1 Kupigwa kwa tarumbeta

10 Siku ya kufunika Zambi

15-21 Sikukuu ya Vibanda

22 Mukusanyiko mukubwa

Kipindi cha joto kinamalizika, mvua za kwanza-kwanza zinaanza

Kulima

HESHVANI (BULI) Mwezi wa 10—Mwezi wa 11

 

Mvua za kidogo-kidogo

Zeituni

KISLEVU Mwezi wa 11—Mwezi wa 12

25 Sikukuu ya Kumutolea Mungu Hekalu

Mvua inaongezeka, barafu nyembamba, teluji juu ya milima

Wanyama wanafungiwa ndani kwa sababu ya baridi

TEBETI Mwezi wa 12—Mwezi wa 1

 

Baridi nyingi sana, mvua, teluji juu ya milima

Majani yanaota

SHEBATI Mwezi wa 1—Mwezi wa 2

 

Baridi inapunguka, mvua inaendelea

Miti ya lozi inatoa maua

ADARI Mwezi wa 2—Mwezi wa 3

14, 15 Purimu

Mingurumo na mvua ya majiwe ya mara kwa mara

Mavuno ya kitani

VEADARI Mwezi wa 3

Mwezi mumoja uliongezwa mara 7 katika kipindi cha miaka 19