Salmo 87:1-7

  • Sion, say syudad na tuan Dios

    • Saramay niyanak ed Sion (4-6)

Salmo na saray anak a lalaki nen Kora.+ Sakey a kansion. 87  Say pundasyon na syudad na Dios et akaletneg ed masanton kapalandeyan.+   Mas inaro nen Jehova iray puerta na Sion+Nen say amin a tolda nen Jacob.   Mararakep iray sasalitaen nipaakar ed sika, O syudad na tuan Dios.+ (Selah)   Say Rahab+ tan say Babilonia et ipasen kon kaiba ed saramay makapikabat* ed siak;Nia so Filistia tan Tiro, a kaibay Cus.* Oniay ibaga nipaakar ed balang sakey ed sikara: “Saya may niyanak diman.”   Tan oniay ibaga nipaakar ed Sion: “Balang sakey et niyanak ed sikato.” Tan say Sankatagyan so mangiletneg a malet ed sikato.   Oniay iyabawag nen Jehova sano ililista iray totoo: “Saya may niyanak diman.” (Selah)   Et ibaga na saray komakansion+ tan sumasayaw:+ “Walad sika so amin a subol ko.”*+

Paimanod leksab

Odino “mamibidbir.”
Odino “Etiopia.”
Odino “Parad siak, sikay lapuan na amin a bengatla.”