Zaburi 55:1-23

  • Sala ya mutu mwenye alisalitiwa na rafiki

    • Anazihakiwa na rafiki wa karibu (12-14)

    • “Tupia Yehova muzigo wako” (22)

Kwa kiongozi; iimbwe kwa vyombo vya kamba. Maskili.* Ya Daudi. 55  Sikiliza sala yangu, Ee Mungu,+ Na usipuuze sala yangu ya kuomba rehema.*+   Unisikilize na unijibu.+ Hangaiko langu linanifanya nikose utulivu,+ Na nimevurugika   Kwa sababu ya mambo yenye adui anasema Na mukazo kutoka kwa muovu. Kwa maana wanarundika taabu juu yangu, Na kwa kasirani wananiwekea chuki.+   Moyo wangu uko katika uchungu ndani yangu,+ Na hofu za kifo zinanilemea.+   Woga na kutetemeka vinakuja juu yangu, Na kutetemeka kunanishika.   Ninaendelea kusema: “Kama tu ningekuwa na mabawa kama njiwa! Ningeruka mbali na kukaa kwa usalama.   Angalia! Ningekimbia na kuenda mbali sana.+ Ningekaa katika jangwa.+ (Sela)   Ningeenda haraka mahali pa kujificha Mbali na upepo mukali, mbali na zoruba.”   Uwavuruge, Ee Yehova, na uvuruge mipango yao,*+ Kwa maana nimeona jeuri na muzozo katika muji. 10  Usiku na muchana wanazunguka juu ya kuta zake; Ndani yake kuko nia mubaya na taabu.+ 11  Uharibifu uko ndani yake; Ukandamizaji na udanganyifu haviondoke hata kidogo katika kiwanja chake cha watu wote.+ 12  Kwa maana haiko adui ndiye ananichokoza;+ Ingekuwa vile ningevumilia. Haiko adui ndiye amesimama ili kunishambulia; Ingekuwa vile ningejificha asinipate. 13  Lakini ni wewe, mwanadamu kama mimi,*+ Rafiki yangu mwenyewe ambaye ninajua muzuri.+ 14  Tulikuwa tunafurahia pamoja urafiki wa karibu sana; Katika nyumba ya Mungu tulikuwa tunatembea pamoja na kikundi cha watu. 15  Uharibifu uwapate!+ Washuke katika Kaburi* wakiwa wazima; Kwa maana uovu unakaa kati yao na ndani yao. 16  Lakini mimi, nitamuita Mungu, Na Yehova ataniokoa.+ 17  Mangaribi na asubui na katikati ya muchana, ninahangaika na kulia kwa maumivu,*+ Na anasikia sauti yangu.+ 18  Ataniokoa* na kunipatia* amani mbali na wale wenye kupigana na mimi, Kwa maana vikundi vya watu vinakuja kunishambulia.+ 19  Mungu atasikia na kuwajibu,+ Ule mwenye kukaa akiwa mufalme tangu zamani.+ (Sela) Watakataa kubadilika, Wale wenye hawajamuogopa Mungu.+ 20  Yeye* alishambulia wale wenye kuishi kwa amani pamoja naye;+ Alivunja agano lake.+ 21  Maneno yake ni laini kuliko siagi,+ Lakini muzozo uko katika moyo wake. Maneno yake ni laini kuliko mafuta, Lakini ni panga zenye kuchomolewa.+ 22  Umutupie Yehova muzigo wako,+ Naye atakutegemeza.+ Hataruhusu hata kidogo mwenye haki aanguke.*+ 23  Lakini wewe, Ee Mungu, utawashusha chini kwenye shimo la murefu kabisa.+ Watu hao wenye hatia ya damu wenye ni wadanganyifu hawataishi nusu ya siku zao.+ Lakini mimi, nitakutegemea wewe.

Maelezo ya Chini

Ao “Na usijifiche wakati ninasali ili kukuomba musaada.”
Tnn., “ugawanye ulimi wao.”
Ao “mwanadamu, mutu mwenye kuwa sawa na mimi.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “nimevurugika.”
Tnn., “Atanikomboa.”
Ao “kupatia nafsi yangu.”
Ni kusema, ule rafiki wa zamani mwenye kutajwa katika mustari wa 13 na 14.
Ao “ayumbe-yumbe.”