Zaburi 7:1-17

  • Yehova ni Muamuzi mwenye haki

    • “Unihukumu, Ee Yehova” (8)

Wimbo wa huzuni* wa Daudi wenye alimuimbia Yehova kuhusu maneno ya Kushi Mubenyamini. 7  Ee Yehova Mungu wangu, nimekukimbilia wewe.+ Uniokoe kutoka kwa wale wote wenye kunitesa na unikomboe.+   Kama haufanye vile watanipasua* vipande-vipande kama vile simba anafanya,+ Watanibeba kinguvu pasipo mutu yeyote wa kuniokoa.   Ee Yehova Mungu wangu, kama nimekosea katika jambo hili, Kama nimetenda kwa njia yenye haiko ya haki,   Kama nimemukosea mwenye ananitendea wema,+ Ao kama nimenyanganya vitu vya adui yangu bila sababu,*   Basi adui anifuatilie na kunifikia;* Akanyangie uzima wangu chini kwenye udongo Na kufanya utukufu wangu upotelee katika mavumbi. (Sela)   Simama katika hasira yako, Ee Yehova; Simama upambane na kasirani kali ya maadui wangu,+ Amuka kwa ajili yangu, na uombe kwamba haki itendeke.+   Acha mataifa yakuzunguke; Na utawakamatia hatua kutoka juu.   Yehova atahukumu vikundi vya watu.+ Unihukumu, Ee Yehova, kulingana na haki yangu Na kulingana na uaminifu-mushikamanifu wangu.+   Tafazali, maliza matendo maovu ya waovu. Lakini umufanye imara mwenye haki,+ Kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye haki+ mwenye anachunguza mioyo+ na hisia za ndani kabisa.*+ 10  Mungu ni ngao yangu,+ Mwokozi wa wale wenye kuwa wanyoofu katika moyo.+ 11  Mungu ni Muamuzi mwenye haki,+ Na Mungu anatangaza hukumu zake* kila siku. 12  Kama mutu yeyote hatubu,+ Yeye ananoa upanga wake;+ Anakunja upinde wake na kuufanya ukuwe tayari.+ 13  Anatayarisha silaha zake zenye kuua; Anafanya mishale yake yenye kuwaka moto ikuwe tayari.+ 14  Angalia ule mwenye kuwa na mimba ya uovu; Anachukua mimba ya taabu na kuzaa uongo.+ 15  Anachimba shimo na kuongeza urefu wake, Lakini anaanguka katika shimo lilelile lenye alichimba.+ 16  Taabu yenye anatokeza itarudia juu ya kichwa chake mwenyewe;+ Jeuri yake itaanguka juu ya sehemu ya juu ya katikati ya kichwa chake. 17  Nitamusifu Yehova kwa sababu ya haki yake;+ Nitaimbia jina la Yehova sifa*+ Mwenye Kuwa Juu Zaidi.+

Maelezo ya Chini

Ao “Wimbo wa maombolezo.
Ao “watapasua nafsi yangu.”
Ao pengine, “Wakati sikumuharibu ule mwenye ananipinga bila sababu.”
Ao “na kufikia nafsi yangu.”
Ao “mwenye anajaribu mioyo na figo.”
Ao “anavurumisha lawama zake.”
Ao “Nitapigia jina la Yehova muziki.”