Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

B12-B

Juma la Mwisho la Maisha ya Yesu Katika Dunia (Sehemu ya 2)

Nisani 12

KUSHUKA KWA JUA (Siku za Wayahudi zinaanza na kumalizika wakati jua linashuka)

KUTOKEA KWA JUA

 • Anapitisha siku yenye utulivu pamoja na wanafunzi wake

 • Yuda anafanya mupango wa kumusaliti

KUSHUKA KWA JUA

Nisani 13

KUSHUKA KWA JUA

KUTOKEA KWA JUA

 • Petro na Yohana wanatayarisha Pasaka

 • Yesu na mitume wengine wanafika mangaribi

KUSHUKA KWA JUA

Nisani 14

KUSHUKA KWA JUA

 • Anakula Pasaka pamoja na mitume

 • Ananawisha miguu ya mitume

 • Anamufukuza Yuda

 • Anaanzisha Chakula cha Mangaribi cha Bwana

 • Anasalitiwa na kukamatwa katika bustani ya Getsemane

 • Mitume wanakimbia

 • Anahukumiwa na Sanhedrini kwenye nyumba ya Kayafa

 • Petro anamukana Yesu

KUTOKEA KWA JUA

 • Anasimama tena mbele ya Sanhedrini

 • Anapelekwa kwa Pilato, kisha kwa Herode, kisha anarudishwakwa Pilato

 • Anahukumiwa kifo na anatundikwa kule Golgota

 • Anakufa karibu saa kenda kisha muchana-kati

 • Mwili wake unaondolewa kwenye muti na kuzikwa

KUSHUKA KWA JUA

Nisani 15 (Sabato)

KUSHUKA KWA JUA

KUTOKEA KWA JUA

 • Pilato anakubali walinzi wawekwe kwenye kaburi la Yesu

KUSHUKA KWA JUA

Nisani 16

KUSHUKA KWA JUA

 • Manukato mengine ya kutayarisha mwili kwa ajili ya maziko yanauzwa

KUTOKEA KWA JUA

 • Anafufuka

 • Anatokea wanafunzi

KUSHUKA KWA JUA