Zaburi 88:1-18

  • Sala ili kulindwa kutokana na kifo

    • “Uzima wangu unakaribia kuingia katika Kaburi” (3)

    • ‘Kila asubui ninasali kwako’ (13)

Wimbo. Muziki wa wana wa Kora.+ Kwa kiongozi; kwa mutindo wa Mahalati,* uimbwe kwa kubadilishana. Maskili* ya Hemani+ Mwezra. 88  Ee Yehova, Mungu wa wokovu wangu,+ Wakati wa muchana ninalia kwa sauti, Na usiku ninakuja mbele yako.+   Sala yangu ikufikie,+ Tega sikio lako usikie* kilio changu cha kuomba musaada.+   Kwa maana nafsi* yangu imejaa musiba,+ Na uzima wangu unakaribia kuingia katika Kaburi.*+   Tayari nimehesabiwa kati ya wale wenye kushuka katika shimo;*+ Nimekuwa mutu mwenye hana uwezo,*+   Mwenye ameachwa kati ya wafu Kama watu wenye waliuawa ambao wanalala katika kaburi, Wenye haukumbuke tena Na wenye wametengwa mbali na utunzaji* wako.   Umenitia katika shimo lenye kuwa chini sana, Sehemu zenye giza, katika abiso kubwa.   Kasirani yako kali inanilemea sana,+ Na unanilemea kupitia mawimbi yako yenye nguvu. (Sela)   Umefukuza wenye kunijua mbali sana na mimi;+ Umenifanya kuwa kitu chenye kuwachukiza. Nimenaswa na siwezi kuponyoka.   Jicho langu limechoka kwa sababu ya mateso yangu.+ Ee Yehova, ninakuitia muchana wote;+ Ninakunyooshea mikono yangu. 10  Je, utatenda mambo ya ajabu kwa ajili ya wafu? Je, wale wenye hawana uwezo katika kifo wanaweza kusimama ili kukusifu?+ (Sela) 11  Je, upendo wako mushikamanifu utatangazwa katika kaburi, Uaminifu wako mahali pa uharibifu?* 12  Je, mambo yako ya ajabu yatajulikana katika giza Ao haki yako katika inchi ya usahaulifu?+ 13  Lakini bado ninakulilia unisaidie, Ee Yehova,+ Kila asubui sala yangu inakuja mbele yako.+ 14  Sababu gani, Ee Yehova, unanikataa?*+ Sababu gani unanificha uso wako?+ 15  Tangu ujana wangu, Nimeteseka na niko karibu kuangamia;+ Sihisi chochote kwa sababu ya mambo yenye kuogopesha yenye unaruhusu yanipate. 16  Kasirani yako yenye kuwaka inanilemea;+ Mambo yako yenye kuogopesha sana yananiharibu. 17  Yananizunguka kama maji muchana wote; Yananizunguka kutoka pande zote.* 18  Umefukuza marafiki wangu na wenzangu mbali sana na mimi;+ Giza limekuwa mwenzangu.

Maelezo ya Chini

Ao “Inama chini na usikilize.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “kama mutu mwenye hana nguvu.”
Ao “kaburi.”
Tnn., “mukono.”
Ao “katika Abadoni.”
Ao “unakataa nafsi yangu.”
Ao pengine, “yote kwa wakati mumoja.”