Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

B14-B

Feza na Uzito

Feza na Uzito Katika Maandiko ya Kiebrania

Gera (1⁄20 ya shekeli)

grame 0.57 / aunsi troi 0.01835

Gera 10 = beka 1

Beka

grame 5.7 / aunsi troi 0.1835

Beka 2 = shekeli 1

Pimu

grame 7.8 / aunsi troi 0.2508

Pimu 1 = 2⁄3 ya shekeli

Uzito wa Shekeli

Shekeli

grame 11.4 / aunsi troi 0.367

Shekeli 50 = mina 1

Mina

grame 570 / aunsi troi 18.35

Mina 60 = Talanta 1

Talanta

kilograme 34.2 / aunsi troi 1.101

Dariki (ya Wamedi, zahabu)

grame 8.4 / aunsi troi 0.27

Ezra 8:27

Feza na Uzito Katika Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo

Leptoni (ya Wayahudi, shaba ao shaba nyeusi)

1⁄2 ya kwadrani

Luka 21:2

Kwadrani (ya Waroma, shaba ao shaba nyeusi)

lepta 2

Matayo 5:26

Asarioni (ya Waroma na katika majimbo, shaba ao shaba nyeusi)

kwadrante 4

Matayo 10:29

Dinari (ya Waroma, feza)

kwadrante 64

grame 3.85 / aunsi troi 0.124

Matayo 20:10

= Mushahara wa Siku 1 (saa 12)

Drakma (ya Wagiriki, feza)

grame 3.4 / aunsi troi 0.109

Luka 15:8

= Mushahara wa Siku 1 (saa 12)

Didrakma (ya Wagiriki, feza)

drakma 2

grame 6.8 / aunsi troi 0.218

Matayo 17:24

= Mushahara wa Siku 2

Tetradrakma ya Antiokia

Tetradrakma ya Tiro (Shekeli ya Feza ya Tiro)

Tetradrakma (ya Wagiriki, feza; inaitwa pia stateri ya feza)

drakma 4

grame 13.6 / aunsi troi 0.436

Matayo 17:27

= Mushahara wa Siku 4

Mina

drakma 100

grame 340 / aunsi troi 10.9

Luka 19:13

= mushahara wa siku karibu 100

Talanta

mina 60

kilograme 20.4 / aunsi troi 654

Matayo 18:24

Ufunuo 16:21

= mushahara wa miaka karibu 20

Ratili (ya Waroma)

grame 327 / aunsi troi 11.5

Yohana 12:3

“Ratili moja ya mafuta yenye marashi, nardo ya kweli”