Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Oroza ya Vitabu vya Biblia

Vitabu vya Maandiko ya Kiebrania Mbele ya Kuzaliwa kwa Yesu (Mbele ya Wakati wa Ukristo)

JINA LA KITABU

MWANDIKAJI AO WAANDIKAJI

MAHALI KILIANDIKWA

KILIMALIZWA KUANDIKWA (M.K.Y.)

KIPINDI CHENYE KUHUSIKA (M.K.Y.)

Mwanzo

Musa

Jangwa

1513

“Katika mwanzo” mupaka 1657

Kutoka

Musa

Jangwa

1512

1657-1512

Mambo ya Walawi

Musa

Jangwa

1512

Mwezi 1 (1512)

Hesabu

Musa

Jangwa na Maeneo Tambarare ya Moabu

1473

1512-1473

Kumbukumbu la Torati

Musa

Maeneo Tambarare ya Moabu

1473

Miezi 2 (1473)

Yoshua

Yoshua

Kanaani

1450 hivi

1473–1450 hivi

Waamuzi

Samweli

Israeli

1100 hivi

1450 hivi–1120 hivi

Rutu

Samweli

Israeli

1090 hivi

miaka 11 ya utawala wa Waamuzi

1 Samweli

Samweli; Gadi; Natani

Israeli

1078 hivi

1180 hivi-1078

2 Samweli

Gadi; Natani

Israeli

1040 hivi

1077–1040 hivi

1 Wafalme

Yeremia

Yuda

580

1040 hivi-911

2 Wafalme

Yeremia

Yuda na Misri

580

920 hivi-580

1 Mambo ya Nyakati

Ezra

Yerusalemu (?)

460 hivi

Kisha 1 Mambo ya Nyakati 9:44: 1077 hivi-1037

2 Mambo ya Nyakati

Ezra

Yerusalemu (?)

460 hivi

1037 hivi-537

Ezra

Ezra

Yerusalemu

460 hivi

537–467 hivi

Nehemia

Nehemia

Yerusalem

Kisha 443

456–kisha 443

Esta

Mordekai

Shushani, Elamu

475 hivi

493–475 hivi

Yobu

Musa

Jangwa

1473 hivi

Zaidi ya miaka 140 kati ya 1657 na 1473

Zaburi

Daudi na wengine

 

460 hivi

 

Mezali

Sulemani; Aguri; Lemueli

Yerusalemu

717 hivi

 

Muhubiri

Sulemani

Yerusalem

Mbele ya 1000

 

Wimbo wa Sulemani

Sulemani

Yerusalemu

1020 hivi

 

Isaya

Isaya

Yerusalemu

Kisha 732

778 hivi–kisha 732

Yeremia

Yeremia

Yuda; Misri

580

647-580

Maombolezo

Yeremia

Karibu na Yerusalemu

607

 

Ezekieli

Ezekieli

Babiloni

591 hivi

613–591 hivi

Danieli

Danieli

Babiloni

536 hivi

618–536 hivi

Hosea

Hosea

Samaria (Wilaya)

Kisha 745

Mbele ya 804–kisha 745

Yoeli

Yoeli

Yuda

820 hivi (?)

 

Amosi

Amosi

Yuda

804 hivi

 

Obadia

Obadia

607 hivi

 

Yona

Yona

 

844 hivi

 

Mika

Mika

Yuda

Mbele ya 717

777 hivi-717

Nahumu

Nahumu

Yuda

Mbele ya 632

 

Habakuki

Habakuki

Yuda

628 hivi (?)

 

Sefania

Sefania

Yuda

Mbele ya 648

 

Hagai

Hagai

Yerusalemu yenye ilijengwa upya

520

Siku 112 (520)

Zekaria

Zekaria

Yerusalemu yenye ilijengwa upya

518

520-518

Malaki

Malaki

Yerusalemu yenye ilijengwa upya

Kisha 443

 

Vitabu vya Maandiko ya Kigiriki Yenye Yaliandikwa Kisha Kuzaliwa kwa Yesu (Wakati wa Ukristo)

JINA LA KITABU

MWANDIKAJI

MAHALI KILIANDIKWA

KILIMALIZWA KUANDIKWA (K.K.Y.)

KIPINDI CHENYE KUHUSIKA

Matayo

Matayo

Palestina

41 hivi

2 M.K.Y.–33 K.K.Y.

Marko

Marko

Roma

60 hivi-65

29-33 K.K.Y.

Luka

Luka

Kaisaria

56 hivi-58

3 M.K.Y.–33 K.K.Y.

Yohana

Mutume Yohana

Efeso, ao karibu

98 hivi

Kisha utangulizi, 29-33 K.K.Y.

Matendo

Luka

Roma

61 hivi

33 hivi–61

Waroma

Paulo

Korinto

56 hivi

 

1 Wakorinto

Paulo

Efeso

55 hivi

 

2 Wakorinto

Paulo

Makedonia

55 hivi

 

Wagalatia

Paulo

Korinto ao Antiokia ya Siria

50 hivi-52

 

Waefeso

Paulo

Roma

60 hivi-61

 

Wafilipi

Paulo

Roma

60 hivi-61

 

Wakolosai

Paulo

Roma

60 hivi-61

 

1 Watesalonike

Paulo

Korinto

50 hivi

 

2 Watesalonike

Paulo

Korinto

51 hivi

 

1 Timoteo

Paulo

Makedonia

61 hivi-64

 

2 Timoteo

Paulo

Roma

65 hivi

 

Tito

Paulo

Makedonia (?)

61 hivi-64

 

Filemoni

Paulo

Roma

60 hivi-61

 

Waebrania

Paulo

Roma

61 hivi

 

Yakobo

Yakobo (ndugu ya Yesu)

Yerusalemu

Mbele ya 62

 

1 Petro

Petro

Babiloni

62 hivi-64

 

2 Petro

Petro

Babiloni (?)

64 hivi

 

1 Yohana

Mutume Yohana

Efeso, ao karibu

98 hivi

 

2 Yohana

Mutume Yohana

Efeso, ao karibu

98 hivi

 

3 Yohana

Mutume Yohana

Efeso, ao karibu

98 hivi

 

Yuda

Yuda (ndugu ya Yesu)

Palestina (?)

65 hivi

 

Ufunuo

Mutume Yohana

Patmosi

96 hivi

 

[Hatuko hakika na majina ya waandikaji wa vitabu fulani na mahali kwenye viliandikwa. Tarehe nyingi zimekadiriwa tu.]