Zaburi 72:1-20

 • Utawala wa amani wa mufalme wa Mungu

  • “Mwenye haki atasitawi” (7)

  • Raia kutoka bahari mupaka bahari (8)

  • Kuokolewa kutokana na jeuri (14)

  • Nafaka itakuwa nyingi juu ya dunia (16)

  • Jina la Mungu linasifiwa milele (19)

Kuhusu Sulemani. 72  Ee Mungu, umupatie mufalme hukumu zako, Na umupatie mwana wa mufalme haki yako.+   Na atetee mashitaka ya watu wako kwa haki, Na ya watu wako wa hali ya chini kwa haki.+   Milima iletee watu amani, Na vilima vilete haki.   Acha atetee* watu wa hali ya chini katika taifa, Acha aokoe wana wa maskini, Na acha amuponde mupunjaji.+   Watakuogopa wakati wote wenye jua litakuwa Na wakati wote wenye mwezi utadumu, Kizazi kwa kizazi.+   Atakuwa kama mvua yenye kuanguka juu ya majani yenye yalikatwa, Kama matone ya mvua yenye kumwangilia dunia maji.+   Katika siku zake mwenye haki atasitawi,*+ Na amani itakuwa nyingi+ mupaka wakati mwezi utakuwa hauko tena.   Atakuwa na raia* kutoka bahari mupaka bahari Na kutoka ule Muto* mupaka kwenye miisho ya dunia.+   Wakaaji wa jangwa watainama mbele yake, Na maadui wake watalambula mavumbi.+ 10  Wafalme wa Tarshishi na wa visiwa watalipa ushuru.+ Wafalme wa Sheba na wa Seba watatoa zawadi.+ 11  Wafalme wote watainama mbele yake, Na mataifa yote yatamutumikia. 12  Kwa maana ataokoa maskini mwenye kulilia musaada, Pia mutu wa hali ya chini na mutu yeyote mwenye hana musaidizi. 13  Atamusikilia huruma mutu wa hali ya chini na maskini, Na ataokoa uzima wa* maskini. 14  Atawaokoa* katika ukandamizaji na katika jeuri, Na damu yao itakuwa na samani mbele ya macho yake. 15  Aishi na kupewa zahabu ya Sheba.+ Sala ziendelee kutolewa kwa ajili yake, Na abarikiwe muchana wote. 16  Kutakuwa nafaka nyingi juu ya dunia;+ Itajaa sana kwenye kichwa cha milima. Matunda yake yatasitawi kama ya Lebanoni,+ Na katika miji watu watasitawi kama mimea ya dunia.+ 17  Jina lake lidumu milele,+ Na lisitawi wakati wote wenye jua litakuwa. Watu wajipatie baraka kupitia yeye;+ Mataifa yote yamutangaze kuwa mwenye furaha. 18  Yehova Mungu asifiwe, Mungu wa Israeli,+ Mwenye peke yake anatenda mambo ya ajabu.+ 19  Jina lake lenye utukufu lisifiwe milele,+ Na utukufu wake ujae katika dunia yote.+ Amina na Amina. 20  Huu ndio mwisho wa sala za Daudi, mwana wa Yese.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “ahukumu.”
Tnn., “atachipuka.”
Ao “Atatawala.”
Ni kusema, Efrati.
Ao “nafsi za.”
Ao “Atakomboa nafsi zao.”