Zaburi 102:1-28

  • Sala ya mutu mwenye kukandamizwa wakati amepoteza tumaini

    • “Niko kama ndege mwenye kuwa peke yake” (7)

    • ‘Siku zangu ni kivuli chenye kufifia’ (11)

    • “Yehova atajenga upya Sayuni” (16)

    • Yehova anadumu milele (26, 27)

Sala ya mutu mwenye kukandamizwa wakati amepoteza tumaini*na anamwanga hangaiko lakembele ya Yehova.+ 102  Ee Yehova, sikia sala yangu;+ Kilio changu cha kuomba musaada kikufikie.+   Usinifiche uso wako wakati niko katika taabu.+ Unitegee sikio lako;* Unijibu haraka wakati ninaita.+   Kwa maana siku zangu zinaisha kama moshi, Na mifupa yangu imeungua na kuwa myeusi kama jiko.+   Moyo wangu umepigwa kama majani na umekauka,+ Kwa maana ninasahau kula chakula changu.   Kwa sababu ninalia kwa maumivu kwa sauti kubwa,+ Mifupa yangu inakamatana na nyama yangu.+   Ninafanana na mwari wa jangwa; Niko kama bundi mudogo kati ya mabomoko.   Ninalala bila kupata usingizi;* Niko kama ndege mwenye kuwa peke yake kwenye sehemu ya juu ya nyumba.+   Maadui wangu wananichokoza muchana wote.+ Wale wenye kunichekelea* wanatumia jina langu kama laana.   Kwa maana ninakula majivu kama mukate,+ Na kinywaji changu kimechanganywa na machozi,+ 10  Kwa sababu ya hasira yako na kasirani yako kali, Kwa maana uliniinua juu ili tu unitupe pembeni. 11  Siku zangu ziko kama kivuli chenye kufifia,*+ Na ninakauka kama majani.+ 12  Lakini wewe unadumu milele, Ee Yehova,+ Na sifa yako itadumu* katika vizazi vyote.+ 13  Hakika utasimama na kuonyesha Sayuni rehema,+ Kwa maana ni wakati wa kuonyesha muji huo wema wako;+ Wakati wenye uliwekwa umefika.+ 14  Kwa maana watumishi wako wanafurahia majiwe yake+ Na wanapenda hata mavumbi yake.+ 15  Mataifa yataogopa jina la Yehova, Na wafalme wote wa dunia wataogopa utukufu wako.+ 16  Kwa maana Yehova atajenga upya Sayuni;+ Atatokea katika utukufu wake.+ 17  Atasikiliza sala ya maskini;+ Hatazarau sala yao.+ 18  Hili limeandikwa kwa ajili ya kizazi cha siku zenye kuja,+ Ili watu wenye bado hawajazaliwa* wamusifu Yah. 19  Kwa maana anaangalia chini akiwa katika nafasi yake takatifu ya juu,+ Akiwa mbinguni Yehova anaona dunia, 20  Ili asikie kilio cha maumivu cha mufungwa,+ Ili aweke huru wale wenye walihukumiwa kifo,+ 21  Ili jina la Yehova litangazwe katika Sayuni+ Na sifa yake katika Yerusalemu, 22  Wakati vikundi vya watu na falme Wanakusanyika pamoja ili kumutumikia Yehova.+ 23  Alininyanganya nguvu zangu mbele ya wakati; Alifupisha siku zangu. 24  Nilisema: “Ee Mungu wangu, Usiniharibu nikiwa katikati ya maisha yangu, Wewe mwenye miaka yako inadumu katika vizazi vyote.+ 25  Zamani sana uliweka misingi ya dunia, Na mbingu ni kazi ya mikono yako.+ 26  Hizo zitaangamia, lakini wewe utaendelea kuwa; Zote zitazeeka kama vile nguo. Utazibadilisha kama vile nguo, na zitapita. 27  Lakini wewe ni uleule, na miaka yako haitafikia mwisho hata siku moja.+ 28  Watoto wa watumishi wako watakaa kwa usalama, Na uzao wao utafanywa kuwa imara kabisa mbele yako.”+

Maelezo ya Chini

Ao “anakuwa zaifu.”
Ao “Inama chini na unisikilize.”
Ao pengine, “mwenye kukonda sana na zaifu.”
Ao “wenye kunifanya nionekane kuwa mupumbavu.”
Ao “kivuli chenye kurefuka.”
Ao “jina lako litadumu.” Tnn., “ukumbusho wako utadumu.”
Tnn., “hawajaumbwa.”