Salmo 121:1-8

  • Sasalimbengan nen Jehova so totoo to

    • “Say tulong ko et manlapud si Jehova” (2)

    • Agbalot nanaugip si Jehova (3, 4)

Kansion na Saramay Ontatatdang. 121  Ontangay ak ed kapalandeyan.+ Iner so panlapuan na tulong ko?   Say tulong ko et manlapud si Jehova,+Say Dios a nanggawa na tawen tan dalin.   Agton balot abuloyan a nakarunyas* so salim.+ Samay manasalimbeng ed sika et agbalot makatemeg.   Samay manasalimbeng ed IsraelEt agbalot makatemeg odino onugip.+   Si Jehova so manasalimbeng ed sika. Si Jehova so pinagkasirom+ diad nikawanan mo.+   Say agew et agto ka pasakitan no kaagwan,+Tan say bulan no labi.+   Salimbengan ka nen Jehova ed amin a peligro.+ Salimbengan toy bilay mo.*+   Salimbengan ka nen Jehova ed amin a gagawaen mo*Manlapud natan ya anggad angga.

Paimanod leksab

Odino “natentenyeg.”
Odino “kamarerwam.”
Literal, “ed ipapaway mo tan iloloob mo.”