Zaburi 103:1-22

 • “Acha nimusifu Yehova”

  • Mungu anatia zambi zetu mbali sana (12)

  • Mungu anaonyesha rehema kama baba (13)

  • Mungu anakumbuka kwamba tuko mavumbi (14)

  • Kiti cha ufalme cha Yehova na ufalme wake (19)

  • Malaika wanashika neno la Mungu (20)

Ya Daudi. 103  Acha nimusifu* Yehova; Acha kila kitu chenye kuwa ndani yangu kisifu jina lake takatifu.   Acha nimusifu* Yehova; Nisisahau hata kidogo mambo yote yenye amefanya.+   Anasamehe makosa yako yote+ Na anaponyesha magonjwa yako yote;+   Anaokoa uzima wako kutoka katika shimo*+ Na anakuvalisha taji la upendo wake mushikamanifu na rehema.+   Anakushibisha kwa vitu vya muzuri+ maisha yako yote, Na hivyo ujana wako unafanywa upya kama ule wa tai.+   Yehova anatenda kwa uadilifu*+ na haki Kwa ajili ya wote wenye kukandamizwa.+   Alimujulisha Musa njia zake,+ Na wana wa Israeli matendo yake.+   Yehova ni mwenye rehema na huruma,*+ Hakasirike haraka na ni mwenye upendo mwingi mushikamanifu.*+   Hatatafuta makosa sikuzote,+ Wala hataendelea kuwa na kinyongo milele.+ 10  Hajatutendea kulingana na zambi zetu,+ Wala hajatulipa malipo yenye makosa yetu yanastahili.+ 11  Kwa maana kama vile mbingu ziko juu kuliko dunia, Ni vile upendo wake mushikamanifu uko mwingi kuelekea wale wenye kumuogopa.+ 12  Kama vile mahali jua linatokea kuko mbali sana na mahali jua linashukia, Ni vile ametia zambi zetu mbali sana na sisi.+ 13  Kama vile baba anaonyesha wana wake rehema, Ni vile Yehova ameonyesha rehema wale wenye kumuogopa.+ 14  Kwa maana anajua muzuri namna tumeumbwa,+ Anakumbuka kwamba tuko mavumbi.+ 15  Kuhusu mwanadamu mwenye anaweza kufa, siku zake ziko kama za majani;+ Anachanuka kama ua la shamba.+ 16  Lakini wakati upepo unavuma, haliko tena, Kama vile halijapata kuwa pale.* 17  Lakini upendo mushikamanifu wa Yehova ni wa umilele wote* Kuelekea wale wenye kumuogopa,+ Na haki yake kuelekea watoto wa watoto wao,+ 18  Kuelekea wale wenye kushika agano lake+ Na wale wenye kuwa waangalifu ili kushika maagizo yake. 19  Yehova amefanya kiti chake cha ufalme kikuwe imara kabisa mbinguni;+ Na ufalme wake unatawala juu ya kila kitu.+ 20  Mumusifu Yehova, ninyi malaika wake wote,+ wenye nguvu nyingi sana,* Wenye kushika neno lake,+ kwa kutii sauti yake.* 21  Mumusifu Yehova, majeshi yake yote,+ Watumishi wake wenye kufanya mapenzi yake.+ 22  Mumusifu Yehova, kazi zake zote, Mahali pote penye anatawala.* Nafsi yangu yote imusifu Yehova.

Maelezo ya Chini

Ao “nafsi yangu imusifu.”
Ao “nafsi yangu imusifu.”
Ao “kaburi.”
Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mwenye neema.”
Ao “fazili nyingi zenye upendo.”
Tnn., “Na mahali pake hapalijue tena.”
Ao “tangu milele mupaka milele.”
Ao “wenye uwezo katika nguvu.”
Tnn., “kwa kusikia sauti ya (mulio wa) neno lake.”
Ao “Mahali pote pa mamlaka yake makubwa zaidi.”